Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.mr.dr. W.M. Schrama: Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht

Wanneer:di 19-05-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Het gelijkheidsbeginsel heeft in het Nederlandse familierecht de afgelopen decennia een prominente rol gespeeld. De verschillen die in het familierecht lange tijd werden gemaakt tussen homoparen en heteroparen en tussen vrouwen en mannen zijn onder invloed van het gelijkheidsbeginsel sterk afgenomen. Dat is belangrijke winst. Inmiddels is het familierecht op een punt gekomen waarvan Wendy Schrama zich in haar oratie afvraagt of de Nederlandse wetgever niet doorschiet in het gelijkheidsdenken.

Er bestaan verschillen tussen homo- en heteroparen en tussen mannen en vrouwen, en waar die relevant zijn, zou het familierecht daar rekening mee moeten houden. Om die reden wordt het afstammingsrecht kritisch tegen het licht gehouden. Twee vrouwen die een kind krijgen worden grotendeels hetzelfde behandeld als een man en een vrouw die een kind krijgen. Toch is er voor het afstammingsrecht een wezenlijk verschil: in het eerste geval is altijd een derde betrokken en in het tweede geval doorgaans niet.

In de tweede plaats wordt een aantal recente wetgevingsplannen onder de loep genomen. Daartoe behoort het plan om de partneralimentatie na scheiding te verkorten. Deze plannen hebben tot gevolg dat mannen en vrouwen hetzelfde worden behandeld, maar daarmee wordt voorbij gegaan aan hardnekkige verschillen in de taakverdeling van arbeid en zorg tussen de seksen. De plannen lopen daarmee te ver vooruit op de maatschappelijke realiteit en hebben mogelijk tot gevolg dat de risico’s van een ongelijke taakverdeling tijdens de relatie te veel bij vrouwen terecht komen. Om dit soort problemen te voorkomen bepleit Schrama een evidence based-benadering. Daarbij wordt wetgeving niet gebaseerd op de veronderstellingen van de wetgever, maar op feiten. Deze feiten over de werkelijkheid zijn afkomstig uit bijvoorbeeld de sociale wetenschappen en de economie. Rechtswetenschappelijk onderzoek kan met een interdisciplinaire benadering belangrijke input geven aan de wetgever.

Meer informatie en aanmelden

  • Oratie: mw. prof.mr.dr. W.M. Schrama
  • Titel: Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht
  • Leeropdracht: Personen-, familie- en jeugdrecht
  • Faculteit: Rechtsgeleerdheid
  • Aanmelden per mail via: oraties@rug.nl o.v.v. oratiegegevens, eigen naam, adres en aantal gewenste plaatsen in zaal of corona (corona uitsluitend voor hoogleraren)
printView this page in: English