Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychologie, Toegepaste

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Development, implementation and evaluation of automatic knowledge systems, social comparison (sensitivity), tailoring, psychosocial oncology, quality of life, subjective health.
dr. T.M. (Thecla) Brakel
Contact
Functie
Onderzoeker/Docent
Cognitieve Psychologie toepast op: Patientveiligheid; Mens-Machine Interactie (m.n. medische technologie); Leren van (Medische) Vaardigheden; Mens-Robot Interactie; Rijgedrag
dr. F. (Fokie) Cnossen
Contact
Functie
Universitair docent Cognitive Engineering & Medical Cognition
Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte; Gezondheidspsychologie; Gedragsverandering- en beinvloeding; Addictions
Gezondheid, sociaal-economische status (SES), ongelijkheid, overreding, gedragsverandering, gezondheidscommunicatie, stemkenmerken, tailoring, communicatie modaliteit, framing
dr. S.P. (Sarah) Elbert
Contact

Functie
postdoc / docent
Consumer psychology, persuasion, unconscious influence, consumer self-regulation, nudging and heuristics, consumer health and well-being, food-related decision making.
 
My main research interest is what you could label "Hidden Persuasion" and focuses on how subtle (and not so subtle) marketing cues influence consumers in their emotions, thoughts and behavior, frequently without them being aware of this influence. The results of this research can aid in empowering consumers and foster health and wellbeing. Please see the research page for an overview of published work in these areas
Ik ben geïnteresseerd in menselijke cognities en gedrag. Wat beweegt en motiveert mensen? Welke factoren beïnvloeden ons denken en doen? Kan ons online gedrag op sociale media signalen geven over en invloed hebben op wat we offline van plan zijn? Deze onderwerpen onderzoek ik met verscheidene methoden, variërend van vragenlijsten en inhoudsanalyse van communicatie tot reactietijdmetingen en elektro-encefalografie (EEG).

Sleutelwoorden: Sociale psychologie, sociale media,  sociale cognitie, sociale neurowetenschappen, intragroepsprocessen, intergroepsconflict, interpersoonlijke communicatie, shared reality, construal level, multilevel, elektro-encephalografie (EEG)
dr. H.J.E. (Hedy) Greijdanus
Contact

Functie
Docent / onderzoeker
Angststoornissen, dwangstoornissen en dwanggerelateerde stoornissen, emetofobie (angst voor overgeven), comorbiditeit (bij autisme spectrum stoornissen), cognitieve gedragstherapie, assessment, behandeleffectiviteit, procesonderzoek, intensieve exposure programma's
dr. W.J.P.J. (Wiljo) van Hout
Contact
Functie
Universitair Docent
Mijn onderzoek gebieden zijn onder andere Verkeer, Verkeersveiligheid, Human Factors, Risk, Human Error, Emotie, gebruikersonderzoek, HCI, Usability, Game Design, Behaviorisme, Cognitieve Psychologie, en Experimentele Psychologie.
dr. B. (Ben) Lewis Evans, PhD
Contact

Functie
Onderzoeker
Teacher-student relationships, academic motivation, longitudinal study, multilevel (growth curve) analysis, Rasch analysis, teaching and teacher education, development and evaluation of instruments measuring teaching behaviour, secondary education
dr. R. (Ridwan) Maulana
Contact

Functie
Universitair Docent
psychometrie, psychologisch- en onderwijskundig toetsen, personeels- en onderwijsselectie
Contact
Functie
Hoogleraar Psychometrische en statistische technieken
Werken in teams; taakkenmerken; kenmerken van teamleden; teamsamenstelling; prestatiemanagement
angststoornissen en depressie bij kinderen en jongeren, faalangst, effectieve interventies voor jeugdigen en ouders, cognitieve gedragstherapie, oudertraining, intergenerationele overdracht van angst en depressie, preventie, online behandelen
dr. M.H. (Maaike) Nauta
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Educational and psychological assessment, high-stakes testing, predictive validity, applicant perceptions, selection psychology, talent assessment
Contact
Functie
Universitair docent
Forensic Psychology with a particular focus on Rape
Contact
Functie
Docent
Research in Medical Education
Contact

Functie
onderzoeker, principal investigator
1. Bruggenbouwer tussen recht en psychologie.
2. Strafrechtelijke gespreksvoering.
drs. M.J. (Margreet) Smilde
Contact
Functie
docent
Toegepaste Verrichtingenleer en Ergonomie, in het bijzonder navigatie-,  oriëntatie- en verkeersgedrag.
Intelligente Transport Systemen / Adaptieve ondersteuning / Mentale werkbelasting / Cardiovasculaire reactiviteit / Rijsimulator onderzoek
dr. A. (Arjan) Stuiver
Contact
Functie
Research Fellow
Effectief teamfunctioneren, team compositie, diversiteit, team stabiliteit, samenwerkingsprocessen tussen en binnen teams, prestatiemanagement.
prof. dr. D. (Dick) de Waard
Contact
Functie
Adjunct Hoogleraar "Verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud"
printOok beschikbaar in het: English