Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagen

Openbare lezing eredoctor Dani Rodrik: Op een andere manier kijken naar economische ontwikkeling |

Wanneer:do 12-06-2014 15:30 - 17:15
Waar:Collegezaal 5419.0015, Kapteynborg (J), Landleven 12 , Groningen

De meeste economen zijn het er tegenwoordig over eens dat de economische ontwikkeling van landen uiteindelijk afhangt van de kwaliteit van de overheid en vaardigheden en mogelijkheden van de beroepsbevolking. Maar juist voor snel groeiende landen zoals bijvoorbeeld China, of voor landen die nauwelijks groeien zoals bijvoorbeeld een aantal Latijns-Amerikaanse landen, lijkt deze theorie niet op te gaan. Dani Rodrik, een van ’s werelds toonaangevende economische denkers, stelt een andere zienswijze voor. Hij geeft een lezing op donderdag 12 juni 2014 ter gelegenheid van zijn eredoctoraat in de economie en bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De openbare lezing is in het Engels.

Rodrik is hoogleraar Social Science aan het Institute for Advanced Study in Princeton. Hij zal een eredoctoraat ontvangen tijdens de viering van 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen. Eredoctoraten worden uitgereikt aan personen die uitzonderlijke bijdragen leveren aan de samenleving , de wetenschap of de politiek. Tijdens zijn bezoek aan Groningen, zal professor Rodrik zijn openbare lezing geven op donderdag 12 juni, de uitreiking van het eredoctoraat vindt plaats op vrijdag.

Lezing over de economische ontwikkeling

De snelle economische ontwikkeling van China en andere Oost-Aziatische landen is volgens Rodrik niet simpelweg het resultaat van superieur bestuur en een goed opgeleide beroepsbevolking. En hoewel veel Latijns-Amerikaanse landen zich sinds de jaren 1990 juist voornamelijk gericht heeft op het hervormen van zowel de politieke instituties als het beleid ten aanzien van onderwijs, heeft dat in veel gevallen niet geleid tot (snelle) economische groei.

Alternatief

Professor Rodrik stelt daarom een alternatieve manier voor om na te denken over het proces van economische ontwikkeling. Hij stelt dat lange termijn economische groei in ontwikkelingslanden afhangt van twee onderliggende factoren. De eerste is de opbouw van vaardigheden van de beroeps bevolking en de verbetering van de overheidsinstellingen. Volgens Rodrik zijn dit peilers waarop elke pad van lange termijn economische ontwikkeling uiteindelijk gebaseerd is. Maar daarnaast is er nog een een tweede factor die cruciaal is voor (snelle) economische groei en dat is de structurele verandering van de economie, waarbij arbeid zich verplaatst van de traditionele naar de moderne sectoren van de economie. Rodrik zal uitleggen dat beleid dat enkel gericht is op de het verbeteren van overheids instellingen en scholing, niet per se goed zal werken om de tweede noodzakelijke factor voor groei, structurele verandering, te bewerkstellingen.

Tot slot bespreekt Rodrik wat zijn visie betekent voor de toekomst van de groei in de ontwikkelingslanden en in het bijzonder in de armste regio in de wereld: Sub-Sahara Afrika.

Over Dani Rodrik

Dani Rodrik is Albert O. Hirschman Professor aan de School of Social Science van het Institute for Advanced Study in Princeton. Hij publiceert veel over internationale economie en globalisering, economische groei en ontwikkeling, en politieke economie. Hij is auteur van “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy” (Norton, 2011) and “One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth” (Princeton, 2007).

Deze lezing, onderdeel van de Maddison lezingenreeks , wordt georganiseerd door het Groningen Growth and Development Centre van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, in samenwerking met SOM Research School, Studium Generale Groningen en de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF).

printView this page in: English