Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. J.A. Lisman: Tegen de stroom in

Wanneer:di 26-05-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

In de moderne academische wereld staat fundamenteel onderzoek onder druk en worden wetenschappers geacht al bij aanvang van hun onderzoek duidelijkheid te verschaffen over wat het onderzoek zal opleveren. In zijn oratie zal Ton Lisman beargumenteren dat wetenschappelijk onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid en waarin de onderzoeker open staat voor onverwachte vindingen, minstens zo belangrijk is voor wetenschappelijke vooruitgang als het type onderzoek waarin naar concrete oplossingen of toepassingen wordt gezocht. Kennisvermeerdering zou volgens Lisman een centrale taak van de moderne universiteit moeten blijven. Onderzoekers en faculteiten die inroeien tegen de huidige stroom, die gedomineerd wordt door toegepast onderzoek, zijn cruciaal voor het behoud van deze academische taak.

Aan de hand van zijn eigen onderzoek laat Lisman zien dat tegen de stroom inroeien zowel tot kennisvermeerdering als concrete toepassingen kan leiden. Het vakgebied van Lisman betreft het bloedstelpingssysteem dat zorgt dat beschadigingen aan bloedvaten snel afgesloten worden om te veel bloedverlies te voorkomen. Wanneer het bloedstelpingssysteem onvoldoende of juist te goed werkt kunnen bloedingsproblemen of trombose, de vorming van bloedstolsels die een bloedvat afsluiten, ontstaan. De lever is een centraal orgaan in de bloedstelping omdat de lever een groot deel van de eiwitten betrokken bij de bloedstelping aanmaakt. Patiënten met een ernstige leverziekte ontwikkelen vaak complexe afwijkingen in dit essentiële systeem. De consequenties van deze veranderingen zijn in het verleden echter verkeerd ingeschat. Onderzoek in de groep van Lisman heeft duidelijke gemaakt waarom patiënten met een ernstige leverziekte zowel bloedingsproblemen als trombose kunnen ontwikkelen. Deze nieuwe inzichten zullen in de toekomst leiden tot betere strategieën om bloedingen en trombose bij deze patiënten te voorkomen of te behandelen.

Componenten uit het bloedstelpingssysteem hebben ook onverwachte effecten op schade en reparatie van de lever. Deze effecten worden bestudeerd in de groep van Lisman. Een beter begrip van de moleculaire mechanismen betrokken bij deze recent herkende functies van het bloedstelpingssysteem kunnen wellicht tot nieuwe behandelstrategieën voor patiënten met een leveraandoening leiden.

Meer informatie en aanmelden

  • Oratie: dhr. prof.dr. J.A. LismanTitel: Tegen de stroom in
  • Leeropdracht: Experimentele chirurgie, in het bijzonder de pathofysiologie van trombose en hemostase
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
  • Aanmelden per mail via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam, adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)
printView this page in: English