Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. K.A.P.M. Lemmink : Belasting en belastbaarheid: een tactisch spel?

Wanneer:di 02-12-2014 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: dhr. prof.dr. K.A.P.M. Lemmink

Titel: Belasting en belastbaarheid: een tactisch spel?

Leeropdracht: Sport, prestatie en innovatie

Faculteit: Medische Wetenschappen

Sporters trainen dag in dag uit om optimaal te presteren. De belasting (training) en belastbaarheid (capaciteit) moet daarbij in balans zijn. De oratie van dr. Koen Lemmink gaat over het ontwikkelen en delen van multidisciplinaire kennis over de (dis)balans tussen belasting en belastbaarheid van (top)sporters om prestaties te optimaliseren en blessures en overtraindheid te voorkomen.

Functioneel overbelasten is nodig om de belastbaarheid te vergroten. Bij een te hoge belasting (niet functioneel) is er sprake van een disbalans hetgeen kan leiden tot ziekte, blessures en overtraindheid. Herstel is een belangrijke schakel in deze balans. Naast fysieke belasting speelt ook psychosociale belasting (stress) een rol in deze balans. Om deze balans te bewaken moeten deze processen bij sporters worden gemonitord, moeten relaties tussen deze processen en prestatie en gezondheid worden onderzocht, en moeten effectieve interventies worden ontwikkeld om deze processen te beïnvloeden. De kennis zal samen met de topsportpraktijk moeten worden ontwikkeld om implementatieprocessen te vereenvoudigen. In zijn onderzoek maakt Lemmink gebruik van innovatieve methoden voor dataverzameling en -analyse, training en interventies en terugkoppeling naar sporters en coaches.

Koen Lemmink (Oldenzaal, 1962) is opgeleid tot leraar Lichamelijke Opvoeding aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij studeerde vervolgens Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1988 werd aangesteld als onderzoeker en later als UD. In 1996 promoveerde hij binnen de Medische Faculteit. Sinds 2000 is hij betrokken bij de ontwikkeling van sportonderzoek en -onderwijs. Zijn werkzaamheden als UHD sport bij Bewegingswetenschappen combineerde hij van 2007 tot en met 2013 met de functie van lector Praktijkgerichte Sportwetenschap bij het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Daar introduceerde hij kenniswerkplaatsen en ontwikkelde hij een SportsFieldLab. Sinds maart 2013 is hij hoogleraar sport, prestatie en innovatie bij Bewegingswetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Lemmink begeleidt promovendi, publiceert veelvuldig in (inter)nationale sportwetenschappelijke tijdschriften en heeft een uitgebreid (inter)nationaal netwerk met andere sportwetenschappers en sportuniversiteiten. Tevens is hij betrokken bij diverse initiatieven in Nederland om wetenschap en sport sterker met elkaar te verbinden.

printView this page in: English