Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. J.J.M. Zeelen: Bowling Together: Lifelong learning as a Collective Challenge in the North and the South

Wanneer:di 17-02-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: dhr. prof.dr. J.J.M. Zeelen

Titel: Bowling Together: Lifelong learning as a Collective Challenge in the North and the South

Leeropdracht: Lifelong learning and social intervention in the context of globalisation

Faculteit: Letteren

De oratie van prof.dr. Jacques Zeelen gaat over het ontwikkelen van (nieuwe) onderwijs- en leertrajecten voor jongeren. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het belang van een leven lang leren, de noodzaak van vakmanschap en de uitdaging om onze economie duurzamer en toegankelijker voor jongeren te maken.

Stel je eens voor, je bent ergens in de twintig en je zoekt werk in de geglobaliseerde wereld van vandaag de dag. Je leeft in Kampala, Oeganda, waar weinig werk is, en je besluit daarom maar je eigen bouwbedrijf te starten. Of je woont in de Bronx in New York, je hebt talent, maar niet de juiste contacten om een baan te verwerven bij een groot ICT-bedrijf. Of je hebt net een mbo-opleiding afgerond in Groningen, bent van Turkse afkomst, en vindt met veel moeite een tijdelijke baan in de voedselindustrie.

Voor veel jongeren is het uitzetten van een zinvolle leerwerkroute geen gemakkelijke opgave. Overal in de wereld zijn jongeren die de toegang tot educatie en/of werk, moeten missen. Als gevolg van de recente financiële en economische crisis, ontkomt ook de jeugd dichter bij huis hier niet aan. Tegelijkertijd wordt steeds meer van nieuwe werknemers gevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit en ICT-vaardigheden.

Het onderzoek naar deze vraagstukken, dat in het kader van de nieuwe leerstoel wordt verricht, wordt samen met onderzoekers uit Afrika, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten opgezet en uitgevoerd in een onderzoeksnetwerk met de naam ‘Youth, Education and Work’. De verworven inzichten worden gebruikt om in nauwe samenwerking met het onderwijs, de jongeren zelf en het bedrijfsleven (nieuwe) onderwijs- en leertrajecten te ontwikkelen.

printView this page in: English