Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Ontwikkelingspsychologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Students and staff counselling,  Curriculum Development, Internationalization, Teaching
dr. L. (Laura) Ballato
Contact
Functie
Lecturer/International Classroom curriculum developer/ Coordinator Honours College Master's Programme
Bestudeerd actie-perceptie leren en ontwikkeling vanuit een gecombineerde benadering van Ecologische Psychologie en dynamische systeem theory. Gebruikt 'Uncontrolled Manifold' analyses en multifractale analyse om stabiliteit, variabiliteit en interactie dynamics van het actie-perceptie systeem te laten zien. Bestudeerd exploratieve processen om vast te stellen hoe nieuwe gedragingen emergeren en gestabiliseerd worden gedurende ontwikkeling en leren. Gebruikt een taak perspectief om 'serious games' te ontwikkelen om bovenste extremiteiten prothesen te trainen.

Perceptie-Actie, Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie training, Bovenste Extremiteiten Prothesiologie, Werktuiggebruik, Motorische Variabiliteit, Reiken, Grijpen, Bovenste Extremiteiten Controle, Spiuersynergieen
dr. R.M. (Raoul) Bongers
Contact

Functie
Universitair Docent
Depressie
Longitudinale data-analyse
Tijdreeksanalyse
dr. E.H. (Elske) Bos
Contact

Functie
Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie, Hemispheric specialization, child neuropsychology, neuropsychological assessment, and dementia.
Theorie en geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie; de spanning tussen opvoeders en opvoedingsdeskundigen; de relatie kunst en psychologie (in het bijzonder kindertekeningen); de kindertijd in psychologie, autobiografie, kunst en fictie; kinderen en de ervaring, verwerking en verbeelding van de Tweede Wereldoorlog.
dr. G. (Gerrit) Breeuwsma
Contact
Functie
Universitair Docent
Higher education
(Professional) Learning Communities 
Social Networks
Group Dynamics and Interaction
Workplace learning 
Theory and history of developmental psychology (esp. the Cold War popularization of Jean Piaget by American psychologists and educators), archival history (esp. Piaget's unpublished causality manuscripts), historiography, knowledge translation & indigenization / internationalization, taxonomic incommensurability, digital humanities, PsycINFO
J.T. (Jeremy) Burman, PhD
Contact

Functie
Universitair Docent
Early Assessment and Intervention, Learning Disabilities, Motor Development, Pediatric Health Psychology, Dance Movement Therapy
dr. M.H. (Marja) Cantell
Contact

Functie
Universitair Docent
sociale en cognitieve ontwikkeling
perceptie-actie
embodiment
complexe dynamische systemen
dr. R.F.A. (Ralf) Cox
Contact

Functie
Gebaren, embodied cognition, dynamische systemen en menselijke ontwikkeling, Wetenschap & Techniek-onderwijs.
L. (Lisette) de Jonge-Hoekstra, MSc
Contact
Functie
Onderzoeker en docent
Expertise over de ontwikkeling van het kind in dynamische interactie met met zijn of haar omgeving. Thema's: dynamiek van de ouder-kindinteractie, (eerste en tweede) taalverwerving, welbevinden, voedingsproblemen, verbaal redeneren en creativiteit, intra-indivuele variabiliteit, observatie van gedrag, procesonderzoek, complexe dynamische systemen.
dr. M.W.G. (Marijn) van Dijk
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Peer relaties; Peer status; Leerkracht-leerling relaties; Schoolse betrokkenheid en motivatie; 
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker
within individual processes
identity development
career decision making
early school leaving
motivation

M.A.E. (Mandy) van der Gaag
Contact
Functie
Post Doc
Zie mijn persoonlijke website (www.paulvangeert.nl; of klik op het kleine blauwe Home icoontje rechts op deze pagina)
Contact
Functie
Hoogleraar
dynamic systems theory, thematic analysis, narrative analysis, time series analysis, fractal analysis, identity construction, queer theory, LGBTQ* psychology, identity development
Contact
Functie
Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie, Perceptie-Actie, Motorische Variabiliteit, Reiken, Bovenste Extremiteiten Controle
- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
dr. A.T. (Annemiek) Harder
Contact
Functie
Universitair hoofddocent (Tenure Track)
- Tekortkomingen, lijdensdruk en stoornissen in het dagelijks leven
- Experience Sampling Methods (ESM)
- Depressie, en in het bijzonder het kernsymptoom anhedonie (plezierverlies)

Voor meer info: https://heiningave.github.io/

dr. V.E. (Vera) Heininga
Contact

Functie
Postdoctorale onderzoeker
Teacher-student interaction in primary education, creativity, music education
L.H. (Linda) Hendriks
Contact

Functie
PhD student
Dynamical Systems, Resilience, Talent Development, and Psychological Momentum
Y. (Yannick) Hill, MSc
Contact

Functie
PhD Student
Pesten; Anti-pestprogramma’s; Sociale netwerkanalyse en interventies; Prosociaal en antisociaal gedrag; Sociaal-emotionele ontwikkeling; Peer relaties.
dr. G.E. (Gijs) Huitsing
Contact
Functie
Universitair Docent
dr. A.M.N. (Anne-Marie) Huyghen
Contact
Functie
universitair docent
Doctor
Master of Paediatric Physical Therapy

L.D. (Dorothee) Jelsma, MSc
Contact

Functie
PhD, lecturer and Pediatric Physical Therapist
Mijn onderzoek betreft persoonlijkheid, subjectief welbevinden ("geluk"), affect/emoties, stemming (angst/depressie), en hun onderliggende mechanismen, interacties, en wederzijdse aanpassingen met de omgeving waarin iemand leeft en groeit (e.g., sociale netwerk, baan, dagelijke activiteiten, stressvolle gebeurtenissen). Ik werk op de afdeling ontwikkelingspsychologie en binnen het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (www.ICPE.nl). Zie google.scholar or researchgate voor details.
dr. B.F. (Bertus) Jeronimus
Contact
Functie
Universitair Docent
affectieve stoornissen
epidemiologie
klinische psychologie
psychometrie
well being
psychiatrische en somatische comorbiditeit
tijdreeksanalyse
levensloopperspectief

prof. dr. P. (Peter) de Jonge
Contact
Functie
Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie
dr. J.S. (Jennifer) Klop-Richards
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker
psychologische behoeften, intergroepsrelaties, acculturatie
J. (Jannis) Kreienkamp
Contact

Functie
PhD student
studiekeuze, studiekeuzeproblemen, identiteitsontwikkeling, dyamische systeem modellen
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Teacher-student interactions, motivation, creativity, music education
dr. W.E. (Elisa) Kupers
Contact

Functie
Universitair Docent
prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert
Contact
Functie
Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen
- Psychopathologie en religie
- Geestelijke verzorging binnen de GGZ mede gebaseerd op klinische ervaring; Geestelijke verzorging in de context van actuaalpsychopathologie
- Dementie: dementie en levensmotto's; zingeving bij mantelzorgers en patiënten
- Trauma, rouw en coping. Verliesverwerking; Het vermogen om te rouwen; Verliesverwerking bij schizofrenie; geestelijke verzorging en aan verlies verwante levensvragen
- God verbeeld: Tekeningen en beschrijving van God door kinderen


dr. J.K. (Hanneke) Muthert
Contact
Functie
Assistent professor Psychology of Religion and Spiritual Care
prof. dr. A.J. (Tineke) Oldehinkel
Contact
Functie
Hoogleraar Levensloop Epidemiologie van Veelvoorkomende Psychiatrische Stoornissen
Sociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedrag
Welzijn bij kinderen en jongeren
Emotionele ontwikkeling en emotie dynamieken
A.M. (Anne Margit) Reitsema, MSc
Contact

Functie
PhD
self-esteem; identity; motivation, autonomy, situational learning, sociocultural approaches, parent-child interactions, teacher-student interactions; childhood; adolescence, complex dynamic systems theory; ideographic research; microgenetic research; observational research
dr. N.M.P. (Naomi) de Ruiter
Contact

Functie
Assistant Professor
Perception-action, perceptual-motor development, physical activity and cognition in children
dr. J. (Joanne) Smith
Contact

Functie
Universitair Docent/ Onderzoeker
animal-assisted therapy and interventions, micro-developmental research, observational research, child-adult interactions, child-animal interactions, time-serial coding and analysis, dynamic systems theory, cross-recurrence quantification analysis, autism spectrum disorders, down syndrome, developmental disabilities.

Currently working on Veni 2018 grant project: (How) Does animal assisted therapy work?  Animal-assisted therapy is gaining popularity, but there is no conclusive evidence for its effect. This study investigates the effect of dog-assisted therapy for children with Down Syndrome and Autism, and looks for a possible mechanism to explain this effect: Increased synchronization between the movements of child and therapy dog.
dr. S. (Steffie) van der Steen, PhD
Contact
Functie
universitair docent (tenure track)
Pleegzorg
Uithuisplaatsingsbeslissingen
Complex trauma
Seksueel misbruik van kinderen
Participatie van kinderen in besluitvorming
Participatief en kwalitatief onderzoek
Q methodologie
dr. A.T. (Anne) Steenbakkers
Contact

Functie
Post-doctoraal onderzoeker
dyadische interactie in onderwijs- en spelcontext
talentvol gedrag van kinderen en hoe dit kan worden gestimuleerd
procesanalyse bij effectstudies naar interventies in onderwijs
dr. H.W. (Henderien) Steenbeek
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
DyslexieTaalontwikkelingsstoornissenOntwikkelingsstoornissen bij volwassenen
Sport, leren en presteren; talent ontwikkeling; sport and cognitie
prof. dr. C. (Chris) Visscher
Contact

Functie
Directeur Centum Bewegingswetenschappen/ Professor
diagnostiek - gespreksvaardigheden - interventie - stage
dr. M. (Marieke) Visser
Contact
Functie
Developmental Psychology, Narrative Psychotherapy
G.S. Vleioras, PhD
Contact

Functie
Psychologist at the Psychiatric Sector of the General Hospital of Volos, external cooperator of the Department of Psychology of the RUG
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker
Empathy
Emotional Expressivity
Emotional Aging
Aging and Emotional Competencies in the Workplace
Contact
Functie
Assistant Professor
printView this page in: English