Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usVisual IdentityBrand policyBrand architectureDual brands and cooperation links

Duobrand RUG - Hanzehogeschool

Over de presentatie van de verbondenheid van de Rijksuniversiteit Groningen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op het vlak van onderwijs en onderzoek én voor de samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen met de Hanzehogeschool Groningen zijn speciale afspraken gemaakt. De meeste andere samenwerkingsverbanden vallen onder presentatiecategorie 3 of 4.

Belangrijkste basiselement voor de duobrand-huisstijl RUG-HG is een balk waarin de logo's van beide instellingen zijn verwerkt.  

balk met beide logo's
balk met beide logo's

Organisatieonderdelen die de duobrand toepassen, kunnen de logobalk desgewenst uitbreiden met de naam van het organisatieonderdeel.

balk met beide logo's en toevoeging organisatieonderdeel
balk met beide logo's en toevoeging organisatieonderdeel

Instructies duobrand

Voor ontwerpers is er informatie beschikbaar over de duobrandhuisstijl (lettertypes, instructie construeren logobalk, etc.).  

Brieven en informatiedocumenten in WORD

Voor het maken van brieven en informatiedocumenten in WORD zijn twee sjablonen ontwikkeld. Om de duobrandsjablonen te kunnen gebruiken, dient u aangemeld te zijn. Indien u toegang heeft, kunt u de sjablonen als volgt gebruiken:

Gebruik sjabloon duobrand

  1. Start WORD,
  2. In het menu ziet u de optie dotoffice, klik deze aan,
  3. Kies uit het uitklapmenu achtereenvolgens Bureau, RUG-HG, Brief RUG-HG. Nu verschijnt er een dialoogvenster (met op de achtergrond een briefmodel in de duobrand),
  4. Vul de gewenste gegevens in en sluit af met OK,
  5. De ingevulde gegevens worden nu op de juiste plaats in de brief aangebracht.
  6. Start met het schrijven van de brief door te klikken op de rode tekst "klik hier en typ de brief".

Onder de werkbalkknop "Hoe werkt dit" vindt u een gebruiksaanwijzing.

Wijzigingen in het briefhoofd kunt u aanbrengen via de werkbalkknop briefhoofd bewerken.

Gebruik sjabloon informatiedocumenten

  1. Start WORD,
  2. In het menu ziet u de optie dotoffice, klik deze aan,
  3. Klik op RUG, Overige sjablonen,
  4. Kies uit het linker vak BUR, Sportcentrum of UHG,

Printen

Voordat u een afdruk op officieel briefpapier kunt maken, dient u eerst de printer in te stellen via de werkbalkknop Printerinstellingen. Dit hoeft slecht eenmaal.

Bestellen duobrand-briefpapier

Het briefpapier (neutraal en sportcentrum) is te bestellen bij het facilitair bedrijf.


Voor nadere informatie omtrent de toepassing van de duobrandhuisstijl kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, huisstijl@rug.nl.

Laatst gewijzigd:02 augustus 2018 13:10
printView this page in: English