Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. E.P. Jansen: Balanceren tussen wetenschap en ambacht, een pleidooi voor pragmatisch management control onderzoek

Wanneer:di 10-01-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Pieter Jansen
Pieter Jansen

Wetenschappelijke kennis voor controllers moet naast deugdelijk onderbouwd ook praktisch toepasbaar zijn

Controllers zijn vaak intensief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van strategie; zij zijn volop bezig met macht, beïnvloeding en besluitvorming. Gezien hun complexe taak, is er een grote behoefte aan hooggekwalificeerde, wetenschappelijk geschoolde controllers. Opleiders van controllers hebben een tweeledige opdracht: zorgdragen voor (1) een gedegen fundament in wetenschappelijk onderzoek en (2) voor toepasbaarheid van de theorie in de praktijk. Er doen zich echter complicaties voor in die opdracht, complicaties die te maken hebben met de in het vakgebied beschikbare literatuur.

Enerzijds is er een omvangrijke academische literatuur. Die literatuur kenmerkt zich in het vakgebied van de controller door een gedegen theoretische en empirische onderbouwing, maar ook door een gebrekkig praktische toepasbaarheid. Op deze literatuur gebaseerde aanbevelingen zijn vaak te algemeen en te voor de hand liggend. Anderzijds is er een aanzienlijke prescriptieve literatuur; literatuur met vaak hele concrete technieken, instrumenten en aanbevelingen om helder gedefinieerde praktische problemen op te lossen. Het bezwaar tegen die prescriptieve literatuur is dat de theoretische en empirische onderbouwing van de aanbevelingen vaak erg gebrekkig is.

Er is een groot maatschappelijk belang bij meer pragmatische wetenschappelijke kennis in het vakgebied van de controller; kennis die zowel deugdelijk onderbouwd als praktisch toepasbaar is. In deze oratie wordt een benadering voorgesteld om tot meer van zulke pragmatische wetenschappelijke kennis voor controllers te komen. In die benadering staat een alternatieve werkwijze in het gebruik van bestaande kennis uit de academische en de prescriptieve literatuur centraal, met name in interventie-onderzoek en in het wetenschappelijk onderwijs voor controllers.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. E.P. Jansen
  • Titel: Balanceren tussen wetenschap en ambacht, een pleidooi voor pragmatisch management control onderzoek
  • Leeropdracht: Controlling
  • Faculteit: Economie en Bedrijfskunde
printView this page in: English