Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.mr.dr. J. Langer: De prejudiciële procedure: oude problemen of nieuwe uitdagingen?

Wanneer:di 31-03-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
  • Oratie: dhr. prof.mr.dr. J. Langer
  • Titel: De prejudiciële procedure: oude problemen of nieuwe uitdagingen?
  • Leeropdracht: Europees recht en de nationale rechtsorde
  • Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Prof.mr.dr. Jurian Langer concentreert zich in zijn oratie op de prejudiciële procedure van artikel 267 van het Werkingsverdrag, een cruciale schakel in de doorwerking van Europees recht in de nationale rechtsorde. Artikel 267 is misschien het meest succesvolle artikel van de Europese verdragen. Zo zijn veel belangrijke Europeesrechtelijke concepten ontwikkeld naar aanleiding van prejudiciële verzoeken. Welke factoren bepalen het succes van de prejudiciële procedure, en hoe kan ervoor gezorgd worden dat het een succesnummer blijft?

De procedure van artikel 267 geeft elke nationale rechter de bevoegdheid – en sommige rechters zelfs de plicht – om aan het Luxemburgse Hof van Justitie vragen stellen over de uitleg van Europees recht en geldigheid van handelingen van de EU. Het Hof geeft vervolgens antwoord, en de nationale rechter zal met behulp ervan het nationale geschil beslechten. Nationale rechters weten steeds beter de weg naar Luxemburg: al jaren stijgt het aantal prejudiciële verzoeken gestaag.

De leeropdracht van professor Jurian Langer luidt: ‘Europees recht en de nationale rechtsorde’. Hij is verbonden aan de afdeling Bedrijfsrecht en Europees recht van de Rijksuniversiteit Groningen. Langer combineert zijn leerstoel met zijn dagelijkse werkzaamheden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ministerie is hij werkzaam als ‘agent’ (procesgemachtigde) van de Nederlandse regering in procedures bij het Hof. Als agent verdedigt hij de Nederlandse belangen bij het Hof over de volle breedte van het EU-recht. In die hoedanigheid treedt hij regelmatig op in prejudiciële procedures waaraan Nederland deelneemt.

Aanmelden per mail via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam en adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)

printView this page in: English