Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Bij de faculteit GMW ben ik aangesteld op de leerstoel Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie. 
Mijn onderzoek richt zich op ontwikkeling van statistische modellen voor toepassingen binnen de sociale wetenschappen. Deze modellen bevatten veelal een longitudinaal of dynamisch component. De hoofdtoepassingen zijn omgevings- en klinische psychologie en de effectiviteit van onderwijsinnovaties. Hiernaast ben ik geïnteresseerd in wetenschapscommunicatie, waarbij datavisualisatie een essentiële rol speelt, alsmedede verbetering van de wetenschappelijke praktijk.

Zie casperalbers.nl voor details.

Toetsdeskundige
dr. Y. (Yta) Beetsma
Contact

Functie
Adviseur Toetsen en Beoordelen in het Hoger Onderwijs, Coordinator Toetsondersteuning, Tentamenverwerking en Vragenlijstverwerking, Medewerker Digitaal Toetsen
Performance Prediction in Sports; Performance Analysis
Sociale integratie, samenwerking, sociale netwerken, agent-based modelleren, sociale complexiteit
dynamic systems theory, thematic analysis, narrative analysis, time series analysis, fractal analysis, identity construction, queer theory, LGBTQ* psychology, identity development
Contact
Functie
Statistiek, missing data, imputatie, statistische analyse van sociale netwerken
Network Analyses (SAOM - RSiena, ERGM)
Programming (R and Python)
Missing Data Imputation
Statistics (GLM, GLMM, SEM)
-  Ontwikkeling van jongeren in hun sociale context  
-  Relaties tussen jongeren en hun leeftijdsgenoten en voorspellers en gevolgens van problemen   
-  Transitie van adolescentie naar jongvolwassenheid 
-  Kwantitatieve onderzoeksmethoden voor langdurig onderzoek
dr. M. (Marieke) van der Pers
Contact

Functie
Onderzoeker Lerarenopleiding, Promovendus Demografie
Pesten, groepsprocessen en sociale status
Relaties tussen jongeren (sociale netwerken)
Interventieonderzoek
Kwantitatieve onderzoeksmethoden voor longitudinaal onderzoek
Contact

Functie
Universitair docent
Burgerschapseducatie, maatschappelijke en politieke participatie
statistiek, sociale netwerken, multilevel analyse, stochastische modellen in de gedrags- en maatschappijwetenschappen
sociale netwerken, stochastische modellen
models of collective decision making, strategic intervention in complex, collective decision making, analysis of social networks, sustainability, social cohesion
Political media uses and effects, media psychology, qualitative and quantitative research methods.
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; benchmarken clustermethoden; overeenstemming tussen partities; fuzzy classificaties; schoolloopbanen; keuzeopties in het onderwijs
printView this page in: English