Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Plannings- & Ontwikkelingsstudies

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Complex systems
Socio-ecological systems
Spatial analysis and modelling
Agent-based modelling
Companion modelling
Participatory planning
Volunteer Geographical Information
User-generated content
Geogaphical Information Systems and Remote Sensing
Adaptive water governance and spatial planning
Flood resilience
River basin management
Institutional analysis
Framing theory, discourse theory
dr. M.A. (Margo) van den Brink
Contact

Functie
Universitair Docent Planologie
Land Grabbing, Environmental Justice, Sustainability, Socio-ecological Change, Political Ecology, Latin America
dr. T. (Tim) Busscher
Contact

Functie
Universitair Docent Infrastructuurplanning
dr. ir. T. (Terry) van Dijk
Contact

Functie
Universitair HoofdDocent (UHD) Planologie
Research Interest:
Landscape Architecture
Urban, Rural and Landscape transformations
Historic & Contemporary Landscapes
Games & the Virtual
Living Labs & Civic City Making & Participation 
dr. ir. K. (Katharina ) Gugerell
Contact
Functie
Assistant Professor Planning & Spatial Design
Integrale transport infrastructuur- en gebiedsontwikkeling, (meer)waardebepaling, consensus
Plaats-specifieke gebieds- en regionale ontwikkeling (Place-based development); (inter)subjectieve aspecten van planning (perceptie, betekenisgeving, verhalen, identiteit); Leiderschap, coalities & samenwerking; Burgerinitiatieven en –participatie; Waarden & cultuur; Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en transformatie; place branding.
Contact

Functie
Adj. Prof. Dr. Socio-Spatial Planning
Milieuplanning, Infrastructuurplanning, Ontwerpmethodieken, Bouwtechniek en Onderwijskwaliteitszorg.
prof. dr. ir. P. (Paul) Ike
Contact
Functie
Emeritus Hoogleraar Technische Planologie
Adaptieve planning
Complexiteitstheorie & zelforganisatie
Ruimtelijke transities
Stadrandzones & urbane regio's
Ruimtelijk planconcepten 
Ruimtelijke visievorming & ontwerpsessies
Wijkrevitalisatie
Leeftijdsvriendelijke wijken
Burgerinitiatieven & zelfbestuur


dr. W.S. (Ward) Rauws, PhD
Contact

Functie
Universitair Docent Planologie
Overall, my work centers around the ‘social side’ of spatial planning. I am predominantly interested in the role of local level initiatives, social innovation and collective action in creating more resilient and sustainable places. The themes I explore within this context include: community resilience and the relevance of cooperative action in declining (rural) areas, flood resilience and local flood action groups, urban food systems and food policy, and the governance of renewable energy initiatives. In my more recent projects I have critically analyzed the ways in which the concept ‘resilience’ can be translated into spatial planning practice and the ways the concept is influencing the governance of vulnerable places. I am specialized in using qualitative, visual and (inter)active research methods such as (participatory) video, mental mapping and go-along interviews. In my previous research projects I explored young people’s place attachment and influential aspects for well-being of rural youths (problem behavior; gender roles; citizenship) in their everyday context.
dr. E.M. (Elen-Maarja) Trell
Contact
Functie
Assistant Professor (Spatial Planning and Environment)
Research: urban and regional development, human geography, environmental governance, institutional design, international planning, evaluation, water and infrastructure development
Teaching: International classroom, tutorials, comparative learning
prof. dr. J. (Johan) Woltjer
Contact

Functie
Honorair Hoogleraar Planologie (Internationale Planning en Regionale Ontwikkeling).
Urban and Regional Planning, Migration Study.
Contact

Functie
PhD student
C. (Christian) Zuidema
Contact

Functie
Universitair Docent Ruimtelijke Planning
printOok beschikbaar in het: English