Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Sociologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Pesten; Leerkrachten; Relatieve Leeftijdseffect (RAE)
Contact
Functie
PhD
Vakgebied
dr. M. (Martina) Althoff
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent Criminologie
samenwerking, normatief gedrag, sociale dilemma's, speltheorie, experimentele sociologie
D.M. (Dieko) Bakker
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Contact

Functie
Onderzoeksmedewerker
Religie, seculariteit, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, gender, seksualiteit, maatschappelijke organisaties, kennis valorisatie, polarisatie, diversiteit, Nederland, Oeganda , Oostelijk en Zuidelijk Afrika
dr. B.E. (Brenda) Bartelink
Contact

Functie
Senior Onderzoeker (postdoc)
Sociologie van families, scheidingsonderzoek, sociale netwerk analyse, kwalitatieve onderzoeksmethoden
V. (Vera) de Bel, MSc
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
- Malafide pandeigenaren en huisjesmelkers
- Drugshandel (Cannabis en MDMA)
- Globale Criminologie
A.C. (Alex) Belloir, MA
Contact

Functie
Junior Onderzoeker
plattelandsontwikkeling, sociale innovatie, mobiliteit en migratie, marginalisering van het platteland, plattelandsbeleid, interactief beleid, dierenwelzijn, gender, duurzame voedselproductie en consumptie, landbouw en zorg, multifunctionele landbouw
prof. dr. ir. B.B. (Bettina) Bock
Contact

Functie
Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland
Vakgebied
onderwijssociologie, schoolloopbanen, ongelijkheid,                                          gezinssituaties
dr. M.H. (Rie) Bosman
Contact
Functie
Docent
Vakgebied
M.P.W.J. (Mayke) Bosman, MSc
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Contact

Functie
PhD-student
Vakgebied
speltheorie, ruilnetwerken, collectieve besluitvorming, mathematische sociologie
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
status, antisociaal gedrag, risicogedrag,adolescentie, sociale netwerken
dr. J.K. (Jan Kornelis) Dijkstra
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Vakgebied
Onderwijs en arbeid
T. (Tom) Drukker, MSc
Contact

Functie
Vakgebied
toegepaste statistiek, sociale netwerkanalyse
dr. M.A.J. (Marijtje) van Duijn
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
J.L. Estévez Navarro
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Social influence, opinion polarization, agent-based modeling, ethnic diversity, radical-right
T. (Thomas) Feliciani, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
pesten in scholen, integratie & ethnische relaties
Contact

Functie
PhD kandidaat
Vakgebied
Sociale integratie, samenwerking, sociale netwerken, agent-based modelleren, sociale complexiteit
prof. dr. A.M.H. (Anne) Gauthier
Contact

Functie
Honorary Professor of Comparative Family Studies
F. (Francesca) Giardini, PhD
Contact

Functie
Assistant professor
Vakgebied
arbeidssociologie, beleidssociologie, sociale welvaart
dr. A.C. (Arie) Glebbeek
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Vakgebied
F. Goedkoop
Contact

Functie
PhD Candidate
Vakgebied
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)
M.C. (Mariola) Gremmen, MSc
Contact
Functie
Promovendus (AiO)
Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving
dr. J.A. (Hans) Harbers
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
[picture by Rita Smaniotti]
I am interested in how public, nonprofit and private organizations attempt to address societal challenges through their operations. I study the societal effects and performance of these organizations in relation to their governance structures and organizational practices . I apply these questions - in close collaboration with organizations involved - to specific settings, such as international humanitarian aid organizations and the youth care sector in the Netherlands, using both quantitative and qualitative methods.

I work in the Sociology Department SCIO research cluster 'Sustainable Cooperation, Institutions and Organizations'. I am a board member of the Dutch Sociological Association, and a member of the ICS. Specific research themes: - Professionalization and performance of international (humanitarian) nonprofit organizations- Public sector organizations and public sector reform- Humanitarian crisis and aid provision[Click the 'onderzoek' button for publications]
dr. L. (Liesbet) Heyse
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
childhood, peer processes, peer relationships, ethnicity, social networks, cross-cultural research
M. (Marianne) Hooijsma, MSc
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Statistiek, missing data, imputatie, statistische analyse van sociale netwerken
Gijs Huitsing promoveerde in 2014 op het proefschrift “A social network perspective on bullying” bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het ICS, gefinancierd door het onderzoekstalent programma van NWO. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij op diverse manieren samen met de praktijk. Hij was lid van het Groningse Consultatieteam pesten (2008-2012) en leidt sinds 2011 samen met René Veenstra de implementatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland (www.kivaschool.nl). Verder heeft hij samen met Pestweb www.sociaalnetwerkadvies.nl opgericht, waarmee inzicht wordt gegeven in de sociale structuur van klassen. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij onder meer in Nederlandstalige handboeken en diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Over zijn onderzoek en expertise over pesten wordt hij veelvuldig geraadpleegd door de media. Gijs Huitsing werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep sociologie en het ICS in Groningen.

Pesten; Sociale netwerkanalyse; Prosociaal en antisociaal gedrag; Peer relations.
dr. G.E. (Gijs) Huitsing
Contact
Functie
Postdoc (onderzoeker en docent)
jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie
Onderzoek, ontwikkeling en consultancy
dr. E.P.W.A. (Ellen) Jansen
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent Lerarenopleiding
Praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Sociale veiligheid en groepsvorming
Pesten
Scriptiebegeleiding
R.E. (Ronald) Kielman, MSc
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Ik doe kwalitatief onderzoek naar religie en secularisme in Nederland, recent met name met betrekking tot de thema's van gender en seksualiteit. Op dit moment leidt ik een project getiteld: "Sexuality, Religion and Secularism". Eerder onderzoek richtte zich op Catholicisme en hedendaagse spiritualiteit in Nederland en op Nigeriaanse Pinksternetwerken in Nederland en Europa. Daarnaast publiceer ik regelmatig methodologische en theoretische reflecties op de dilemma's die voort komen uit de kwalitatieve bestudering van religie, met name via participerende observatie.

Voor studenten: ik begeleid alleen studenten die kwalitatief onderzoek doen.
dr. K.E. (Kim) Knibbe
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Sociologie en Antropologie van Religie
Network Analyses (SAOM - RSiena, ERGM)
Programming (R and Python)
Missing Data Imputation
Statistics (GLM, GLMM, SEM)
Sociale klasse, groepsemoties, intergroepsprocessen
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker
A. (Anne) Kuschel
Contact

Functie
PhD Student
cognitieve sociologie, sociale rationaliteit
prof. dr. S.M. Lindenberg
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
Contact

Functie
Wetenschappelijk Medewerker
Rural education; 
Rural-urban mobility; 
Sociology of education; 
Rural youth.
E. (Eva) Maersk
Contact

Functie
PhD student
Computational Social Science
dr. M. (Michael) Maes
Contact

Functie
Assistant Professor / UD
Vakgebied
Sociology of religion, secularism, governance of religious diversity, cities, governance networks, public institutions, contempotary Jewish communities
dr. J. (Julia) Martínez - Ariño
Contact
Functie
Assistant Professor of Sociology of Religion
Vakgebied
levensloop, genetica, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie, vruchtbaarheid, partner-relaties, event history analyse
prof. dr. M.C. (Melinda) Mills
Contact
Functie
Hoogleraar
- Studieadvies;
- Organiseren/ verzorgen van voorlichtingen voor de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen

Verleden: 
- Doceren en coordineren diverse cursussen in de bachelor sociologie; 
- Begeleiding van bachelor- en masterscripties.
F. (Femke) Munniksma, MSc
Contact

Functie
Studieadviseur Psychologie / Voorlichting Faculteit Gedrag- en maatschappijwetenschappen
dr. T. Nowak
Contact

Functie
Universitair docent Politieke Wetenschappen
Pesten en slachtofferschap, KiVa, sociale netwerken, groepsprocessen, landenvergelijkend onderzoek, etnische ongelijkheid
dr. R. (Rozemarijn) van der Ploeg
Contact

Functie
Postdoc en docent
Vakgebied
Janet Raat studied medical sociology / ethics at the University of Groningen. After graduation she developed and implemented a learning program of medical ethics throughout the medical curriculum, for which she received the Faculty Educational Award. Being involved with the implementation of the Master’s programme, she got interested in the transition from student to medical doctor. Currently she works on her PhD about the influence of social comparison on the learning of students in clinical practice. Besides, she is member of several ethical committees among which the Regional Euthanasia Review Board in the Netherlands and the Ethical Review Board of the Netherlands Association for Medical Education.
dr. A.N. (Janet) Raat
Contact

Functie
Onderwijcoordinator Klinische Fase
drs. D. (Dennis) Raven
Contact

Functie
Promovendus
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
adolescenten; jongeren; sociale relaties; sociale steun; hulp; klasgenoten; peers; sociale netwerk analyse
L.G.M. (Loes) van Rijsewijk, MSc
Contact
Functie
AIO
Vakgebied
C. (Chaïm) la Roi, MSc
Contact

Functie
PhD-student
Vakgebied
sociaal-wetenschappelijke conceptontwikkeling, relatie theorie en beleid, evaluatie van beleid en beleidsreconstructie
dr. M.E.G.M. (Menno) Rol
Contact
Functie
Docent
M. (Marina) Roos, MSc
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Ethnography, entrepreneurial journalism, gender.
dr. J.J. Schuurmans
Contact

Functie
Vakgebied
schrijfvaardigheid; evolutionaire sociologie
dr. R.C. (Rita) Smaniotto
Contact
Functie
Docent
Vakgebied
statistiek, sociale netwerken, multilevel analyse, stochastische modellen in de gedrags- en maatschappijwetenschappen
dr. H. (Hilde) Steenbergen
Contact
Functie
Opleidingscoördinator/docent
Vakgebied
sociale netwerken, stochastische modellen
succesvol ouder worden, welbevinden, sociale relaties, zelf-regulatie, levensloop, theorie-vorming, instrumentontwikkeling, interventies, implementatie, valorisatie
Functie
Adjunct hoogleraar
models of collective decision making, strategic intervention in complex, collective decision making, analysis of social networks, sustainability, social cohesion
My research focuses on cultural production processes. Merging inspiration from science and technology studies into the domain of sociology of art, I develop a pragmatist approach that turns attention to how evolving objects influence the social settings of their making. Empirically, I have followed creative work practices and valuation processes in film and design.
dr. S.M. (Sara) Strandvad
Contact

Functie
Adjunct Hoogeleraar Kunstsociologie
Reproductive decision-making; human behavioural ecology; biosocial approach; height; visualization; R
G. (Gert) Stulp, PhD
Contact

Functie
Post-doctoraal onderzoeker
T.P. (Thomas) Teekens, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Jeugdstudies; sociale vraagstukken met betrekking tot jeugd
International migration, demographic characteristics and behaviour of migrant populations, family formation, intergenerational relationships
Contact

Functie
Honorair hoogleraar Migratie en de levensloop
Keywords to describe research
social impact assessment and management; social performance; social licence to operate; social sustainability; Arctic development; sense of place; place attachment; community engagement; public participation; corporate social responsibility; human rights impact assessment; social aspects of climate change; social aspects of natural resource management; technology assessment; applied social research; cultural geography (social/human geography); environmental sociology; rural sociology; sociology of food and agriculture 

Other matters to note:

Prof Vanclay was awarded the 2014 Individual Award from the International Association for Impact Assessment for his sustained contribution to the theory and practice of social impact assessment.
 
Prof Vanclay has been a visiting professor with the University of Eastern Finland, 2012; the University of Sao Paulo (San Carlos campus), Brazil,  2012; and the University of Southern Queensland, 2016. 

Prof Vanclay was President of the International Rural Sociology Association from 2000 to 2004. He also has a long affiliation with the International Association for Impact Assessment including sometime member of the Board of Directors, and various Committee Chair appointments 
criminaliteit en veiligheid, pesten, netwerken van jongeren
prof. dr. D.R. (René) Veenstra
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
vaardigheden onderwijs
T.W. (Tessa) Veenstra, MSc
Contact
Functie
Studieadviseur Sociologie
Vakgebied
S.D. (Simon) Venema
Contact

Functie
Docent
Specifiek lesgeven en meten van competencies en burgerschap
Contact
Functie
Docent
Sociologie van Arbeid en Organisatie
dr. R.J.J. (Rudi) Wielers
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Sociologie
Vakgebied
K. (Klaas) Wilts
Contact

Functie
Studentassistent Strategieafdeling Onderwijs & Onderzoek; Bureau Bestuur en Directie
Vakgebied
P. (Paulien) de Winter, MSc
Contact
Functie
Docent-onderzoeker
Subdisciplines 
Organisatiesociologie - arbeidssociologie - sociologische theorie - economische sociologie - sociologie van veroudering

Themas
Duurzame samenwerking - beheersing - controle - organisatieverandering - administratieve reform - institutionele verandering - decentralisatie - sociale netwerkdynamiek - humanitaire actie
printOok beschikbaar in het: English