Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. A.K.L. Reyners: Palliatie is Geneeskunde!

Wanneer:di 16-05-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Van oudsher wordt palliatieve zorg geassocieerd met zorg voor mensen in de laatste levensfase. In de afgelopen decennia hebben zich een aantal ontwikkelingen voltrokken. Palliatieve zorg wordt meer en meer geïntegreerd in het ziektetraject van een patiënt en gaat niet meer alleen over de laatste levensfase. De focus is verschoven van symptoombehandeling naar een integrale behandeling waarbij alle vier domeinen - fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel - centraal staan. Het gaat het niet meer alleen om zorg voor een patiënt, maar om zorg voor een patiënt én diens naasten. En, als laatste, wordt palliatieve zorg niet meer alleen geassocieerd met kankerpatiënten, maar ook met zorg voor patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen zoals hartfalen, COPD en multipele sclerose.

In het huidige model van palliatieve zorg gaat ziektegerichte palliatie geleidelijk aan over in symptoomgerichte palliatie, gevolgd door de terminale fase en, na het overlijden van de patiënt, de fase van nazorg voor de naasten. Prof.dr. An Reyners bepleit een model waarin palliatieve zorg, bestaande uit de vier domeinen, een integraal onderdeel van de zorg is voor alle patiënten die met een levensbedreigende aandoening geconfronteerd worden, ongeacht of er een curatief danwel palliatief behandelplan opgesteld kan worden. Van alle zorgverleners in Nederland wordt verwacht dat zij generalist zijn op het gebied van palliatieve zorg. Om te realiseren dat vroegtijdige palliatieve zorg - met aandacht voor alle vier domeinen - geïncorporeerd wordt in het behandelplan van alle patiënten met een levensbedreigende aandoening én voor hun naasten, is onderwijs en opleiding in alle zorgcurricula nodig.

Meer informatie

printView this page in: English