Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. H.B. Verheij: Argumenten voor goede kunstmatige intelligentie

Wanneer:di 12-09-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Kunstmatige intelligentie is volop in het nieuws. De verhalen die in de media verschijnen zijn vol van dromen en van angsten. Inderdaad lijken computers en robots al bijna alles te kunnen. Er rijden auto's zelfstandig door de straten, onze telefoon geeft antwoord op allerlei vragen en computers spelen veel moeilijke denkspellen beter dan de beste mensen dat kunnen.

Bart Verheij
Bart Verheij

Hoe reëel zijn de dromen over kunstmatige intelligentie? En hoe reëel de angsten? In zijn oratie ter gelegenheid van de aanvaarding van de leeropdracht Kunstmatige intelligentie en Argumentatie vertelt prof.dr. Bart Verheij over goede kunstmatige intelligentie, en hoe we die kunnen bereiken. Gebruikmakend van zijn ervaring met juridische toepassingen van kunstmatige intelligentie zal hij uitleggen hoe onderzoek naar argumentatiesystemen de kunstmatige intelligentie verder brengt.

Argumentatiesystemen modelleren een kritisch denkproces waarin hypothesen worden geconstrueerd, getoetst en gewaardeerd. Verheij betoogt dat de ontwikkeling van argumentatiesystemen de kloof kan overbruggen die nu in de kunstmatige intelligentie bestaat tussen kennissystemen en datasystemen: kennissystemen gebruiken de erin vastgelegde kennis om te redeneren en datasystemen leren door de analyse van veel voorbeelden. Hij illustreert recente ontwikkelingen aan de hand van de wiskundige grondslagen van argumentatie, correct redeneren met forensisch bewijs en de verbanden tussen regelgebaseerd en casusgebaseerd redeneren in het recht.

Met argumentatiesystemen is een kritische dialoog mogelijk op basis van argumenten. Zo vormen argumenten de basis voor de ontwikkeling van goede kunstmatige intelligentie die dromen dichterbij brengt en tegelijk beheersbaarder is.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. H.B. Verheij
  • Titel: Argumenten voor goede kunstmatige intelligentie
  • Leeropdracht: Kunstmatige Intelligentie en Argumentatie
  • Faculteit: Science and Engineering
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier