Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Oratie dhr. prof.dr. M.F. Reneman: Pijnrevalidatie werkt

Wanneer:di 15-01-2013 om 16:15

Oratie: dhr. prof.dr. M.F. Reneman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Pijnrevalidatie werkt

Leeropdracht: Revalidatiegeneeskunde, i.h.b. pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie

Faculteit: Medische Wetenschappen

Het is noodzakelijk om ons beter voor te bereiden op de toekomst van de oudere werkende, die vaker te maken zal krijgen met pijn en andere chronische aandoeningen, stelt prof.dr. Michiel Reneman in zijn oratie. Iedereen zal in de toekomst langer doorwerken, maar een oudere werkende heeft minder fysieke vermogens dan een jongere, en bij het stijgen van de leeftijd neemt het aantal mensen met chronische pijn en andere gezondheidsproblemen toe. We krijgen dus te maken met een grotere groep werkenden met een lagere arbeidsbelastbaarheid. De uitdaging is hoe werkenden met gezondheidsproblemen duurzaam inzetbaar kunnen blijven, aldus Reneman.

Zijn leerstoel is erop gericht de pijnrevalidatie en de arbeidsparticipatie van mensen met pijn te verbeteren, en dan voornamelijk op het gebied van aspecifieke chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Die pijn heeft vaak gevolgen voor het functioneren (in arbeid) en de kwaliteit van leven. Ongeveer twintig procent van de volwassenen heeft chronische pijn. En van al het arbeidsverzuim is circa een derde gerelateerd aan pijn aan het bewegingsapparaat. De economische impact van pijn is fors.

Mensen met beperkingen als gevolg van chronische pijn aan het bewegingsapparaat kunnen worden aangemeld voor pijn- of arbeidsrevalidatie. Uit veel onderzoeken is gebleken dat pijn- en arbeidsrevalidatie effectief is voor het verbeteren van kwaliteit van leven en het functioneren in het dagelijks leven, inclusief de arbeidssituatie. De gemiddelde omvang van het effect is echter matig. Volgens Reneman is het daarom één van de grootste uitdagingen om het effect van de huidige pijn- en arbeidsrevalidatieprogramma’s te vergroten.

printView this page in: English