Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. J.C. ter Maaten: Service vanuit excellentie en passie

Wanneer:di 11-04-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Voor het leveren van excellente acute zorg zijn meer specialisten aan de poort nodig. Dat betoogt prof.dr. Jan ter Maaten in zijn inaugurele rede over de ontwikkeling van de acute (interne) geneeskunde. Het Centrum Acute Zorg van het UMCG beoogt uitmuntende opvang, triage en behandeling van patiënten met een acute zorgvraag te bieden. Acute (interne) geneeskunde is service aan de patiënt. Service die bestaat uit de bouwstenen: samenwerking, effectiviteit, respect, verantwoordelijkheid, innovatie, coördinatie en educatie. Het doel is excellente zorg, bij uitstek met gepassioneerde en meer specialisten aan de poort.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het leveren van excellente acute zorg. Samenwerking tussen SEH-artsen en ‘dedicated’ specialisten aan de poort, waarbij acute internisten graag een voortrekkersrol nemen. De acute internist heeft specifieke expertise op het gebied van patiënten met complexe ongedifferentieerde problematiek. De point-of-care echografie als aanvulling van de initiële medische beoordeling verhoogt de effectiviteit van de acute zorg. Medische triage en verantwoorde risicostratificatie zijn essentieel voor coördinatie binnen de acute zorgketen. De uitdaging is om dit vorm te geven binnen een ‘base hospital’-concept en hybride Spoedeisende Hulp met ‘Critical Decision Unit’. Innovatie volgt uit de wetenschappelijke onderbouwing van acute zorgtrajecten en het opzetten van Acutelines, een patiëntencohort voor systematisch onderzoek in de acute zorg. Educatie dient gericht te zijn op training in de opvang van medische spoedsituaties, teamtraining en point-of-care echografie.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. J.C. ter Maaten
  • Titel: Service vanuit excellentie en passie
  • Leeropdracht: Interne geneeskunde; i.h.b. de Acute Interne Geneeskunde
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
printView this page in: English