Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. S.U. Zuidema: De toekomst van kwetsbare ouderen

Wanneer:di 29-09-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Sytse Zuidema
Sytse Zuidema

Het toenemend aantal kwetsbare ouderen stelt ons voor een uitdaging om de zorg en behandeling te verbeteren, thuis en in het verpleeghuis. De grootste groep ouderen is vitaal. Bij hen is de bemoeienis van de dokter gering. Het accent ligt daarbij veel meer op Healthy Ageing: preventie van functionele en cognitieve achteruitgang.

Voor thuiswonende kwetsbare ouderen moet de zorg, die vaak geleverd wordt door meerdere professionals (huisarts, verpleegkundige, medisch specialisten), beter worden afgestemd. De specialist ouderengeneeskunde, als geriatrisch deskundige voor thuiswonende kwetsbare ouderen, kan de huisarts hierbij ondersteunen. Het wetenschappelijk onderzoek zal gaan over het implementeren van lokale projecten die de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk of het dorp verbeteren.

Bij ouderen in het verpleeghuis is in meer dan de helft van de gevallen sprake van dementie. Een belangrijke uitdaging bij deze groep is het reduceren of optimaliseren van het gebruik van psychofarmaca. Deze medicijnen zijn in beperkte mate werkzaam voor probleemgedrag, en worden te vaak en te lang voorgeschreven. Interventies richten zich niet alleen op regelmatig evalueren van deze medicatie, maar ook op het verbeteren van de verpleeghuiszorg waardoor psychofarmaca minder nodig zijn. De focus van wetenschappelijk onderzoek ligt op het verhelderen van de oorzaken van probleemgedrag bij mensen met dementie (delier, pijn, invloed van de sociale en fysieke leefomgeving) en het implementeren van effectieve interventies.

Het wetenschappelijk onderzoek van Zuidema wordt uitgevoerd in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) dat op deze manier de kwaliteit van zorg voor deze ouderen beoogt te verbeteren.

  • Oratie: dhr. prof.dr. S.U. Zuidema
  • Titel: De toekomst van kwetsbare ouderen
  • Leeropdracht: Ouderengeneeskunde en dementie
  • Faculteit: Medische wetenschappen
  • Aanmelden per mail uiterlijk een week van te voren via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam en adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)
printView this page in: English