Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. A. Akkerman: Ruzie op het werk: de stem van werknemers in de arbeidsverhoudingen van de 21e eeuw

Wanneer:di 24-11-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Agnes Akkerman
Agnes Akkerman

De toename van flexibele arbeidscontracten, groeiende arbeidsmigratie en afname van de macht van traditionele werknemersvertegenwoordiging - de vakbond - zorgen voor een fundamentele verandering in de positie van werknemers binnen organisaties. Flexibele arbeidskrachten en migranten durven het minder aan hun ongenoegen op de werkvloer kenbaar te maken; steun voor vakbonden neemt af. Feitelijk leidt dit ertoe dat de stem van werknemers in de hedendaagse arbeidsverhoudingen minder zal doorklinken.

In haar oratie gaat Agnes Akkerman in op de gevolgen van deze radicale en snelle veranderingen voor de stem van werknemers, en beargumenteert waarom het ontmoedigen en belemmeren van mondigheid bij werknemers veel ingrijpender en verstrekkender kunnen zijn dan we tot nu toe aannemen. Akkerman onderzoekt hoe, in werksituaties waarin werknemers weinig hun onvrede over de arbeidssituatie uiten, deze onvrede kan leiden tot ongewenst gedrag op het werk. Bovendien onderzoekt zij hoe onvrede op het werk zijn weerslag heeft op politiek gedrag van werknemers, zoals stemgedrag en politiek protest.

Zij kijkt daarbij verder dan de rol van de ‘the usual suspect’ (de werkgever) en benadrukt in haar onderzoek de rol van collega’s. Soms heeft de mondigheid van een werknemer negatieve consequenties heeft voor de rest van de werknemers. Een voorbeeld hiervan is een dure staking, die de werkgelegenheid in gevaar brengt (bijvoorbeeld de staking bij AirFrance). Het kan ook zijn dat bij een klacht bij de baas, het hele team gestraft wordt. In zo’n situatie zullen groepsnormen ontstaan die het uiten van onvrede afremmen. Wie daarvan afwijkt, door wel te klagen bij de baas, riskeert dan afkeuring van zijn collega’s. Voorbeelden daarvan zijn het pesten van actieve vakbondsleden.   Collega’s, zelfs zij die eerst meededen aan het protest en het uiten van onvrede, kunnen op deze manieren zelf tot het bestraffen van mondigheid overgaan.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. A. Akkerman
  • Titel: Ruzie op het werk: De stem van werknemers in de arbeidsverhoudingen van de 21e eeuw
  • Leeropdracht: Duurzame Coöperatie, met name in de Collectieve Arbeidsverhoudingen
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen