Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlBasiselementenBeeldBeeldplan Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Kernkwaliteiten, kernwaarden, corporate story

Om kernachtig te verwoorden waar de RUG voor staat, zijn onderstaande kwaliteiten en waarden geformuleerd. Kernkwaliteiten geven een antwoord op het 'wat'; wat zijn de kenmerken van de RUG, wat doen we goed? Kernwaarden geven een antwoord op het 'hoe', deze (meer zachte) waarden geven sturing aan het gedrag. De corporate story zet ze in het perspectief van heden, verleden en toekomst. De kwaliteiten en waarden en de corporate story vormen de basis van alle communicatie en zijn dus ook de bouwstenen van het beeldplan.

Kernkwaliteiten

  • Top onderzoekuniversiteit / Top research university
  • Vernieuwing & traditie (1614) / Innovation & tradition (1614)
  • Talent & excellentie / Talent & excellence
  • Maatschappelijk ondernemerschap / Social entrepreneurship

Kernwaarden

  • Internationaal gericht / Internationally oriented
  • Gemeenschapszin / Community-building
  • Outside the box denken /Think outside the box
  • Trots & betrokken / Proud & committed

Corporate story Rijksuniversiteit Groningen

Het is het jaar 1614. Er wordt een Academie gesticht in het gewest Groningen, dat zich heeft aangesloten bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Niet door de paus, de keizer, de koning, of andere landsheer, zoals op andere plaatsen in Europa, maar door de éigen bevolking. Die wil een universiteit. Nodig voor de ontwikkeling van Stad en Ommeland; goed voor de samenleving.

Die wens is uitgekomen. Meer dan dat.

De Rijksuniversiteit Groningen is uitgegroeid tot een internationaal onderzoeks- en onderwijsinstituut van allure: een top 100 universiteit. Ze is actief in de volle breedte van het wetenschappelijk spectrum. Experts in uiteenlopende specialismen buigen zich over de grote wetenschappelijke vraagstukken van onze tijd. Zij werken nauw samen om tot het beste resultaat te komen.

De Rijksuniversiteit Groningen stelt geavanceerd onderzoek centraal in het onderwijs. Ze moedigt studenten aan hun talenten te ontwikkelen en geeft excellentie volop ruimte. De universiteit zorgt voor een goede voorbereiding op een leven en een carrière in een globaliserende wereld.

Wetenschappers en studenten van over de hele wereld komen graag naar de Rijksuniversiteit Groningen. Ze zoeken kennis. Ze willen kennis creëren en delen. Non scholae sed vitae. Daarin zijn ze net zo vastbesloten en gedreven als de grondleggers van de universiteit vier eeuwen eerder.

De Rijksuniversiteit Groningen wil kennis en innovatie inzetten voor een stabiele en duurzame samenleving. Een samenleving die zo snel mogelijk kan beschikken over de energie van de toekomst. En bovenal een samenleving waar mensen in harmonie samenleven en gezond ouder worden.

Boilerplate

De Rijksuniversiteit Groningen (1614) is een internationaal onderzoeks- en onderwijsinstituut van allure: een top 100 universiteit, gevestigd in het Noorden van Nederland. Ze is actief in de volle breedte van het wetenschappelijke spectrum. Geavanceerd onderzoek staat centraal in het onderwijs. De focus is gericht op talentontwikkeling en excellentie. De Rijksuniversiteit Groningen zet kennis en innovatie in voor een stabiele en duurzame samenleving. Een samenleving die zo snel mogelijk kan beschikken over de energie van de toekomst. Een samenleving waar mensen in harmonie samenleven en gezond ouder worden.

Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:26
printView this page in: English