Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Ik houd me bezig met de geschiedenis van het onderwijs. Belangrijke thema's in dit onderzoek zijn: ontwikkeling van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (met name h.b.s., gymnasium, m.m.s., Mammoetwet); kansengelijkheid (met name de discussie rond de Middenschool) en onderwijsvernieuwing.
dr. H.T.A. (Hilda) Amsing
Contact
Functie
universitair hoofddocent/ directeur SPO
Bestuurder, innovator, onderzoeker, professional (in de zorg).Begeleider van promovendi en studenten Ma- en Ba-niveau bij onderzoeksprojecten, thesis en artikelen.
prof. dr. G.G. (Gabriël) Anthonio
Contact
Functie
Bijzonder Hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid
interactie tussen innovatie, technologie en cultuur; interdisciplinaire samenwerking; energiesystemen en de hedendaagse maatschappij; big data in context; data visualisaties en visuele cultuur
dr. J.A. (Anne) Beaulieu
Contact
Functie
Universitaire Hoofddocent Wetenschap- en technologiestudies, Coordinator en Kwartiermaker
Migratierecht, Kinderrechten, Mensenrechten, Grondrechten, Europees Recht, Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Waterrecht
mr. D. (Daan) Beltman
Contact

Functie
Promovendus
prof. dr. C.F. (Caspar) van den Berg
Contact

Functie
Hoogleraar Global and Local Governance
Beleidswetenschappen
dr. B. (Barbara) Brink
Contact

Functie
Docent bestuurskunde
Higher education
Workplace learning

Ecology
Wildlife
Animal Geographies
Multiespecies Studies
Urban Biodiversity
Human-Animal Relationships
Wildlife Conservation
Bats
M.A. (Angelica) Caiza Villegas
Contact

Functie
PhD student
Information Policy

Technology Law

Data Protection Law

Cybercrime

Privacy

Security Sciences

Internet Governance

Privacy, communication technologies and indigenous peoples
prof. dr. J.A. (Joseph / a.k.a. Joe) Cannataci
Contact

Functie
Chair in European Information Policy & Technology Law
Institutional economics, varieties of capitalism, entrepreneurship, gender inequality, inclusive development, family systems, quantitative methods
Social-economic History, Europe since 1750, European Regional Policies, The Netherlands and its regions,Historical Network Analysis, Public History.
prof. dr. M.G.J. (Maarten G J) Duijvendak
Contact
Functie
Professor of Economic, Social & Regional History
Effectief teamfunctioneren, samenwerkingsprocessen tussen teams en tussen organisaties, crisismanagement, informatieverwerking
dr. P.J.M.D. (Peter) Essens
Contact

Functie
Directeur Expertisecentrum HRM & Organizational Behavior
Sociale integratie, samenwerking, sociale netwerken, agent-based modelleren, sociale complexiteit
Sociolinguistics, Discourse Analysis, Multilingualism
Survey Methodologie: mixed-mode en mixed-device surveys, targeting of hard-to-survey populations, interviewer-respondent interaction.

Onderzoeksmethoden: kwalitatief en kwantitatief

Ethnography, African studies, Children and youth, Migration, Diversity&inclusion, Applied anthropology
drs. I. (Imke) Gooskens
Contact

Functie
Lecturer Qualitative Research Methods
Burgerschapsvorming
Leren voor Duurzame Ontwikkeling
L.J.F. (Laurence) Guérin
Contact

Functie
Universitair Docent en coördinator Master Ethics of Education
Research Interest:
Landscape Architecture
Urban, Rural and Landscape transformations
Historic & Contemporary Landscapes
Games & the Virtual
Living Labs & Civic City Making & Participation 
dr. ir. K. (Katharina ) Gugerell
Contact
Functie
Assistant Professor Planning & Spatial Design
Taalkunde, semantiek, taalverwerving, cognitiewetenschap, pragmatiek, taal en autisme
prof. dr. P. (Petra) Hendriks
Contact
Functie
Hoogleraar Semantiek en Cognitie
Citizen Science, Sociolinguistics, Experimental Linguistics, Phonetics,

# Governance beyond the state and new political geographies # non-traditional security and policing, esp. business/resources/infrastructure security # Global South in world politics, South-South relations, esp. peace/security/development interventions and Subsahara Africa # contentious politics and resistance # international political sociology, postcolonial, ethnographic approaches to IR #

Jana Hönke's research is concerned with how 'local' and transnational security practices are co-produced and contested, and to what effect. How does that challenge, and help to rethink, International Relations? Her current work examines how authority and political geographies transform by studying the contested security arrangements related to multinational companies and transport infrastructures in contexts of fragility. Another project revolves around the global making of policing. She has also done research on counterterrorism, state building and development interventions. Theoretically she is interested in how knowledge and everyday practices travel and shape how security is governed, for whom and to what effect, across borders. While doing multi-sited fieldwork, much of her work is linked to Sub-Saharan Africa with research conducted in South Africa, Democratic Republic of Congo, Zambia, Tanzania and Guinea.
dr. J. (Jana) Hönke
Contact
Functie
Associate Professor + Rosalind Franklin Fellow in International Relations
Social Impact Assessment, Community Resilience, Rural Development, Sustainable Mountain Development policies, programs and projects, participatory natural and cultural heritage management, post-disaster interventions.
Institutionele communicatie
Conversatieanalyse
Jeugdzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Cohortstudies
Kwantitatieve data-analyse
Onderzoek, ontwikkeling en consultancy
dr. E.P.W.A. (Ellen) Jansen
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent Lerarenopleiding
Gezondheidsuitkomstmeting
-  Ontwikkeling van jongeren in hun sociale context  
-  Relaties tussen jongeren en hun leeftijdsgenoten en voorspellers en gevolgens van problemen   
-  Transitie van adolescentie naar jongvolwassenheid 
-  Kwantitatieve onderzoeksmethoden voor langdurig onderzoek
Geschiedenis en politiek
Cultuur, gedachtenis, identiteit en erfgoed
Midden- en Oosteuropa, vooral westelijke Balkan-landen/voormalige Joegoslavië
Taal en literatuur, film en media
J.W. (James) Leigh, MA
Contact
Functie
Docent Promovendus - MA Euroculture
Dark tourism;
Nuclear tourism;
Geographies of feelings, emotions, affects and senses; 
Anthropology of tourism;
Anthropology of disaster;
Japan studies.
Lezen in de gevangenis, kwantitatief onderzoek naar leeservaring, Gevangeniswezen Zuid-Amerika, literaire representatie van marginale groepen, Vroegmoderne Stadsgeschiedenis (i.h.b. Madrid), Microgeschiedenis
My main research interests and activities are located in (the intersections of) the areas:
 > Adaptive Planning and Responsiveness
 > Governance and Networks
 > Infrastructure Planning
 > Institutional Theory, Analysis, and Design
 > Network of Networks, System of Systems 
 > Policy Coordination and Integration
 > Scenario and Delphi Studies
 > Serious Gaming
Gezondheidszorg, Taakherschikking; Sociaal-organisatorisch risicomanagement; Combineren kwalitatieve en kwantitatieve technieken
Qualitative research methodology; Local Economic Research Development; Dialogue in Management teams
Pesten, groepsprocessen en sociale status
Relaties tussen jongeren (sociale netwerken)
Interventieonderzoek
Kwantitatieve onderzoeksmethoden voor longitudinaal onderzoek
Contact

Functie
Universitair docent
Sociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedrag
Burgerschapsvorming, geschiedenis van pedagogie en onderwijsbeleid, wetenschap- en techniekstudies, politieke en continentale filosofie
prof. dr. J. (Ko) de Ridder
Contact
Functie
hoogleraar vergelijkend publiek management
Caspar's PhD project at the RUG is part of the ERAfrica project 'Addressing societal challenges of biotechnology in Africa. Towards balanced innovation'. The ERAfrica project focuses on sustainable crop-biotechnology innovation in Africa, which is seen by some as a potential contributor to increased food-security in Africa.

Caspar's PhD project aims to investigate under what conditions agbiotech can help improve African agricultural performance in a way that best benefits local farmers and consumers. Innovation processes need to be aligned with the local context and the the needs and interests of local stakeholders, such as local farmers, consumers, and policy makers, but also NGO's, public and private funders. For this purpose, societal, technical and political contextual elements will be investigated. Research methods in this project include deskresearch, interviews, surveys, focusgroups, and workshops. 

Prior to the PhD project at the RUG, Caspar worked as a consultant in innovation policy at the Technopolis Group in Amsterdam. His field of expertise was health and life sciences with a particular interest in system innovation- and learning processes. He contributed to evaluations, impact assessment and studies for international and national public bodies. He gained experience in a range of methods such as system- and network analysis, interviews, case studies, literature reviews, statistical analysis, mapping exercises and benchmark studies.

Caspar obtained a cum laude Master of Science degree in Biomedical Sciences at the VU University in Amsterdam. During his multidisciplinary studies he specialized in international public health, and sociology of science. Here he gained expertise in a range of topics including system thinking, health promotion, knowledge development and dissemination. Caspar is bilingually Dutch and German, but is also fluent in English.
Lean operations, IO Psychology, HRM, Change Management
internationale betrekkingen - internationale politieke economie - sociale aspecten van handelsbeleid - regionalisering - legitimiteitsvraagstukken - Caribisch gebied - institutionele ontwikkeling - politieke verandering
Contact
Functie
Associate Professor. Previously: Assistant Professor, Programme Director graduate studies of the Master International Relations, Secretary Board IRIO, Member Board IRIO, Chair Programme Committee
Media studies, User studies, Co-creatie praktijken, Living lab methodes, Digital Humanities, Informatiewetenschap
Arctic social Science, Stakeholder involvement, transdisciplinary research
dr. S. (Stephan) Schleim, MA
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Geography; tourism geographies; tourism planning; border studies; regional development; governance; sense of place; geotourism
Pensions and Saving, Microeconomics of Household Behaviour, Income and Wealth Inequality
E. (Eduard) Suari Andreu
Contact

Functie
PhD student
Religion, Conflict, Peacebuilding and Reconciliation; Religion and Politics; Community Development; Civil Society and Social Movements
dr. J. (Joram) Tarusarira
Contact

Functie
Assistant Professor of Religion, Conflict and Peacebuilding
Jeugdstudies; sociale vraagstukken met betrekking tot jeugd
Political media uses and effects, media psychology, qualitative and quantitative research methods.
Keywords to describe research
social impact assessment and management; social performance; social licence to operate; social sustainability; Arctic development; sense of place; place attachment; community engagement; public participation; corporate social responsibility; human rights impact assessment; social aspects of climate change; social aspects of natural resource management; technology assessment; applied social research; cultural geography (social/human geography); environmental sociology; rural sociology; sociology of food and agriculture 

Other matters to note:

Prof Vanclay was awarded the 2014 Individual Award from the International Association for Impact Assessment for his sustained contribution to the theory and practice of social impact assessment.
 
Prof Vanclay has been a visiting professor with the University of Eastern Finland, 2012; the University of Sao Paulo (San Carlos campus), Brazil,  2012; and the University of Southern Queensland, 2016. 

Prof Vanclay was President of the International Rural Sociology Association from 2000 to 2004. He also has a long affiliation with the International Association for Impact Assessment including sometime member of the Board of Directors, and various Committee Chair appointments 
* Samenwerking binnen en tussen teams, werkgroepen en organisaties.
* Innovatieve organisatiestructuren, zoals multiteam systems, voor het snel samenbrengen van diverse expertise in complexe taakomgevingen.
Contact
Functie
Universitair docent
Europese integratie, klimaat en energie, handelspolitiek, strategie en foresight, Europees recht, WTO recht
prof. mr. dr. J. (Jochem) Wiers, PhD
Contact

Functie
bijzonder hoogleraar beleidsontwikkeling van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen
See website ESRIG / Science & Society Group: http://www.rug.nl/research/science-society-group/
Bestuurskunde, (wets)evaluatieonderzoek, toezicht en rechtshandhaving, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, vreemdelingenrecht, asylum law.
institutional research, studentenhuisvesting, huisvesting internationale studenten, studeren met een functiebeperking, introductietijden, studentenvoorzieningen, bestuursbeurzen, studentenbeleid, doorstroming HG-RUG, onderwijskwaliteitszorg
Contact

Functie
Beleidsmedewerker Onderwijs & Studenten
Kwaliteit van zorg, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg (Chronic Care Model, Population Health Management models), casemanagement (patient advocacy model), ontwikkelen en valideren van meetinstrumenten, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Delphi methode.
dr. K. (Klaske) Wynia
Contact

Functie
Assistant professor person-centred and integrated care
public policy and governance, with a particular focus on childhood 
S. (Sepideh) Yousefzadeh Faal Daghati
Contact

Functie
prof. dr. J.J.M. (Jacques) Zeelen
Functie
hoogleraar/universitair hoofddocent
Global Health, Buruli ulcer, education in Competency Development, quantitative and qualitative data analysis
Contact

Functie
Coordinator LC Global Health
printView this page in: English