Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsInternationaliseringLandenoverzichtAfricaSub-Saharan Africa

Overzicht van partnerinstellingen in Afrika

De Rijksuniversiteit Groningen werkt al heel lang samen met Afrika. Zo dateert de samenwerking met bijvoorbeeld de Universiteit van Ouagadougou uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Sindsdien is de RUG vormen van samenwerking aangegaan met universiteiten in Zuid-Afrika, Mozambique, Tanzania, Rwanda, Ghana en vele andere landen.

De contacten in Afrika variëren qua inhoud en omvang. Ze gaan van uitwisseling en gezamenlijk onderzoek met universiteiten in bijvoorbeeld Zuid-Afrika tot netwerksamenwerking zoals in het EMA2 project Fihri in noordelijk Afrika. Het Al-Fihri project biedt mogelijkheden op het gebied van inkomende en uitgaande studenten- en stafmobiliteit, met universiteiten in landen als Algerije, Marokko en Egypte.

Een ander type context waarbinnen de RUG samenwerkt met Afrika zijn de zogenaamde Niche en NFP-projecten (nieuw programme: Oranje Knowledge Programme/OKP), waarin capaciteitsopbouw centraal staat. Studenten en jonge onderzoekers uit heel Afrika vinden hun weg naar Groningen. Tegelijkertijd gaat een groeiend aantal (medische) studenten van de RUG naar Afrika, op uitwisseling, voor veldwerk, of voor een (klinische) stage.

(Nieuwe) contracten worden vaak op verzoek van de faculteiten geïnitieerd. Op centraal niveau leveren de afdelingen International Strategy & Relations (ISR) en Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ) advies over de procedures. Zij hebben een overzicht van alle universitaire contracten wereldwijd. Contracten met Afrika worden standaard door het College van Bestuur ondertekend.

Laatst gewijzigd:07 maart 2018 13:53
printOok beschikbaar in het: English