Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. E.A.P. de Jong-Pleij: Echografie van het foetale gezicht in het tweede en derde trimester van de zwangerschap

Wanneer:wo 30-01-2013 om 14:30

Promotie: mw. E.A.P. de Jong-Pleij, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Echografie van het foetale gezicht in het tweede en derde trimester van de zwangerschap

Promotor(s): prof.dr. C.M. Bilardo

Faculteit: Medische Wetenschappen

Gezicht foetus beter te analyseren met 3D-echo

Aan het gezicht van een foetus kan veel worden afgelezen over eventuele aandoeningen of syndromen. Els de Jong-Pleij onderzocht de mogelijkheden om het gezicht van een foetus met 3D-echografie te analyseren. Uit het onderzoek blijkt dat een 3D-echo het profiel veel nauwkeuriger afbeeldt dan een 2D-echo. Structuren in het gezicht worden hierdoor nauwkeuriger meetbaar.

De Jong-Pleij ontwikkelde twee objectieve maten, waarmee het profiel beoordeeld kan worden: de maxilla-nasion-mandible angle en de profiellijn. Ook onderzocht ze hoe nauwkeurig ‘gezichtsmarkers’ voor het syndroom van Down met 3D-echografie afgebeeld en gemeten kunnen worden. Twee markers (nasal bone length en prenasal thickness) kunnen met een 3D-echo goed vastgesteld worden en vooral de ratio van deze beide metingen is een gevoelige marker, zo concludeert zij. Een derde gezichtsmarker, de frontomaxillary facial angle, is veel lastiger af te beelden.

Ook laat het onderzoek zien dat 3D-echografie een positief effect heeft op de moeder-foetus binding. Het is geruststellend dat als de echo kwalitatief niet gunstig (‘niet mooi’) uitvalt, dit geen meetbaar nadelig effect heeft op de moeder-foetus binding.

Els de Jong-Pleij (Maastricht, 1958) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ze verrichtte haar onderzoek bij de afdeling Alnatal van het St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. In laatstgenoemd ziekenhuis blijft De Jong-Pleij ook na haar promotie werkzaam als arts-echografist.

printView this page in: English