Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usVisual IdentityBasic elementsColours

Kleurenpalet

Wapen uit 1614
Wapen uit 1614

De hoofdkleur van de RUG huisstijl is rood, PMS 186, RUG-rood genoemd. RUG-rood kan worden gecombineerd met de kleuren uit het primaire kleurenpalet. Het secundaire kleurenpalet wordt in principe niet toegepast. Het is ontwikkeld voor bijzondere toepassingen (bijvoorbeeld goud voor de bul) en voor toekomstige doorontwikkeling van de huisstijl.

Voor de toepassing van kleuren uit het secundaire palet is toestemming nodig van de afdeling Communicatie.

De kleuren in het kleurenpalet van de Rijksuniversiteit Groningen zijn een vertaling van de kleuren uit het oorspronkelijke wapen uit 1614.

kleurenpalet
kleurenpalet

Kleurensystemen

Het primaire en secundaire kleurenpalet zijn vastgelegd in een aantal kleurensystemen:

  • PMS Pantone spot kleuren voor drukwerk in één of meer drukgangen
  • CMYK voor full-color drukwerk
  • RGB voor beeldschermgebruik
  • RAL-kleuren voor verf en lakken
  • 3M-Folie kleuren voor bestickering e.d.

Let op!

De aangegeven kleuren zijn speciaal gekozen en niet tot stand gekomen door automatische softwarematige conversies. De cmyk waarde voor RUG rood wijkt bijvoorbeeld af van de automatische conversie van de PMS-kleur naar cmyk door Adobe Photoshop.

In geval van een toepassing van één van de kleuren in een niet gespecificeerd kleurensysteem dient als referentie de PMS waarde te worden aangehouden. Deze dient zo dicht als mogelijk benaderd te worden.

Laatst gewijzigd:02 augustus 2018 12:27
printView this page in: English