Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. E. van 't Slot: Het zevende 'maar'. Het filosofische gesprek tussen kerk en academie

Wanneer:di 03-11-2015 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Edward van ’t Slot
Edward van ’t Slot

De kerk lijkt, in tegenstelling tot de universiteit, haar beste jaren achter de rug te hebben. Oorspronkelijk waren universiteiten vaak nauw verbonden met de kerk. Theologische faculteiten waren meer dan eens de moeders van alle andere faculteiten. Voortdurend herinnerde de theologie aan de Godsvraag, en zo wees zij de wetenschappen op de beperktheid van de menselijke kennis.

Nu is dat allemaal anders. De theologie en haar vragen zijn gemarginaliseerd. Tegelijkertijd zijn vele wetenschappers zich altijd bewust gebleven van de grenzen van hun werk. Op verschillende manieren spreken zij een voorbehoud, een ‘maar’, uit bij het wetenschappelijke bedrijf. Zonder veel moeite kunnen er zes voorbeelden van ‘maren’ worden genoemd die regelmatig als kanttekeningen bij wetenschappelijke vanzelfsprekendheden worden geplaatst. Deze ‘maren’ houden de wetenschap scherp en stimuleren ook altijd verder te denken, verder te kijken, verder te onderzoeken of de gegeven antwoorden wel werkelijk voldoen.

Een nog weer andere kanttekening, een ‘zevende maar’, wordt geplaatst door de theologie. In hoeverre helpt de wetenschap mensen om hun plek in de wereld werkelijk te begrijpen? Die vraag is voortdurend aan de orde, maar is ze wetenschappelijk te beantwoorden? Herinnert deze vraag daarvoor niet teveel aan de aloude Godsvraag? Op welke manier kan het wetenschappelijke gesprek over zulke vragen vorm krijgen, bijvoorbeeld met kerken die uitgesproken ideeën over God, mens en wereld hebben? Kan de kerk ook in de 21e eeuw hardmaken dat haar ideeën daarover interessant en zelfs onmisbaar zijn voor de academie?

  • Oratie: dhr. prof.dr. E. van 't Slot
  • Titel: Het zevende 'maar'. Het filosofische gesprek tussen kerk en academie
  • Leeropdracht: Systematische theologie en kerk in de 21e eeuw
  • Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
printView this page in: English