Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie prof.dr. E.N. (Eric) van Roon: Klinische farmacotherapie: van kennis naar kunde

Wanneer:di 30-09-2014 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: prof.dr. E.N. (Eric) van Roon

Titel: Klinische farmacotherapie: van kennis naar kunde

Leeropdracht: Klinische farmacotherapie

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof. dr. Eric van Roon is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog in een perifeer topklinisch opleidingsziekenhuis: het Medisch Centrum Leeuwarden. Door de installatie van de leerstoel ‘Klinische Farmacotherapie’ wordt de perifere tweedelijns ziekenhuiszorg dichterbij de opleiding Farmacie gebracht. Onder Klinische Farmacotherapie wordt in het kader van deze oratie verstaan ‘de behandeling van patiënten met geneesmiddelen rond en tijdens een opname in een instelling voor gezondheidszorg (bijvoorbeeld een ziekenhuis of een verpleeghuis).

Wat betreft het onderwijs zal de nadruk komen te liggen op het aanvullen van de meer theoretische kennisaspecten van de opleiding Farmacie aan de dagelijkse praktijk. De individuele patiëntkarakteristieken zullen als spiegel worden gebruikt voor het nemen van beslissingen in de farmaceutische zorg.

Wat betreft wetenschappelijk onderzoek zullen de activiteiten zich richten op het toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dagelijks worden in de klinische zorgpraktijk veel gegevens verzameld die onder randvoorwaarden een uitstekende basis kunnen bieden voor kennisvergroting. Tijdens de oratie zal Van Roon ingaan op het samenspel tussen de algemeen geaccepteerde uitgangspunten van evidence-based medicine en het verkrijgen van kennis vanuit de klinische praktijk: de medicine-based evidence. De onderzoekslijnen van Van Roon bevinden zich op het gebied van de hemato-oncologie, de behandeling met antistollingsgeneesmiddelen, de bariatrische chirurgie en psychiatrie.

printView this page in: English