Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Stadsstudies & Planologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Complex systems
Socio-ecological systems
Spatial analysis and modelling
Agent-based modelling
Companion modelling
Participatory planning
Volunteer Geographical Information
User-generated content
Geogaphical Information Systems and Remote Sensing
Bijzonder geïnteresseerd in beeldvormingsprocessen, wanneer 'spaces' 'places' worden en hoe zulke processen te beïnvloeden zijn via marketing en branding van steden, streken, regio's en landen.
M. (Martin) Boisen, MSc
Contact

Functie
Docent
Adaptive water governance and spatial planning
Flood resilience
River basin management
Institutional analysis
Framing theory, discourse theory
dr. M.A. (Margo) van den Brink
Contact

Functie
Universitair Docent Planologie
Stadsgeschiedenis, politieke geschiedenis, sociale geschiedenis en bestuursgeschiedenis van (West) Europa in de 19e en 20e eeuw. Transnationale geschiedenis, politieke theorie en (nieuw) institutionalisme.
dr. S. (Stefan) Couperus
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
Vastgoed, stedelijke economie, big data, GIS, statistiek, locatie-analyse
dr. M.N. (Michiel) Daams
Contact

Functie
Assistant Professor
My research interest includes, but is not limited to:
- Integrated Land Use and Transport Planning
- Policy Integration

- Institutional Design
- Governance
- Public Value Management
- Policy Implementation
M.T. (Marijn) van Geet, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Integrale transport infrastructuur- en gebiedsontwikkeling, (meer)waardebepaling, consensus
Milieuplanning, Infrastructuurplanning, Ontwerpmethodieken, Bouwtechniek en Onderwijskwaliteitszorg.
prof. dr. ir. P. (Paul) Ike
Contact
Functie
Emeritus Hoogleraar Technische Planologie
Dr. Sander van Lanen promoveerde in 2017 aan University College Cork, Ierland, op een onderzoek naar de gevolgen van het Ierse bezuinigingsbeleid op jongeren uit achterstandswijken in Cork en Dublin. Met name geïnteresseerd in de invloed van beleid op dagelijks stedelijk leven en de culturele geografie van de constant veranderende urbane omstandigheden  - ‘the urban condition’. Sinds september 2017 is hij als docent betrokken bij de bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie.
S. (Sander) van Lanen
Contact
Functie
Docent Sociale Geografie & Planologie
moderne architectuur- en stedenbouwgeschiedenis
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Geografie, GIS, Ruimtelijke Informatie
L. (Leon) van der Meulen
Contact
Functie
Technisch GIS Adviseur
Adaptieve planning
Complexiteitstheorie & zelforganisatie
Ruimtelijke transities
Stadrandzones & urbane regio's
Ruimtelijk planconcepten 
Ruimtelijke visievorming & ontwerpsessies
Wijkrevitalisatie
Leeftijdsvriendelijke wijken
Burgerinitiatieven & zelfbestuur


dr. W.S. (Ward) Rauws, PhD
Contact

Functie
Universitair Docent Planologie
Geografische Informatie Systemen, Ruimtelijke dataverzameling, Remote Sensing, Hydrologische Analyses
A.H. (Allard) Roest
Contact

Functie
GIS Specialist
Economie en ruimte; Vastgoed en groen; Evaluatie van economie versus ecologie; Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Multi-Criteria Analyse
Overall, my work centers around the ‘social side’ of spatial planning. I am predominantly interested in the role of local level initiatives, social innovation and collective action in creating more resilient and sustainable places. The themes I explore within this context include: community resilience and the relevance of cooperative action in declining (rural) areas, flood resilience and local flood action groups, urban food systems and food policy, and the governance of renewable energy initiatives. In my more recent projects I have critically analyzed the ways in which the concept ‘resilience’ can be translated into spatial planning practice and the ways the concept is influencing the governance of vulnerable places. I am specialized in using qualitative, visual and (inter)active research methods such as (participatory) video, mental mapping and go-along interviews. In my previous research projects I explored young people’s place attachment and influential aspects for well-being of rural youths (problem behavior; gender roles; citizenship) in their everyday context.
dr. E.M. (Elen-Maarja) Trell
Contact
Functie
Assistant Professor (Spatial Planning and Environment)
Mijn primaire onderzoeksinteresses en activiteiten zijn in de volgende gebieden en raakvlakken daartussen:
 > Complexiteit
 > Governance en Netwerken
 > Infrastructuurplanning
 > Infrastructuur Projectimplementatie
 > Projectevaluatie
 > Project Management and Organisatie
 > Publiek-Private Samenwerking
 > Qualitative Comparative Analysis
dr. S. (Stefan) Verweij
Contact

Functie
Postdoctoraal Onderzoeker Infrastructuur Planning
Als onderzoeker ben ik geinteresseerd in de sociale en ruimtelijke gevolgen van hedenhdaagse sociaal-economische en beleidsveranderingen. Mijn expertise is met name gelegen in de volgende domeinen, en de raakvlakken daartussen: 

- Volkshuisvesting
- Woningmarkt
- Stedelijke ongelijkheid
- Sociale / ruimtelijke rechtvaardigheid
- Welvaartsstaten
- Stadsbestuur
dr. B.J. (Barend) Wind
Contact

Functie
Universitair Docent (UD)
Research: urban and regional development, human geography, environmental governance, institutional design, international planning, evaluation, water and infrastructure development
Teaching: International classroom, tutorials, comparative learning
prof. dr. J. (Johan) Woltjer
Contact

Functie
Honorair Hoogleraar Planologie (Internationale Planning en Regionale Ontwikkeling).
Her work employs urban analytics & city science, multi and mixed methods, digital technologies, evidence-based design, decision support and civic engagement. She applies her research to topics such as future sustainable cities, smart cities, cities as complex adaptive systems and the future well being of people. 
prof. dr. C.H. (Claudia) Yamu
Contact
Functie
Associate Professor in Urban Planning & Rosalind Franklin Fellow
Urban and Regional Planning, Migration Study.
Contact

Functie
PhD student
C. (Christian) Zuidema
Contact

Functie
Universitair Docent Ruimtelijke Planning
printOok beschikbaar in het: English