Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagen

Seminar: Juridische aspecten bescherming kinderen tegen tabaksgerelateerde schade

Wanneer:di 27-06-2017 13:45 - 19:00
Waar:'t Feithhuis Groningen

Op dinsdag 27 juni 2017 organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een seminar over de juridische aspecten van het beschermen van kinderen tegen tabaksgerelateerde schade.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven jaarlijks zes miljoen mensen als gevolg van tabaksgerelateerde ziekten. Vooral kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Zij kunnen zich vaak niet onttrekken aan situaties waarin wordt gerookt, worden door de industrie gezien als ‘vervangende rokers’ en zijn in sommige landen werkzaam in de tabaksindustrie. Amerikaans onderzoek laat zien dat 90% van alle rokers begint voor hun 18e levensjaar.

Veel studies over tabak werken binnen een kader van wetten, reguleringen of beleid. Dit seminar heeft als doel een meer normatieve discussie te openen over de juridische aspecten van het beschermen van kinderen tegen tabaksgerelateerde schade.

Het seminar op dinsdag 27 juni zal gaan over de verantwoordelijkheid van private actoren om (gezondheids)schade te voorkomen, de positie van ongeboren kinderen onder het mensenrechtensysteem, beginselen als best interest of the children en autonomie, en de toepassing van mensenrechten op de complexe problematiek van chronische zorg en de noodzaak om kinderen te beschermen tegen ziektebeelden die zich vaak pas veel later openbaren.

Een interessante bijeenkomst met aansprekende sprekers als Prof. Anton Kunst van het Academisch Medisch Centrum en Prof. Ton Liefaard van de Universiteit Leiden. Meer informatie en het volledige programma is te vinden via de buttons onder dit bericht.

Het seminar staat open voor een multidisciplinair wetenschappelijk publiek, artsen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Deelname is gratis, maar er is beperkt plek en opgeven is verplicht.

Opgeven voor het seminar kan door voor 20 juni een e-mail te sturen naar Marie Elske Gispen (m.e.c.gispen@rug.nl). Geef in de e-mail aan of je wilt blijven voor de receptie.

Seminar tabaksgerelateerde schade
Seminar tabaksgerelateerde schade