Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. S. Houwing: Estimating the risk of driving under the influence of psychoactive substances

Wanneer:do 02-05-2013 om 14:30

Promotie: dhr. S. Houwing, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Estimating the risk of driving under the influence of psychoactive substances

Promotor(s): prof.dr. K.A. Brookhuis

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Betere inschatting van het risico van rijden onder invloed van psychoactieve stoffen mogelijk

Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen. Alcohol is hierbij de gevaarlijkste stof. Drugs en geneesmiddelen zijn ook gevaarlijk, doorgaans vergelijkbaar met een alcoholpromillage van 0,5-0,8 promille. Combinatiegebruik van verschillende stoffen leidt tot nog hogere risico’s. In de afgelopen decennia is er veel onderzoek uitgevoerd naar het risico van rijden onder invloed van alcohol. Naar het risico van rijden onder invloed van andere psychoactieve stoffen dan alcohol is echter minder onderzoek gedaan, waardoor ook precieze richtlijnen nog ontbreken. SWOV-onderzoeker Sjoerd Houwing vergeleek de reeds gedane case-control studies. Met behulp van deze kennis kan het risico van rijden onder invloed van psychoactieve stoffen beter worden ingeschat.

Sommige onderzoekers beschouwen case-control studies als de beste manier om het risico van rijden onder invloed van psychoactieve stoffen te onderzoeken. Een belangrijk nadeel van dit soort studies is echter dat ze kostbaar zijn en moeilijk zijn uit te voeren; er zijn daarom niet veel van deze studies gedaan. Van de weinige case-control studies die wel op dit gebied zijn uitgevoerd, wijken de uitkomsten bovendien behoorlijk van elkaar af.

Houwing onderzocht waarom de uitkomsten zo verschillen en of de bestaande onderzoekrichtlijnen voor case-control studies hier een oplossing voor kunnen bieden. Hij concludeert dat de verschillen met name te wijten zijn aan methodologische onvolkomenheden bij de uitvoering van het onderzoek. De richtlijnen voor onderzoek naar de risico’s van rijden onder invloed van psychoactieve stoffen zouden dus niet alleen aandacht aan de opzet maar ook (meer) aandacht aan de uitvoering moeten besteden.

Sjoerd Houwing (Amersfoort, 1976) studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) waar hij werkzaam is. Het werd gefinancierd door SWOV en de EU (Directoraat-Generaal voor Transport en Energie).

printView this page in: English