Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. R.M. Esser : Borders and the writing of history

Wanneer:di 04-11-2014 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: mw. prof.dr. R.M. Esser

Titel: Borders and the writing of history

Leeropdracht: Vroegmoderne geschiedenis

Faculteit: Letteren

Grenzen en de geschiedschrijving

Grenzen veranderen en daarom moet de geschiedschrijving zowel chronologisch als ruimtelijk opnieuw worden ingedeeld. Historiografie was en is een manier om met veranderingen om te gaan en gebeurtenissen uit het recente en verre verleden te interpreteren volgens de behoeften van de wereld van nu. Prof.dr. Raingard Esser bespreekt in haar oratie de verschillende manieren waarop in vroegmoderne samenlevingen werd omgegaan met veranderingen en hoe deze manieren ons een overzicht bieden van ervaringen uit het verleden.

Daarnaast bespreekt zij de grenzen van de geschiedschrijving: Esser bekijkt of de uitdagingen en kansen die minder op tekst gebaseerde vakgebieden bieden, iets kunnen toevoegen aan het bestuderen van het verleden.

printView this page in: English