Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenDag van het onderwijsDocent van het Jaar-verkiezing

Prof.dr. M.P.A. de Baar 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Prof.dr. M.P.A. de Baar
Prof.dr. M.P.A. de Baar

Mirjam de Baar is hoogleraar Geschiedenis en Beginselen van het Unitarisme, alsmede universitair docent Geschiedenis van het Christendom (Reformatie en vroegmoderne tijd) en Genderstudies. Ze neemt deel in alle facultaire opleidingen en is ook betrokken bij interdisciplinaire modules, waaronder Toverij en hekserij; Leven, lijden en dood en Schepping in metaforen. Als vicedecaan, portefeuillehouder onderwijs en opleidingsdirecteur is zij nauw betrokken bij onderwijsvernieuwing en –verbetering aan de theologische faculteit.

 

De Baar organiseert haar colleges bijzonder goed, met een heldere structuur die zij aan het begin van de reeks duidelijk maakt. Als zij werkstukken begeleidt geeft ze uitstekende feedback, waarvoor ze uitgebreid de tijd neemt. Centraal bij haar staat de interactie met studenten. Zij stelt vragen waarmee ze de studenten aanzet tot nadenken over de stof en controleert of ze deze hebben begrepen. ‘Wij vinden haar een bijzonder benaderbare docent die ondanks haar drukke werkzaamheden tijdens en buiten de colleges open staat voor de studenten en belangstelling toont voor hun leerproces.’ De Baar is zowel figuurlijk als letterlijk zichtbaar op de faculteit, bijvoorbeeld tijdens de introductie en het mentoraat, waaruit blijkt dat ze zich erg bekommert om de eerstejaars studenten. Ook is ze veelvuldig aanwezig tijdens debatavonden en op de facultaire barbecue die het studiejaar afsluit.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:48
printView this page in: English