Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.mr.dr. J.J.D. Wiers: Mind the Gap – hoe de kloof tussen buitenlandbeleid en wetenschap te overbruggen?

Wanneer:di 28-06-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Jochem Wiers
Jochem Wiers

Er is een kloof tussen beleid en wetenschap op het terrein van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen. Met de invulling van zijn leerstoel hoopt prof.mr.dr. Jochem Wiers een brug te slaan over die kloof. In de kern komt de opdracht van de leerstoel neer op twee begrippen: uitwisseling en een interdisciplinaire aanpak.

Aan de beleidskant van de kloof hebben we te maken met onzekerheid, complexiteit, een reeks ambitieuze doelen, een overvloed aan informatie en meningen en weinig tijd. Maar in hoeverre zijn we ons bewust van de aannames die liggen onder onze adviezen, instructies en onderhandelingsposities? In hoeverre doen we recht aan de complexiteit van de onderwerpen waarmee we te maken hebben?

Aan de wetenschapskant wordt ook een kloof ervaren. De wetenschap zou beleidsmakers moeten helpen bij de diagnose, voorspellingen, het in kaart brengen van beleidsopties en het evalueren van beleid. Toch weten maar weinig wetenschappers de beleidsmakers te bereiken. Blijkbaar sluit wat ze bieden niet goed aan bij de behoefte aan korte, eenvoudige en begrijpelijke stukken die helpen de complexe wereld beter te doorgronden.

Zowel de beleids- als de wetenschapskant moet dus wat meer moeite doen om elkaar te begrijpen: door elkaar te vinden zonder op elkaars stoel te gaan zitten. Door uitwisseling en gemeenschappelijke projecten. En beide kanten kunnen baat hebben van inzichten uit andere wetenschapstakken, vooral gedragswetenschappen en de studie van complexe systemen. Juist op die terreinen hoopt Wiers samenwerking tot stand te brengen.

Zie ook de opinie: ‘Gebruik wetenschappelijke kennis voor een beter buitenlandbeleid’

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.mr.dr. J.J.D. Wiers
  • Titel: Mind the Gap – hoe de kloof tussen buitenlandbeleid en wetenschap te overbruggen?
  • Leeropdracht: Beleid en beleidsontwikkeling van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen
  • Faculteit: Letteren
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
printView this page in: English