Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. N.R.T.P. van Beest: Process interference: automated identification and repair

Wanneer:do 07-02-2013 om 12:45

Promotie: dhr. N.R.T.P. van Beest, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Process interference: automated identification and repair

Promotor(s): prof.dr.ir. J.C. Wortmann

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Model ontwikkeld tegen verstoring afhankelijke bedrijfsprocessen

Procesinterferentie komt in de praktijk vaak voor. Voorbeelden zijn foute facturen of niet geleverde diensten na het wisselen van een energieleverancier. Dergelijke verstoringen kunnen het gevolg zijn van parallelle bedrijfsprocessen die (gedeeltelijk) gebruik maken van dezelfde informatie. Nick van Beest ontwikkelde een framework dat procesinterferentie kan oplossen.

In de meeste organisaties komt parallelle uitvoer van bedrijfsprocessen frequent voor. Deze processen kunnen (gedeeltelijk) gebruik maken van dezelfde informatie. Een dergelijke onderlinge afhankelijkheid tussen procesvariabelen kan inconsistenties veroorzaken in het proces. Hoewel deze processen uitgevoerd kunnen worden zonder softwarefouten, kunnen ongewenste resultaten optreden als gevolg van data die gemodificeerd worden door een parallel proces. De situatie waarin gegevens gelijktijdig worden gemodificeerd door verschillende processen wordt procesinterferentie genoemd.

Van Beest definieert en analyseert in zijn proefschrift het probleem van procesinterferentie bij een groot energiebedrijf en een telecombedrijf. Vanwege de complexiteit van de analyse heeft hij een softwaretool ontwikkeld om de processen te analyseren en om een volledig overzicht te genereren van alle foutieve situaties. Deze analyse heeft aangetoond dat procesinterferentie veelvuldig voorkomt in deze organisaties en dat een groot aantal gevallen van interferentie kan worden geïdentificeerd.

Om dit probleem op te lossen ontwikkelt Van Beest in zijn proefschrift een aantal modelleringsconcepten. ‘Dependency scopes’ representeren de afhankelijkheden tussen processen en data die gevoelig zijn voor interferentie. Verder worden interventieprocessen geïntroduceerd om inconsistenties tijdens de uitvoering van het proces te repareren. Die interventieprocessen worden tijdens de uitvoer van de processen gegenereerd met behulp van planningstechnieken uit de kunstmatige intelligentie.

Om de haalbaarheid van de aanpak te evalueren, implementeert Van Beest een architectuur die deze concepten ondersteunt. Het koppelen van ‘dependency scopes’ en declaratieve doelen in combinatie met het ‘runtime’ genereren van interventieprocessen door middel van KI-planningstechnieken blijkt een bruikbare en realistische methode voor het oplossen van procesinterferentie.

Nick van Beest (Dordrecht, 1984) voltooide de research master in Economics and Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de SOM research school van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

printView this page in: English