Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Vrouwenstudies

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Gender en religie in de vroegmoderne tijd; Religie en biografie; Religieuze dissidenten in het vroegmoderne Europa; Vrijzinnig protestantisme in het negentiende-eeuwse Europa
prof. dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar
Contact

Functie
Hoogleraar in de cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse religiegeschiedenis in haar internationale context.
Psychology, Clinical, Psychology, Experimental
Clinical Psycho Sexologist
Wetenschapsgeschiedenis/wetenschappelijke biografie; geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap; vrouwen en gendergeschiedenis; internationale vrouwenbewegingen; egodocumenten/(auto)biografie/life writing
prof. dr. C.W. (Mineke) Bosch
Contact

Functie
Hoogleraar Moderne Geschiedenis
Literatuur, Modernism and Women's Travel Writing
Contact

Functie
Docente
printOok beschikbaar in het: English