Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsInternationaliseringLandenoverzichtAziëZuid-Oost Azië

Vooraanstaande onderzoekactiviteiten

In academisch onderzoek is international samenwerking een vanzelfsprekendheid, en het is daarom alleen al ondoenlijk om er hier een overzicht van te geven. Voor de samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen met de regio zijn evenwel specifieke vraag-gestuurde programma’s ontwikkeld in antwoord op daadwerkelijke noden van de samenlevingen in de regio.

In Openbaar Bestuur gaat dit om het multidisciplinaire onderzoekprogramma SInGA, voor Governance and Sustainable Society in Southeast Asia. Geïnspireerd door het Indonesische SPIRIT-programma voor bureaucratische hervorming, en met promotiebeurzen van de Wereldbank, is het gegroeid met kandidaten en samenwerkingspartners uit Thailand en Vietnam, ziet het uit naar uitbreiding met de Filippijnen en Myanmar, en uiteindelijk alle landen in de ASEAN-regio.

Belangrijk is dat SInGA ook fondsen heeft aangetrokken van de Indonesische en Nederlandse overheid, door het Indonesische LPDP-programma en het Netherlands Fellowship Program. Een website met meer informatie is hier te vinden. [http://www.rug.nl/research/globalisation-studies-groningen/projects/sing/]

In Bioraffinage, valorisatie van biomassa door groene scheikundige reactietechnologie, is SInGA de inspiratie geweest voor het BIG SEA onderzoekprogramma voor Bioraffinage-toepassingen voor Zuidoost-Azië. BIG SEA is de derde cyclus van een gezamenlijke onderzoekactiviteit van Groningen en zijn Indonesische partners, alle op basis van het concept van Bioraffinage. De eerste cyclus was Valorisatie van Jatropha Curcas, op fondsen van het Scientific Program Indonesia Netherlands van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW, en vond plaats tussen 2005 en 2010. De opvolger was Breakthroughs in Biofuels, 2010-2015, met fondsen van het Indonesisch-Nederlandse programma Agriculture beyond Food, met een focus op de valorisatie van afvalstromen van rubberbouw (met name de vrucht en de zaden). BIG SEA is in 2015 begonnen, en zal zich richten op de bioraffinage van aquatische biomassa (met name algen). Net als SInGA komt de bekostiging uit een combinatie van externe promotiebeurzen en aanvullende beurzen van de Rijksuniversiteit Groningen. Een website met meer informatie volgt binnenkort.

Een RUG-centrum voor Zuidoost-Azië wordt op dit moment voorbereid. Het zal SInGA en BIG SEA accommoderen, en andere academische activiteiten van de Rijksuniversiteit Groningen die gericht zijn op Zuidoost-Azië. In het menu links is een link opegnomen die leidt naar meer informatie over SEA-ASEAN.

Laatst gewijzigd:08 april 2016 11:05
printOok beschikbaar in het: English