Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Farmacie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

dr. J.W.C. (Jan-Willem) Alffenaar
Contact
Functie
ziekenhuisapotheker - klinisch farmacoloog
M.A. (Akbar) Bahar
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Contact
Functie
Lecturer/researcher at the dept. of Pharmacokinetics, Toxicology and Targeting (Pharmacy)
Vakgebied
* Ontwikkelen, implementeren en begeleiden van intervisie-bijeenkomsten voor studenten en professionals
* Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van leerlijn professionele en academische vaardigheden voor Bachelor en Master studenten Farmacie
drs. Y. (Yael) Benjamins
Functie
Vakgebied
Contact

Functie
Ziekenhuisapotheker/ QP/ Universitair docent
Protein engineering
Therapeutic proteins
Directed evolution
Molecular biology
Cell-based assays
dr. Y.L. (Ykelien) Boersma
Contact

Functie
Rosalind Franklin Fellow / assistant professor
Multidrug-resistente tuberculose; kindergeneeskunde
dr. M.S. (Mathieu) Bolhuis
Contact
Functie
Ziekenhuisapotheker
Health economics (e.g. cost-effectiveness, burden of disease) and real-world outcomes (e.g. (pharmaco)epidemiology, medication adherence, compliance, persistence), mainly applied to lung diseases (asthma, COPD, TB).
dr. J.F.M. (Job) van Boven
Contact
Functie
Assistant Professor
drs. C.M. (Claudia) Dantuma-Wering
Contact
Functie
Docent-apotheker
Vakgebied
Asthma, (airway) remodelling, inflammation, extracellular matrix, integrins, signalling, therapeutic drug monitoring
dr. B.G.J. (Bart) Dekkers
Contact

Functie
AIOS ziekenhuisfarmacie / Onderzoeker
Toedieningsvormen voor geneesmiddelen; Biofarmaceutische aspecten van geneesmiddelen; Productie van geneesmiddelen; Inhalatie van geneesmiddelen; Stabillisatie van biofarmaceutica (eiwitten, vaccins); Suikerglas technologie; Tabletteren; Gerichte orale toediening van geneesmiddelen; Coating; Oplosbaarheid van slecht oplosbare geneesmiddelen, Formuleringen en toedieningsvormen voor vaccins
prof. dr. H.W. (Erik) Frijlink
Contact
Functie
Hoogleraar Farmaceutische Technologie en Biofarmacie
F. (Fajri) Gafar
Contact

Functie
PhD student
Het optimaal gebruik van geneesmiddelen rekening houdend met behoeften, zorgen en verwachtingen van de patiënt.
prof. dr. J.J. (Han) de Gier
Contact
Functie
Hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg
Vakgebied
Pharmacoeconomics, Health economics
Contact

Functie
Methodologie van vaccin/medicatie-effect onderzoek met "real-world Big Data" (e.g. case-control, case-only, sibling designs, instrumental variable analysis, propensity score analysis) ook in combinatie met kosten-effectiviteitsanalyses en in relatie tot "Precision Medicine". Klinische epidemiologie van (respiratoire) infecties, antibioticabehandeling en vaccins. Implementatie onderzoek van medicatie/vaccins (adherence and persistence) in de gezondheidszorg.
prof. dr. E. (Eelko) Hak
Contact
Functie
Hoogleraar Klinische Farmacoepidemiologie
Contact

Functie
PharmD/PhD
Farmaceutische technologie, inhalatietechnologie en pulmonaire infecties.
Contact

Functie
Postdoc
F. (Frank) Klont, MSc
Contact
Functie
PhD student
Research on pharmaceutical education, in relation to workforce empowerment
T.C. Koehler
Contact

Functie
PhD candidate Pharmaceutical Education
Development and validation of new analytical methods for pharmaceuticals and drugs of abuse in human matrices using liquid chromatography coupled with mass spectrometry.
Performing maintenance and troubleshooting on LC-MS/MS systems.
Writing research articles for scientific publication.
Presenting new developments nationally and internationally.
Performing routine analysis for therapeutic drug monitoring.
Performing toxicological analysis for urgent patient samples.
Providing practical courses for analists and clinical pharmacy students.
Guiding interns at MBO and HBO level.
dr. ing. R.A. (Remco) Koster
Contact

Functie
Research analist
Ziekenhuis- en klinische farmacie en farmacologie
prof. dr. J.G.W. (Jos) Kosterink
Contact

Functie
Hoogleraar Ziekenhuisfarmacie i.h.b. de klinische farmacie
Areas of interest and expertise include diabetes, nephrology, and clinical pharmacology
prof. dr. H.J. (Hiddo) Lambers Heerspink
Contact
Functie
Clinical Pharmacologist
Contact

Functie
Ziekenhuisapotheker, associate professor
Vakgebied
A. (Anne-Grete) Märtson
Contact

Functie
PhD student
M.P. (Monika) Oktora
Contact

Functie
S. (Simon) van der Pol, MSc
Contact

Functie
Promovendus
I.S. (Ivan) Pradipta, MSc
Contact

Functie
Vakgebied
PKPD Modeling en TDM
drs. N.C. (Nieko) Punt, MSc
Contact

Functie
Onderzoeker
Biotechnologie
Farmaceutische Biologie
Farmacie
Moleculaire Biologie
Antibiotica
For more details See Publications in Google Scolar
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
DOCENTPROFESSIONALISERING

OVERIG: patient gerichte zorg, interprofessionele en interculturele communicatie, farmaceutische patientenzorg. 
drs. E.S. (Evelyn) Schaafsma
Contact
Functie
Taakgroepvoorzitter docentprofessionalisering UMCG (docentprofessionalisering@umcg.nl)
prof. dr. M. (Martina) Schmidt
Contact
Functie
Hoogleraar Moleculaire Farmacologie
Farmacoepidemiologie
dr. C.C.M. (Nynke) Schuiling-Veninga
Contact

Functie
Vakgebied
E. (Enisa) Sehagic
Contact
Functie
Vaardigheidsdocent en Stagecoördinator stage buitenland
Vakgebied
Medication safety focusing on vulnerable patient groups (psychiatric patients and elderly persons); safety of hospital drug distribution systems; medication safety in low- and middle income countries (Vietnam, Ethiopia, Nigeria).
prof. dr. K. (Katja) Taxis
Contact
Functie
Hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie
Vakgebied
Farmaceutische PatientenZorg, gezondheidsgedrag, therapietrouw, placebo-effect, schriftelijke en mondelinge communicatie
Contact

Functie
apotheker-docent basiseenheid Farmacotherapie, farmacoepidemiologie en farmacoeconomie
Vakgebied
Pulmonary vaccine delivery
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Farmacokinetiek
Farmacogenetica
Toxicologie
prof. dr. D.J. (Daan) Touw
Contact

Functie
hoogleraar - ziekenhuisapotheker - klinisch farmacoloog/toxicoloog ERT
Teratogenic mechanisms of medical drugs and drug safety during pregnancy.
Y.H. (Yen Hao) Tran
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Gezondheideconomie, Modelleren, Meta-analyse, HTA (Health Technology Assessment).
dr. P. (Pepijn) Vemer
Contact

Functie
Wetenschappelijk onderzoeker
dr. J.C. (Caroline) Visser
Contact

Functie
Docent, basiseenheid Farmaceutische Technologie en Biofarmacie
Vakgebied
Contact

Functie
Vakgebied
Epidemiology and Statistics
Y. (Yuanyuan) Wang
Contact

Functie
PhD student
Praktijkervaring vanuit de openbare apotheek op gebied van farmacotherapie, patientzorg, medicatiebeoordeling, management en organisatie, strategie, kwaliteitsbeheer, personeelsbeleid, interdisciplinaire samenwerking.
Werkzaam geweest in verschillende apotheken waarbij 14 jaar als solist-eigenaar en 3 jaar als vennoot in een samenwerking met 6 apotheken. In 2015 en 2016 verkozen tot beste apotheek in Drenthe op basis van patientbeoordelingen. Daarnaast uitgebreide bestuurservaring in diverse gremia opgebouwd.  
drs. E.C. (Edgard) Weening
Contact

Functie
Docent farmacotherapie / apotheker
Vakgebied
Farmacogenetica
Geneesmiddelen en zwangerschap
prof. dr. B. (Bob) Wilffert
Contact
Functie
Hoofd Basiseenheid FarmacoTherapie, -Epidemiologie en -Economie
Productzorg, recepteerkunde, apotheekbereidingen, medicinale planten, fytotherapie, kwaliteitszorg in academisch onderwijs
dr. H.J. (Herman) Woerdenbag
Contact

Functie
Adjunct-directeur Bachelor Farmacie / Docent, basiseenheid Farmaceutische Technologie en Biofarmacie
Vakgebied
Klinische Farmacologie, Albuminurie, Nierfunctie, Klinische Trials
prof. dr. D. (Dick) de Zeeuw
Contact
Functie
Hoogleraar; Directeur GUIDE; Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie
drs. S. (Sabien) Zwaga
Contact
Functie
Docent farmacotherapie
Vakgebied
printView this page in: English