Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Godsdienstwetenschappen

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Dead Sea Scrolls; Ancient History of the Near East; Ancient Judaism
A.W. (Ayhan) Aksu, M
Contact

Functie
PhD Student
Pilgrimage studies, Religious Tourism, Local Policy
Gender en religie in de vroegmoderne tijd; Religie en biografie; Religieuze dissidenten in het vroegmoderne Europa; Vrijzinnig protestantisme in het negentiende-eeuwse Europa
prof. dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar
Contact

Functie
Hoogleraar in de cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse religiegeschiedenis in haar internationale context.
Religie, seculariteit, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid, gender, seksualiteit, maatschappelijke organisaties, kennis valorisatie, polarisatie, diversiteit, Nederland, Oeganda , Oostelijk en Zuidelijk Afrika
dr. B.E. (Brenda) Bartelink
Contact

Functie
Senior Onderzoeker (postdoc)
Religie in het dagelijks leven, pelgrimage studies,  antropologie van de islam, migratie & identiteit, moslims in de diaspora, Dialogical Self Theory, biografisch onderzoek
prof. dr. M.W. (Marjo) Buitelaar
Contact
Functie
Hoogleraar in de hedendaagse islam
Peace and peacebuilding, democracy, power-sharing democracy, group identities and group rights
S. (Sanne) Hupkes
Contact

Functie
PhD Candidate
Ritual and Liturgy (History, Theology, Practice); Material Culture and Religion; History of the Book (Codicology; Palaeography; Beneventan Studies); Medieval Education (Distichs of Cato; Erasmus); Heritage Studies; Digital Text Editing
Ideeëngeschiedenis; interactie religie - filosofie; praktische filosofie (ethiek, politieke filosofie); rouwcultuur
prof. dr. C. (Christoph) Jedan
Contact
Functie
Hoogleraar Godsdienstfilosofie en Ethiek
Ik doe kwalitatief onderzoek naar religie en secularisme in Nederland, recent met name met betrekking tot de thema's van gender en seksualiteit. Op dit moment leidt ik een project getiteld: "Sexuality, Religion and Secularism". Eerder onderzoek richtte zich op Catholicisme en hedendaagse spiritualiteit in Nederland en op Nigeriaanse Pinksternetwerken in Nederland en Europa. Daarnaast publiceer ik regelmatig methodologische en theoretische reflecties op de dilemma's die voort komen uit de kwalitatieve bestudering van religie, met name via participerende observatie.

Voor studenten: ik begeleid alleen studenten die kwalitatief onderzoek doen.
dr. K.E. (Kim) Knibbe
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Sociologie en Antropologie van Religie
Christian Hebrew studies of the 16th century, life and work of Elias Hutter (1543/44-1605/9)
Contact

Functie
PhD student
Joden en christenen in het Romeinse Rijk van de eerste twee eeuwen n.Chr. 
B.E.A.L. (Birgit) van der Lans, MA
Contact
Functie
Docent / PhD student
Medische Ethiek, Scientific Integrity, Medical Humanities
dr. E.L.M. (Els) Maeckelberghe
Contact

Functie
Universitair Docent Ethiek
Eastern Roman Empire, Provincial administration, Hellenistic-Roman Judaea (society and life), Hasmonean Revolt and Rule, Jewish Wars against Rome, Judaean expatriate communities (Diaspora), works of Flavius Josephus, ancient historiography and rhetoric, Jewish-Christian (and -Roman) relations to the emperor Julian.
prof. dr. S.N. (Steve) Mason
Contact

Functie
Distinguished Professor of Ancient Mediterranean Religions and Cultures
Dood studies, Rituele studies, Religiepsychologie, Religieuze diversiteit, Antropologie van de religie
dr. B.M.H.P. (Brenda) Mathijssen
Contact

Functie
Universitair Docent Godsdienstpsychologie
Geschiedenis van de 19e en 20e eeuwse Duitse en Nederlandse Theologie en Godsdienstwetenschap; Ernst Troeltsch (1865-1923); Geschiedenis van het liberale protestantisme; Religie en samenleving; Materieel christendom; Religie in de publieke sfeer
prof. dr. A.L. (Arie) Molendijk
Contact
Functie
Hoogleraar geschiedenis van het christendom en hoogleraar wijsbegeerte
- Midden-Oosten
- Islam
- Jihadisme (al-Qaeda, IS)
- Religie en geweld
dr. P.G.T. (Pieter) Nanninga
Contact
Functie
Universitair docent Midden-Oostenstudies
Midrasj, Cultuurstudies, cultuur en cognitie, Culturele Studie van Emotions
Oude Testament- Het boek Jozua- Hermeneutiek- Archeologie van Palestina- Receptiegeschiedenis
prof. dr. E. (Ed) Noort
Contact
Functie
Professor em. in de Israëlitische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en de inter-testamentaire letterkunde
Aansprakelijkheidsrecht; i.h.b. onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid; huurrecht; religie en recht, i.h.b. op de grensvlak van kerkgenootschappen en het privaatrecht
prof. mr. dr. F.T. (Fokko) Oldenhuis
Contact
Functie
Honorair hoogleraar Religie en Recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en aan de faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Geschiedfilosofie; Historiografie; Religiegeschiedenis
prof. dr. H.J. (Herman) Paul
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar vanwege IZB / GZB met de leeropdracht Secularisatie Studies
Bijbel, Dode Zeerollen, Jodendom in de Grieks-Romeinse periode, archeologie, Romeins Judaea en de Joodse oorlog tegen Rome, para-Bijbelse literatuur, astrologie en magie

zie ook http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/inbeeld/mpopovic

prof. dr. M. (Mladen) Popovic
Contact

Functie
Decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
New Testament and Early Christianity
Nag Hammadi codices and Gnosticism 
Early Christian Apocrypha
Religion and Philosophy in Late Antiquity
Plutarch of Chaeronea

prof. dr. F.L. (Lautaro) Roig Lanzillotta
Contact

Functie
Hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom
Oude Testament; Receptiegeschiedenis; Literatuur van het vroege Jodendom; Jubileeën
prof. dr. J.T.A.G.M. (Jacques) van Ruiten
Contact
Functie
Professor in de receptiegeschiedenis van de Bijbel: historische hermeneutiek
Philosophy of Religion, Philosophy of History, Theories of Religion, Secularism and the Post-Secular, Religion and Politics
B.B. (Benjamin) Schewel, PhD
Contact

Functie
Lecturer and Researcher
Relatie theologie en cultuur
prof. dr. W.H. (Wouter) Slob
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Protestantse ­Theologie op de leerstoel 'Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur'
Working in international and interdisciplinary scholarly teams and networks; experience in leading groups inside and outside the university; experience in publishing professional journals and book series; commitment to teaching.

Scholarly focus of interest:
European cultural history from antiquity through today, with a focus on religion in diverse cultural settings; Diversity of knowledge systems; Method and theory in the study of religion; Discursive study of religion; Esoteric discourses in European culture, with special emphasis on astrology and kabbalah; Religion, philosophy, and nature; Religion and secularity
prof. dr. C.K.M. (Kocku) von Stuckrad
Contact

Functie
Hoogleraar Religiewetenschap
Religion, Conflict, Peacebuilding and Reconciliation; Religion and Politics; Community Development; Civil Society and Social Movements
dr. J. (Joram) Tarusarira
Contact

Functie
Assistant Professor of Religion, Conflict and Peacebuilding
Religion and Society in Modern China; Buddhism and Buddhists in 20th century China and Taiwan; Buddhist teaching of Yinshun (1906-2005); Madhyamika in China and 大智度論; Religion and the Media in China (online Buddhist rituals; Buddhist films and documentaries); Buddhist Women in Taiwan; Buddhist Education in Chinese History; New Guanyin Worship.
dr. S. (Stefania) Travagnin
Contact

Functie
Assistant Professor of Religion in Asia (tenure track)
Godsdienstsociologie
dr. S.J. (Sipco) Vellenga
Contact

Functie
Vice-decaan, PH Onderwijs, Onderwijsdirecteur
Cultural and Intellectual History of Modern Germany and Europe; Transnational History of Religion and Secularism; History of modern worldviews.
prof. dr. T.H. (Todd) Weir
Contact

Functie
Qur'ānic Studies; Late Antiquity; Christian Arabic; Syriac
C.E. (Clare) Wilde, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor, tenure track vroege (formatieve) Islam
Religion and politics, secularism, refugees and forced migration, human rights, development, global justice, globalization, climate change
dr. E.K. (Erin) Wilson
Contact

Functie
Associate Professor Politics and Religion
Judaism in the Graeco-Roman Period, Ancient Historiography, Flavius Josephus, Ancient Cosmology
Contact

Functie
PhD student
relationele psychoanalyse; identiteitstheorieën; kunst, verbeelding en religie; geestelijke verzorging
prof. dr. T.H. (Hetty) Zock
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging
Anthropology of Religion, Religion and Society of modern India, Hinduism, Material Culture, Jagannath Tradition, Ritual Studies, Anthropology of Economy
Contact

Functie
PhD student
Judaism in the Greco-Roman period, Jewish Hellenistic literature, Hebrew Bible, New Testament, pseudepigrapha, Philo of Alexandria, Septuagint, ancient education
J.M. (Jason) Zurawski, PhD
Contact

Functie
Postdoctoral Fellow, Qumran Institute
printView this page in: English