Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. M.C. Wichers: Durven zoeken in het donker; op weg naar een kantelpunt in de psychiatrie

Wanneer:di 06-12-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Marieke Wichers
Marieke Wichers

In de psychiatrie is dringend meer kennis nodig die helpt patiëntspecifieke klinische beslissingen te verbeteren. We willen weten wie er wel of niet psychopathologie gaat ontwikkelen, hoe mensen daarvan precies herstellen en wie welke behandeling nodig heeft. Maar zoeken we in ons onderzoek wel op de juiste manier naar oplossingen? Hebben we geen andere onderzoeksopzetten nodig om nieuwe oplossingen te vinden? Die vraag staat centraal in de oratie van prof.dr. Marieke Wichers.

‘We hebben in de psychiatrie bijvoorbeeld nauwelijks onderzoeksopzetten die gedetailleerd het proces van het ontwikkelen of verdwijnen van klachten in kaart brengen’, zegt Wichers. In de komende jaren wil zij proberen deze dynamische processen wel goed in kaart te brengen en daarmee het ontstaan en verdwijnen van psychopathologie zoals dat plaatsvindt in mensen ‘live’ volgen. Daarmee wordt het ook mogelijk om nieuwe spannende ideeën empirisch te toetsen.

Wichers: ‘Een voorbeeld is het idee dat mentale stoornissen zich gedragen volgens de principes van complex dynamische systemen. Bij deze systemen zijn er bepaalde waarschuwingssignalen te meten die aangeven dat er een kantelpunt op komst is. Als dat ook geldt voor kantelpunten in klachten, dan zouden we daarmee grote kantelpunten in klachten beter kunnen zien aankomen. Omdat we met deze niet-traditionele onderzoeksopzet patiënt-specifieke processen volgen, kan deze methode ook leiden tot patiëntspecifieke risico-inschattingen.’ Daarmee versterken we de vertaling van bevindingen naar de kliniek, stelt Wichers. ‘Kortom, we zullen ons moeten richten op modellen en onderzoeksopzetten die misschien ingewikkeld zijn, maar noodzakelijk om oplossingen te vinden in de psychiatrie.’

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. M.C. Wichers
  • Titel: Durven zoeken in het donker; op weg naar een kantelpunt in de psychiatrie
  • Leeropdracht: Dynamiek van emotieregulatie en psychopathologie
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
printView this page in: English