Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. P. Denig: Tussen heksenketel en kookboek - een veelzijdig perspectief op geneesmiddelgebruik

Vanaf:di 27-01-2015 om 16:15
Tot en met:di 28-11-2017
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: mw. prof.dr. P. Denig

Titel: Tussen heksenketel en kookboek - een veelzijdig perspectief op geneesmiddelgebruik

Leeropdracht: Kwaliteit van Geneesmiddelgebruik

Faculteit: Medische Wetenschappen

Behandelaars schrijven te veel of te weinig of de verkeerde middelen voor en patiënten slikken hun geneesmiddelen niet goed. Dat is de weinig genuanceerde visie op de kwaliteit van het geneesmiddelgebruik, die met enige regelmaat wordt verkondigd. Daartegenover staat de kookboekvisie die luidt dat de behandelaar moet voorschrijven wat in de richtlijn wordt aanbevolen en de patiënt de geneesmiddelen volgens het voorschrift moet slikken. Het mag duidelijk zijn dat beide visies geen recht doen aan de praktijk, stelt Petra Denig in haar oratie. Zowel de behandelaar als de patiënt wijken onbewust en bewust af van de gegeven adviezen. Wanneer dit gebeurt op basis van gezamenlijke besluitvorming, waarbij oog is voor de behandeling die vanuit klinisch en patiëntperspectief het meest gewenst is, kunnen we spreken van goede kwaliteit.

Het onderzoek van Denig gaat over het verklaren, beïnvloeden en beoordelen van geneesmiddelgebruik, vooral bij chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Zij wil bevorderen dat we meer oog hebben voor het longitudinale karakter van geneesmiddelgebruik en daarbij het gedrag van behandelaar en patiënt niet los van elkaar zien. Het gaat om het starten, het aanpassen én het stoppen van medicatie, waarbij behandeldoelen in de loop van de tijd kunnen veranderen.

Geneesmiddelgebruik is een dynamisch proces dat zich slecht laat vangen met momentopnames. Een nieuwe en methodologisch uitdagende aanpak is om te kijken naar het ontstaan en beloop van gebruikspatronen op het niveau van de patiënt en de behandelaar. Met het inzicht dat daarmee wordt verkregen verwacht Denig bruikbare instrumenten voor de praktijk te kunnen ontwikkelen om goed geneesmiddelgebruik te ondersteunen.

Zie ook een interview met Petra Denig in KennisInZicht/UMCG, januari 2015: Betrek de patiënt actiever bij medicatie

printView this page in: English