Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. I.J. de Jong: Zichtbaar, herkenbaar en erkend

Wanneer:di 28-04-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Het vakgebied van de urologie omvat de diagnostiek en behandeling van aangeboren of in het latere leven ontstane aandoeningen aan de urinewegen en de mannelijke geslachtsorganen. Voor velen is het beeld van de urologie beperkt waarbij de typische plasklachten van de oudere man vaak als meest bekende naar voren komt, stelt prof.dr. Igle de Jong in zijn oratie. Een belangrijk kenmerk van de academische urologie is de nauwe relatie met andere vakgebieden waarbij organen zijn betrokken die nabij de urinewegen liggen. Als voorbeeld de gynaecologische oncologie en de chirurgische oncologie als het gaat om de behandeling van tumoren in het bekken of in de omgeving van de nieren en de urineleiders. Daarnaast is de urologie in de academie betrokken bij de (na)zorg rondom niertransplantaties, bij complexe aangeboren aandoeningen en bij kinderen met een onduidelijk geslacht bij de geboorte.

In het UMCG zal de groep van hoogleraar Igle Jan de Jong de komende jaren de zorg voor de urologische patiënt beter zichtbaar maken, met specifieke expertise op vier gebieden:

  1. behandeling van kanker
  2. reconstructieve urologie bij volwassenen en kinderen
  3. interventie urologie
  4. complexe functiestoornissen door ziekte en handicap

Het wetenschappelijk onderzoek zal op ieder van de genoemde expertisegebieden verder groeien om zo daadwerkelijk de rol als expertcentrum in de volle breedte waar te blijven maken. Voor zeldzame urologische aandoeningen en voor de behandeling van complicaties zal de taak als referentiecentrum verder toenemen. Voor de minder complexe zorg zal in de toekomst een spreiding gewenst zijn via structurele samenwerking met de ziekenhuizen in de regio. Op deze wijze zal de afdeling Urologie in de komende jaren de complexe zorg in het UMCG verzorgen met behoud van een excellent opleidings- en onderzoekklimaat en tegelijkertijd een partner blijven bij de reguliere zorg door kennis en innovatie beschikbaar te stellen binnen de regionale samenwerkingsverbanden.

Meer informatie en aanmelden

  • Oratie: prof.dr. I.J. de Jong
  • Titel: Zichtbaar, herkenbaar en erkend
  • Leeropdracht: Urologie
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
  • Aanmelden per mail via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam, adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)

printView this page in: English