Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. C.F. van den Berg: Steeds hoger aan de wind: De toekomst van consensusbestuur in een geglobaliseerde samenleving

Wanneer:di 16-10-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Van zuilen naar bubbels – globalisering en diepere scheidslijnen tussen regio’s groeiende uitdaging voor consensusbestuur

Naarmate Nederland meer geglobaliseerd is geraakt, heeft het haar verzuilde structuur ingewisseld voor bubbels. Lidmaatschap aan een bepaalde bubbel hangt onder andere af van hoeveel je als persoon van globalisering meeprofiteert en of globalisering gunstig of ongunstig uitpakt voor de regio waarin je woont. Dat betoogt bestuurskundige prof.dr. Caspar van den Berg in zijn oratie.

In die samenleving van bubbels ontbreken de verticaal-verbindende structuren tussen elites en de basis, en zijn de culturele en economische scheidslijnen tussen regio’s dieper geworden. Zo wordt de wil tot schikken en plooien kleiner. De tekenen hiervan zijn onder andere te zien in de uitkomsten van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, de regionale patronen bij het WIV-referendum en de cultuurbotsingen die de #blokkeerfriezen blootlegden.

Als we door deze lens naar het huidige Nederland kijken, krijgen we meer inzicht in de uitdagingen voor het besturen met stabiele meerderheden in de toekomst. Dit stelt ons voor belangrijke vragen ten aanzien van de politiek en het bestuur op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Voorbeelden hiervan zijn de noodzaak tot het vormen van nieuwe structuren die tegenstellingen tussen bubbels kunnen kanaliseren en de noodzaak tot het verder verstevigen van het regionale bestuur, waarbij meer aandacht moet uitgaan naar democratische input en verantwoording.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. C.F. van den Berg
  • Titel: Steeds hoger aan de wind: De toekomst van consensusbestuur in een geglobaliseerde samenleving
  • Leeropdracht: Global and Local Governance
  • Faculteit: Campus Fryslân
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier
printView this page in: English