Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usVisual IdentityBasic elementsColours

Let op!

De aangegeven kleuren zijn speciaal gekozen en niet tot stand gekomen door automatische softwarematige conversies. De cmyk waarde voor RUG rood wijkt bijvoorbeeld af van de automatische conversie van de PMS-kleur naar cmyk door Adobe Photoshop.

In geval van een toepassing van één van de kleuren in een niet gespecificeerd kleurensysteem dient als referentie de PMS waarde te worden aangehouden. Deze dient zo dicht als mogelijk benaderd te worden.

Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:26