Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. A.P. Wolff: Ander licht op chronische pijn: geen symptoom maar ziekte!

Wanneer:di 29-11-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met chronische pijn, meer dan alle patiënten met hart- en vaatziekten én diabetes samen. Hoe kan dat? Pijn is toch alleen een signaal van schade? Dat is slechts ten dele waar. Chronische pijn is veel meer een ziekte van het sensorische zenuwstelsel, stelt prof.dr. André Wolff in zijn oratie. Bij hevige en aanhoudende pijnprikkels past het zenuwstelsel zich aan: het versterkt prikkels en houdt ze in stand, het raakt gesensitiseerd. Dat leidt tot ziekteverschijnselen en beperkingen die de hele mens beïnvloeden: lichaam, geest en sociale omgeving, bio-psycho-sociaal.

Dat inzicht vraagt bij de patiënt met chronische pijn een wezenlijk andere benadering. Het huidige zorgstelsel is onvoldoende ingericht om patiënten met chronische pijn doelmatig te begeleiden, waardoor veel patiënten na jaren en vele zorgverleners en behandelingen verder, nauwelijks aan kwaliteit van leven gewonnen hebben. Daarnaast beloont het meer de zorgproductie dan de zorgkwaliteit. Het ontbreken van voldoende betrouwbare en accurate pijndiagnostiek en - therapie leidt in aanzienlijke mate tot onnauwkeurige diagnoses en iatrogene schade, binnen én buiten de pijngeneeskunde.

Het UMCG Anesthesiologisch Pijncentrum richt zich daarom bij patiënten met chronische pijn of pijn bij kanker vooral op het beter begrijpen van het sensitiseringsproces, op het verhogen van de betrouwbaarheid en accuratesse van de pijndiagnostiek en op meer doelmatigheid van interne en externe zorgpaden.

Op de UMCG-locatie Beatrixoord zal het Pijncentrum samen met het Wervelkolomcentrum, de Pijnrevalidatie en het Bekkenpijncentrum toewerken naar één voordeur met diverse zorgpaden voor pijnpatiënten: het Pijn Expertise Centrum. In samenwerking met de eerste, anderhalve, tweede en derde lijnprofessionals zullen in Noord-Nederland, in het kader van de Health Care Convenant, Chronische Pijnnetwerken worden opgericht, die moeten leiden tot innovatieve samenwerkings- en financieringsmodellen die toekomstbestendig zijn.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. A.P. Wolff
  • Titel: Ander licht op chronische pijn: geen symptoom maar ziekte!
  • Leeropdracht: Anesthesiologie, i.h.b. Pijngeneeskunde
  • Faculteit: Medische wetenschappen
printView this page in: English