Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Ontwikkelingspsychologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Teaching, Students and Staff counselling,  Curriculum Development, Internationalization
dr. L. (Laura) Ballato
Contact
Functie
Lecturer/International Classroom curriculum developer/ Coordinator Honours College Master's Programme
Bestudeerd actie-perceptie leren en ontwikkeling vanuit een gecombineerde benadering van Ecologische Psychologie en dynamische systeem theory. Gebruikt 'Uncontrolled Manifold' analyses en multifractale analyse om stabiliteit, variabiliteit en interactie dynamics van het actie-perceptie systeem te laten zien. Bestudeerd exploratieve processen om vast te stellen hoe nieuwe gedragingen emergeren en gestabiliseerd worden gedurende ontwikkeling en leren. Gebruikt een taak perspectief om 'serious games' te ontwikkelen om bovenste extremiteiten prothesen te trainen.

Perceptie-Actie, Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie training, Bovenste Extremiteiten Prothesiologie, Werktuiggebruik, Motorische Variabiliteit, Reiken, Grijpen, Bovenste Extremiteiten Controle, Spiuersynergieen
dr. R.M. (Raoul) Bongers
Contact

Functie
Universitair Docent
Depressie
Longitudinale data-analyse
Tijdreeksanalyse
dr. E.H. (Elske) Bos
Contact

Functie
Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie, Hemispheric specialization, child neuropsychology, neuropsychological assessment, and dementia.
Theorie en geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie; de spanning tussen opvoeders en opvoedingsdeskundigen; de relatie kunst en psychologie (in het bijzonder kindertekeningen); de kindertijd in psychologie, autobiografie, kunst en fictie; kinderen en de ervaring, verwerking en verbeelding van de Tweede Wereldoorlog.
dr. G. (Gerrit) Breeuwsma
Contact
Functie
Universitair Docent
Higher education
Workplace learning
Theory and history of developmental psychology (esp. the American understanding of Jean Piaget), historiography, knowledge translation & indigenization / internationalization, digital humanities, PsycINFO
sociale en cognitieve ontwikkeling
perceptie-actie
embodiment
complexe dynamische systemen
dr. R.F.A. (Ralf) Cox
Contact

Functie
Gebaren, embodied cognition, dynamische systemen en menselijke ontwikkeling, Wetenschap & Techniek-onderwijs.
L. (Lisette) de Jonge-Hoekstra, MSc
Contact
Functie
Onderzoeker en docent
De ontwikkeling van het jonge kind vanuit het perspectief van complexe dynamische systemen. Steekwoorden: ouder-kindinteractie, taalverwerving, voor- en vroegtalige ontwikkeling, diagnostiek, voedingsproblemen, redeneren, variabiliteit, observatie van gedrag, tijdseriele analyse, complexe dynamische systemen, de ontwikkeling van talent en creativiteit.
dr. M.W.G. (Marijn) van Dijk
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
within individual processes
identity development
career decision making
early school leaving
motivation

M.A.E. (Mandy) van der Gaag
Contact
Functie
Post Doc
Zie mijn persoonlijke website (www.paulvangeert.nl; of klik op het kleine blauwe Home icoontje rechts op deze pagina)
Contact
Functie
Hoogleraar
dynamic systems theory, thematic analysis, narrative analysis, time series analysis, fractal analysis, identity construction, queer theory, LGBTQ* psychology, identity development
Contact
Functie
Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie, Perceptie-Actie, Motorische Variabiliteit, Reiken, Bovenste Extremiteiten Controle
Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)
M.C. (Mariola) Gremmen, MSc
Contact
Functie
Promovendus (AiO)
- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
dr. A.T. (Annemiek) Harder
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Teacher-student interaction in primary education, creativity, music education
L.H. (Linda) Hendriks
Contact

Functie
PhD student
Dynamical Systems, Resilience, Talent Development, and Psychological Momentum
Y. (Yannick) Hill, MSc
Contact

Functie
PhD Student
Gijs Huitsing promoveerde in 2014 op het proefschrift “A social network perspective on bullying” bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het ICS, gefinancierd door het onderzoekstalent programma van NWO. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij op diverse manieren samen met de praktijk. Hij was lid van het Groningse Consultatieteam pesten (2008-2012) en leidt sinds 2011 samen met René Veenstra de implementatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland (www.kivaschool.nl). Verder heeft hij samen met Pestweb www.sociaalnetwerkadvies.nl opgericht, waarmee inzicht wordt gegeven in de sociale structuur van klassen. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij onder meer in Nederlandstalige handboeken en diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Over zijn onderzoek en expertise over pesten wordt hij veelvuldig geraadpleegd door de media. Gijs Huitsing werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep sociologie en het ICS in Groningen.

Pesten; Sociale netwerkanalyse; Prosociaal en antisociaal gedrag; Peer relations.
dr. G.E. (Gijs) Huitsing
Contact
Functie
Assistant Professor
dr. A.M.N. (Anne-Marie) Huyghen
Contact
Functie
universitair docent
Doctor
Master of Paediatric Physical Therapy

L.D. (Dorothee) Jelsma, MSc
Contact

Functie
PhD, lecturer and Pediatric Physical Therapist
Mijn onderzoek richt zich op persoonlijkheid (in het bijzonder neuroticisme), subjectief welbevinden ("geluk"), stemming (angst/depressie), emoties, de veranderingen in deze eigenschappen over de levensloop, en hun onderliggende mechanismen, interacties, en wederzijdse aanpassingen met de omgeving waarin iemand leeft en groeit.
dr. B.F. (Bertus) Jeronimus
Contact
Functie
Universitair Docent
affectieve stoornissen
epidemiologie
klinische psychologie
psychometrie
well being
psychiatrische en somatische comorbiditeit
tijdreeksanalyse
levensloopperspectief

prof. dr. P. (Peter) de Jonge
Contact
Functie
Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie
dr. J.S. (Jennifer) Klop-Richards
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker
studiekeuze, studiekeuzeproblemen, identiteitsontwikkeling, dyamische systeem modellen
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Teacher-student interactions, motivation, creativity, music education
dr. W.E. (Elisa) Kupers
Contact

Functie
Universitair Docent
taalverwerving, taalkunde, video feedback coaching, Talentenkracht, basisonderwijs, kleuters, wetenschap en techniek, taal- en leerstoornissen
A. Menninga, MA
Contact

Functie
Promovendus
prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert
Contact
Functie
Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)
- Psychopathologie en religie
- Geestelijke verzorging binnen de GGZ mede gebaseerd op klinische ervaring; Geestelijke verzorging in de context van actuaalpsychopathologie
- Dementie: dementie en levensmotto's; zingeving bij mantelzorgers en patiënten
- Trauma, rouw en coping. Verliesverwerking; Het vermogen om te rouwen; Verliesverwerking bij schizofrenie; geestelijke verzorging en aan verlies verwante levensvragen
- God verbeeld: Tekeningen en beschrijving van God door kinderen


dr. J.K. (Hanneke) Muthert
Contact
Functie
Assistent professor Psychology of Religion and Spiritual Care
prof. dr. A.J. (Tineke) Oldehinkel
Contact
Functie
Hoogleraar Levensloop Epidemiologie van Veelvoorkomende Psychiatrische Stoornissen
Sociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedrag
dr. N.M.P. (Naomi) de Ruiter
Contact

Functie
Onderzoeker / docent
Perception-action, perceptual-motor development, physical activity and cognition in children
dr. J. (Joanne) Smith
Contact

Functie
Universitair Docent/ Onderzoeker
micro-developmental research
observational research
child-adult interactions
child-animal interactions
animal-assisted therapy and interventions (particularly dog-assisted therapy) time-serial coding and analysis
dynamic systems theory
cross-recurrence quantification analysis
autism spectrum disorders
down syndrome
developmental disabilities
dr. S. (Steffie) van der Steen, PhD
Contact
Functie
universitair docent (tenure track)
dyadische interactie in onderwijs- en spelcontext
talentvol gedrag van kinderen en hoe dit kan worden gestimuleerd
procesanalyse bij effectstudies naar interventies in onderwijs
dr. H.W. (Henderien) Steenbeek
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
DyslexieTaalontwikkelingsstoornissenOntwikkelingsstoornissen bij volwassenen
Sport, leren en presteren; talent ontwikkeling; sport and cognitie
prof. dr. C. (Chris) Visscher
Contact

Functie
Directeur Centum Bewegingswetenschappen/ Professor
Developmental Psychology, Narrative Psychotherapy
G.S. Vleioras, PhD
Contact

Functie
Psychologist at the Psychiatric Sector of the General Hospital of Volos, external cooperator of the Department of Psychology of the RUG
Talentenkracht, video feedback coaching, bovenbouw basisonderwijs, wetenschap en techniek, onderwijs & ontwikkeling
Contact
Functie
Postdoc ontwikkelingspsychologie
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker
Empathy
Emotional Expressivity
Emotional Aging
Aging and Emotional Competencies in the Workplace
Contact
Functie
Postdoctoral Researcher
printOok beschikbaar in het: English