Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. M.E. Timmerman: Van optimalisatie naar begrip en weer terug

Wanneer:di 21-06-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Marieke Timmerman
Marieke Timmerman

Statistische analyses spelen een grote rol bij de interpretatie van data verzameld in psychologisch onderzoek. Daarvoor is een arsenaal aan statistische methoden beschikbaar, die ieder een eigen blik op de data kunnen geven. Psychologische onderzoeksmethoden staan ter discussie, nadat is gebleken dat verschillende psychologische onderzoeksresultaten niet repliceerbaar zijn. Als reactie is er nu een sterke nadruk op confirmatief onderzoek met de bijbehorende confirmatieve analyses. Prof.dr. Marieke Timmerman betoogt in haar oratie dat deze éénzijdige aanpak té beperkend is, omdat hij alleen toepasbaar is wanneer er veel voorkennis beschikbaar is.

In veel psychologisch onderzoek is die kennis beperkt – dit is vaak juist de reden voor het uitvoeren van het onderzoek. In die gevallen is een meer exploratieve aanpak geëigend. Hierbij moet expliciet rekening worden gehouden met de beschikbare voorkennis. Dé manier om dit te doen is het gebruik van een zorgvuldige uitgezochte exploratieve analysemethode. Dit kan, en moet, vóórdat de analyse uitgevoerd wordt. Preregistratie - in welke vorm dan ook - is daarom, net als bij confirmatief onderzoek, mogelijk en is van harte aanbevolen. Timmerman schetst op welke manier de diverse exploratieve analysemethoden van elkaar verschillen, hoe met de voorkennis rekening moet worden gehouden bij de keuze voor een methode, en waarom het nodig is om bij de interpretatie van de uitkomsten ook de methode zelf in aanmerking te nemen. Een dergelijke exploratieve aanpak is effectief bij het verwerven van nieuwe inzichten.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. M.E. Timmerman
  • Titel: Van optimalisatie naar begrip en weer terug
  • Leeropdracht: Statistische technieken voor analyse van multivariate gegevens uit gedragswetenschappelijk onderzoek
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier