Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. D. Brouwer: Modern psychometric perspectives on the evaluation of clinical scales

Wanneer:do 11-04-2013 om 14:30

Promotie: dhr. D. Brouwer, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Modern psychometric perspectives on the evaluation of clinical scales

Promotor(s): prof.dr. R.R. Meijer

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Klinisch psychologische screeningsvragenlijsten niet zomaar geschikt voor het meten van individuele veranderingen

Danny Brouwer onderzocht de kwaliteit en evaluatie van vragenlijsten die gebruikt worden in de klinische psychologie. Hij laat zien dat de betrouwbaarheid van scores wisselt per meting en dat screeningsvragenlijsten, waar in de praktijk veel mee gewerkt wordt, hierdoor niet zomaar geschikt zijn om ook individuele veranderingen te meten. Ook toont hij aan dat het opdelen van vragenlijsten in verschillende dimensies en subschalen - wat in de praktijk erg gebruikelijk is - nauwelijks kan worden gerechtvaardigd.

Klinisch psychologen gebruiken vragenlijsten om het psychisch functioneren van hun cliënten in kaart te brengen. Vaak worden deze door de cliënt ingevuld voordat de behandeling start, maar soms ook na de behandeling om verandering in psychisch functioneren aan te tonen. Het gaat hierbij vaak om complexe begrippen, bijvoorbeeld hoe hoopvol of depressief iemand is, of hoe iemand in sociale relaties functioneert. Psychometrici construeren en evalueren deze vragenlijsten en ontwikkelen methoden die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Het proefschrift beschrijft een viertal studies waarin centraal staat hoe moderne psychometrische methoden van waarde kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk van klinisch psychologen.

Brouwer toont aan dat het opdelen van vragenlijsten in verschillende dimensies en ‘subschalen’, wat in de praktijk erg gebruikelijk is, nauwelijks kan worden gerechtvaardigd. Hij adviseert psychologen om kritisch en zorgvuldig om te gaan met interpretaties van subschaalscores. Verder constateert hij dat psychologen en beleidsmedewerkers in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het meten van voortgang van cliënten in behandeling door middel van routine outcome monitoring. De resultaten van zijn onderzoek laten zien dat de betrouwbaarheid van scores wisselt per meting en dat screeningsvragenlijsten, waar veel mee gewerkt wordt, hierdoor niet zomaar geschikt zijn om ook individuele verandering te meten.

Danny Brouwer studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is als psychotherapeut verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek via de Afdeling Psychometrie en Statistiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG.

printView this page in: English