Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsInternationaliseringLandenoverzichtAfricaSub-Saharan Africa

Sub-Sahara Afrika

De RUG en haar samenwerking met sub-Sahara Afrika (eind 1970-2018)

Al meer dan 40 jaar werkt de Rijksuniversiteit Groningen in Sub-Sahara Afrika samen met Afrikaanse onderzoekers, Afrikaanse partnerinstellingen en andere betrokkenen. Deze samenwerking vindt zowel plaats in het kader van capaciteitsopbouwprogramma’s als in andere verbanden. RUG-breed leveren heel veel RUG-onderzoekers, studenten en ondersteunende staf, samen met Afrikaanse partners en (promotie)studenten een bijdrage aan het oplossen van onderzoeksvragen die in Afrika (maar ook wereldwijd) een grote rol spelen. Dat doen ze individueel, maar in toenemende mate ook via brede internationale netwerken en projecten. Te denken valt aan thema’s als inclusieve groei, klimaatverandering, biologie, astronomie, landbouw en voedselveiligheid, gezondheid, infrastructuur (o.a. water, onderwijs en energie), technologie en capaciteitsopbouw, en vrede en conflictstudies (instituties en openbaar bestuur, vooral in fragiele of falende staten).

Alom wordt erkend dat Afrika de toekomst bepaalt. De Afrikaanse bevolking telt nu al meer dan 1,2 miljard mensen. Zij zal in 2050 verdubbeld zijn, en in 2100 verviervoudigd. Men verwacht een verdrievoudiging van de stedelijke bevolking in 2050. Nu al is in ongeveer 40 Afrikaanse landen meer dan de helft van de bevolking jonger dan 20. Slechts 9% van de Afrikaanse jongeren volgt hoger onderwijs, vergeleken met 33% wereldwijd (bronnen: DFID en Wereldbank). De uitdagingen waarvoor Afrika zich geplaatst ziet raken Europa ook en vragen om een gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak. Ook instellingen als de RUG kunnen een bijdrage leveren. Afrika’s demografische groei biedt ook mogelijkheden, want jonge, talentvolle Afrikanen vragen om toegang tot hoogwaardig hoger onderwijs – een vraag waaraan Europa kan voldoen. Daarnaast laten jonge Afrikanen innovatief ondernemerschap zien.

Vanwege bovengenoemde redenen, en met het oog op diversiteit en inclusie, twee kernwaarden voor de RUG, blijft de RUG inzetten op langdurige onderwijs- en onderzoeksamenwerking met Afrika. Hiertoe zullen centrale (beleids)afdelingen International Strategy & Relations/ISR en de Strategieafdeling Onderwijs en Onderzoek nauw samenwerken met faculteiten, wetenschappers en studenten, met het interfacultair instituut Globalisation Studies Groningen (GSG) en met de African Student Community (ASC), om zoveel mogelijk synergie te creëren tussen intern en extern beleid en interne en externe netwerken.

Laatst gewijzigd:12 maart 2018 16:33
printOok beschikbaar in het: English