Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Bart van Ark: Nadert China het einde van snelle economische groei?

mms://wmvideo.service.rug.nl/bdk/kennisdebat/bartvanark.wmv

Prof.dr. Bart van Ark, RUG-hoogleraar Economische Groei en Ontwikkeling, vertelt op Kennisdebat over de invloed van de wereldwijde crisis op China. De titel van het interview luidt: Nadert China het einde van snelle economische groei?

Laatst gewijzigd:27 oktober 2017 09:48