Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Rechtsgeleerdheid

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Technology law; intellectual property law; human rights law; international law
dr. S. (Saleh) Al-Sharieh
Contact
Functie
Senior Researcher
dr. M. (Martina) Althoff
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent Criminologie
Migratierecht, Kinderrechten, Mensenrechten, Grondrechten, Europees Recht, Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Waterrecht
mr. D. (Daan) Beltman
Contact

Functie
Promovendus
Vreemdelingenrecht, Bestuursrecht, Europees Bestuursrecht
mr. dr. V.M. (Viola) Bex-Reimert
Contact

Functie
Universitair docent migratierecht
Rechtsgeschiedenis
dr. T.E. (Tom) van Bochove
Contact

Functie
Onderzoeker Byzantijns Recht
Vakgebied
T.J. (Tiddo) Bos
Contact

Functie
PhD student
prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma
Contact

Functie
hoogleraar Ondernemingsrecht (in het bijzonder De rechtsvorm van de onderneming)
Vakgebied
Belastingrecht: in het bijzonder de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting
prof. dr. J.N. Bouwman
Contact

Functie
Hoogleraar Belastingrecht, voorzitter vakgroep Belastingrecht en rechtseconomie
Vakgebied
Romeins recht
Contact

Functie
Hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis
Vakgebied
Familie- en erfrecht en notariële wetgeving en -belastingen
mr. dr. R.E. (Ronald) Brinkman
Contact

Functie
Vakgebied
Bestuursrecht, mede in vergelijking met andere rechtsgebieden. Topics:
Soft law: beleidsregels, richtlijnen, veldnormen, codes, protocollen, etc (o.a. financial services)
Rechtshandhaving: bestuurlijke boete
Vertrouwen in de overheid: mijnbouwschade Groningen; besluitvorming windparken
Publiekrecht van de Caribische gebieden van het Koninkrijk: algemeen bestuursrecht; law and multilingualism.
prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
Contact

Functie
hoogleraar bestuursrecht
Vakgebied
Agrarisch Recht
prof. mr. D.W. (Willem) Bruil
Functie
Bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht
Vakgebied
Internationaal publiekrecht in het algemeen, met bijzondere belangstelling voor en expertise in: internationaal duurzaamheid- en milieurecht; internationale geschilbeslechting; internationaal investerings recht; internationaal diplomatiek recht; het recht van internationale vrede en veiligheid; recht van de zee; de ontwikkeling van het internationaal recht.
prof. dr. M.M.T.A. (Marcel) Brus
Contact

Functie
Hoogleraar Internationaal Publiekrecht
prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart
Functie
Bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk
Vakgebied
Fiscale Economie; Internationaal belastingrecht 
prof. dr. I.J.J. (Irene) Burgers
Contact
Functie
Hoogleraar
Europees Mededingingsrecht & Politieke Filosofie
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Contact

Functie
PhD Student
Vakgebied
Europees economisch recht en privaatrecht, in het bijzonder juridische aspecten van financiele dienstverlening, verbintenissenrecht, grondrechten en privaatrecht; rechtsvergelijking 

Recente kernpublicaties (voor een volledige publicatielijst, zie 'Onderzoek'):

Cherednychenko, O.O. (2017). Fundamental Freedoms, Fundamental Rights and the Many Faces of Freedom of Contract in the EU. In M. Andenas, T. Bekkedal & L. Pantaleo (eds), The Reach of Free Movement. (The Hague: T.M.C. Asser Press), pp. 273-292.

Cherednychenko, O.O. (2016). Cooperative or Competitive? Private Regulators and Public Supervisors in the Post-Crisis European Financial Services Landscape. Policy and Society, 35 (1), pp. 103-114.   

Cherednychenko, O.O. (2015). Contract Governance in the EU: Conceptualising the Relationship between Investor Protection Regulation and Private Law. European Law Journal (ELJ), 21 (4), pp. 500-520.

Cherednychenko, O.O. & Reich, N. (2015). The Constitutionalization of European Private Law: Gateways, Constraints, and Challenges. European Review of Private Law (ERPL), 23 (5), pp. 797-827.    

Cherednychenko, O.O. (2015). Public and Private Enforcement of European Private Law in the Financial Services Sector. European Review of Private Law (ERPL), 23 (4) (Special Issue on Public and Private Enforcement of European Private Law: Perspectives and Challenges), pp. 621-647.   

Cherednychenko, O.O. (2014). Fundamental Rights, European Private Law, and Financial Services. In H.-W. Micklitz (Ed.), Constitutionalization of European Private Law. (Oxford: Oxford University Press), pp. 170-209.

Cherednychenko, O.O. (2014). Public Regulation, Contract Law, and the Protection of the Weaker Party: Some Lessons from the Field of Financial Services. European Review of Private Law, 22 ( 5), p. 663-684 . Cherednychenko, O.O. (2014). Freedom of Contract in the Post-Crisis Era: Quo Vadis? European Review of Contract Law , 10 (3), pp. 390-421.

Cherednychenko, O.O. (2014). Public Supervision over Private Relationships: Towards European Supervision Private Law? European Review of Private Law , 22 (1), pp. 37-67.

Cherednychenko, O.O. (2013). Private Law Discourse and Scholarship in the Wake of the Europeanisation of Private Law. In J. Devenney, & M. Kenny (Eds.), The Transformation of European Private Law: Harmonisation, Consolidation, Codification or Chaos? (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 148-171.
prof. dr. O.O. (Olha) Cherednychenko
Contact
Functie
Adjunct hoogleraar Europees privaatrecht en rechtsvergelijking / Directeur Groningen Centre for European Financial Services Law
Vakgebied
comparative law, horizontal effect of fundamental rights, European law of obligations. 
prof. dr. A.L.B. Colombi Ciacchi
Contact

Functie
Professor of Law and Governance, Academic Director Groningen Centre for Law and Governance
Vakgebied
Gezondheidsrecht
mr. dr. J.H.H.M. (Jo) Dorscheidt
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Energierecht, focusgebied: offshore systeemintegratie
The Rights to Housing
E. (Erna) Dyah Kusumawati
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
prof. mr. dr. D.J. (Douwe Jan) Elzinga
Contact

Functie
hoogleraar Staatsrecht
Straf- en strafprocesrecht, Ontwikkeling en differentiatie academisch onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten 
prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga
Contact

Functie
Dean University of Groningen Honours College
Environmental Law and Energy Law
dr. H. (Heyd) Fernandez Hernandez
Contact
Functie
Post-doctoraal onderzoeker (Energierecht)
Vakgebied
Privaatrecht in het bijzonder het Burgerlijk Procesrecht, het Internationaal Privaatrecht en het Goederenrecht
mr. dr. R.J.C. (René) Flach
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
Internationale organisaties, sociologie van de mensenrechten, asiel- en vluchtelingenrecht, migratierecht, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, beleidsanalyse en beleidsimplementatie, internationale betrekkingen, humanitaire hulp, humaniteit, targeting, needs assessments, geïndividualiseerde overheidsdiensten, UNHCR, IOM
V.L.B. (Veronika) Flegar, LLM
Contact

Functie
Onderzoeker / Promovenda
Energierecht
dr. R.C. (Ruven) Fleming, LLM
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
International Criminal Law, International and European Human Rights Law, Comparative Criminal Law
prof. dr. C.I. (Caroline) Fournet
Contact

Functie
Hoogleraar Rechtsvergelijking en internationale strafrechtspleging
Belastingrecht, voornamelijk inkomstenbelasting, met een specialisatie op het onderwerp resultaat uit overige werkzaamheden. Persoonlijke interesse in fiscale aangelegenheden rondom vastgoed.

 
prof. mr. dr. R.M. (Ruben) Freudenthal
Contact

Functie
Hoogleraar Belastingrecht
Sociale zekerheid, IT recht, Privacy, Publiekrecht
mr. V. (Valery) Gantchev, LLM
Contact

Functie
PhD student
Energierecht, windenergie op zee en grensoverschrijdende elektriciteitsnetten.
Contact

Functie
Vakgebied
Materieel en formeel strafrecht, in het bijzonder EU-strafrecht
mr. dr. W. (Pim) Geelhoed
Contact
Functie
Universitair docent straf- en strafprocesrecht
IT-recht, Cybercrime, Rechtstheorie, Mensenrechten in een digitale context
Contact

Functie
Docent / onderzoeker
prof. mr. dr. P.G.F.A. (Paul) Geerts
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht
Vakgebied
EU-Recht; i.h.b. Vrij verkeer van goederen, personen, diensten enz; Interne Markt; Aanbestedingsrecht; Europees Belastingrecht; Douanerecht en Internationale Handelsrecht; Rechtsbescherming; Institutionele en 'Governance' Vraagstukken 
prof. dr. L.W. (Laurence) Gormley, MA MSc
Contact

Functie
Hoogleraar Europees Recht & Jean Monnet Professor
Vakgebied
Bestuurs(proces)recht; Omgevingsrecht
prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf
Contact
Functie
adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid
mr. I. (Ilse) de Haan
Contact

Functie
Promovenda en Docent
personen-en familierecht, familievermogensrecht (relatievermogensrecht, erfrecht), Notariswet
mr. J.H.M. (Hans) ter Haar
Contact
Functie
Universitair docent notarieel recht
Vakgebied
Criminology / Penology
mr. dr. W.F. (Wiene) van Hattum
Contact

Functie
universitair docent strafrecht
Vakgebied
Internationaal privaatrecht, internationaal arbeidsrecht (overgang van onderneming).
mr. K.C. (Kirsten) Henckel
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Humanitarian Action, Globalisation and Humanitarianism, International Humanitarian Law, Human Rights Law, Minority Rights Law; European Higher Education Area
prof. dr. J. (Joost) Herman
Contact
Functie
Professor in Globalisation Studies and Humanitarian Action
Tuchtrecht, staatsrecht, bestuurs(proces)recht
mr. R.L. (Rianne) Herregodts
Contact
Functie
Vakgebied
Europees recht, Nederlands en Europees Mededingingsrecht
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
- Public international law
- International and European human rights law
- Socio-economic human rights law
- Access to modern energy services / energy poverty
- Disaster management / international disaster law
- Environment/climate change (litigation)
- Sustainable Development Goals (SDGs)
- Extra-territorial/transnational human rights law
- New/critical approaches to IL / feminist approaches
M.M.E. (Marlies) Hesselman, LLM
Contact

Functie
Ph.D. Candidate / Lecturer International Law
mr. J.T. (Jantina) Hiemstra
Contact
Functie
Promovendus
Vakgebied
juridische aspecten van data management & e-learning
mr. E. (Esther) Hoorn
Contact
Functie
jurist
Vakgebied
Arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, Europees arbeidsrecht, transnationaal arbeidsrecht, arbeidsmarktrecht, recht mbt vrij verkeer personen, rechtspositie van gedetacheerde werknemers
Openbare-orderecht
Ordehandhaving
Bevelsbevoegdheid politie
Terugkeer zedendelinquenten
mr. C.E. (Caroline) Huls
Contact
Functie
Promovenda / Docent
Vakgebied
W.J.L. (Wouter) Hulstijn, MA
Contact

Functie
Promovendus/docent
Personen- en familierecht, internationaal privaatrecht (IPR), verdragenrecht, rechtsvergelijking.
prof. mr. F. (Fatih) Ibili
Contact

Functie
Vakgebied
R. (Rosewitha) Irawaty, LLM
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
- Rechtspsychologie (Behavioural Law)
- Europees economisch- en privaatrecht
- Psychologie op de financiële markten (Behavioural Finance)
- Decision Making
- Financiële geletterdheid
mr. C.E. (Carien) de Jager
Contact
Functie
Promovendus en Docent
Milieurecht, bestuursrecht, EU recht en hun onderlinge wisselwerking.
prof. mr. dr. J.H. (Jan) Jans
Contact

Functie
Hoogleraar bestuursrecht; Vice decaan
Contact

Functie
PhD researcher
Vakgebied
Islam, The Netherlands, Moroccan-Dutch Muslims, Funeral rituals, Sense of Belonging, Islam in Western Europe, Philosophy of Law, Transnational Belonging, Pilgrimage, Mecca
Aansprakelijkheidsrecht, Insolventierecht
mr. A. (Arpi) Karapetian
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Staatsrecht
mr. G. (Gohar) Karapetian
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Ondernemingsrecht, gezondheidsrecht, recht en religie
mr. F.E. (Fabian) Keijzer
Contact
Functie
docent en onderzoeker
Vakgebied
Burgerlijk recht in het algemeen/Huurrecht
mr. A.M. (Anky) Kloosterman
Functie
Docent/Onderzoeker
Vakgebied
Sociaal-economisch recht, samenwerking en concurrentie, franchising
Nederlands en Europees internationaal privaatrecht, meer in het bijzonder internationaal familie- en erfrecht
mr. J.G. (Jan-Ger) Knot
Contact

Functie
Universitair docent internationaal privaatrecht
Vakgebied
Burgerlijk procesrecht
mr. P. (Patrick) Koerts
Contact
Functie
Vakgebied
Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, letselschade
mr. A. (Arvin) Kolder
Contact

Functie
Docent/Duaal promovendus
Vakgebied
Privaat- en notarieel recht, in het bijzonder erfrecht, huwelijksvermogensrecht en personen- & familierecht. Wetenschappelijk onderzoek in de voornoemde rechtsgebieden, dissertatie over het nieuwe erfrecht ‘Schulden der nalatenschap’. Hoofdredacteur van diverse tijdschriften en van de Praktijkhandboeken Notariaat (Familievermogensrecht, Registergoederenrecht, Boedelafwikkeling en Ondernemingsrecht).                    
prof. mr. dr. W.D. (Wilbert) Kolkman
Contact
Functie
Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht
Vakgebied
Als eerste in Nederland studeerde ik af in de studie Recht & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen met een scriptie over privacy. Sinds 2004 ben ik advocaat en heb mij sindsdien gespecialiseerd in IP (Intellectueel Eigendomsrecht) en IT (Informaticarecht) en Privacy. Daarnaast houd ik me veel bezig met ondernemingsrecht. Ook schreef ik in 2012 het boek "Intellectueel Eigendomsrecht" in de serie Kernzaken van Kluwer. Sinds 2013 bedrijf ik op innovatieve wijze de advocatuur als ondernemer. Ook doceer ik part time aan de Rijksuniversiteit Groningen enkele vakken uit de bachelor IT-recht en de master Recht & ICT. Sinds 2015 ben ik vaste annotator van JBP ("Jurisprudentie Bescherming persoonsgegevens"; Sdu).
mr. K. (Koen) Konings
Contact

Functie
Docent (part time)
Vakgebied
mr. D.F. (David) Kopalit
Contact

Functie
Promovendus/Docent
Vakgebied
Wet- en regelgeving op het gebied van Power-to-Gas, systeem integratie en energieopslag
Energierecht, Slimme meters, Smart Grids, Europees Recht.
D. (Dirk) Kuiken, LLM
Contact

Functie
Promovendus
Transitional Justice, Human Rights, Middle East and North Africa, Former Yugoslavia
dr. C.K. (Christopher) Lamont
Contact
Functie
Assistant Professor
Research: International human rights law; Law and governance; Horizontal effect of international human rights law; Human rights and the World Bank; Human rights and non-State armed groups; Multi-level governance approach to international human rights.
Teaching: Public international law; Introduction to International and European Law; Research Seminar in International Law; Thesis supervision
C.L. (Lottie) Lane, LLM
Contact

Functie
PhD Candidate, Endowed Chair Law and Governance
(internationaal en vergelijkend) Ondernemingsrecht, (internationaal en vergelijkend) insolventierecht
prof. mr. M.L. (Loes) Lennarts
Contact

Functie
Hoogleraar vergelijkend ondernemingsrecht
Vakgebied
Rechtsfilosofie; Constitutioneel recht; Europees internemarktrecht
J. (Justin) Lindeboom, LLM
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Professionele ethiek, rechtsfilosofie, wetenschapsfilosofie
prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor
Contact
Functie
Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies
Energy & Environmental Law; Energy transitions; Renewable energy;
Contact

Functie

​Research Interests:

Legal Anthropology
Christianity/ies
Publics and Counterpublics
Religious Publicity
Human Rights Law
Evangelicalism(s)
Morality & Values

Teaching:

Law & Religion: Anthropological Approaches
Religion and the Politics of Human Rights
Religion in the Public Domain
M.B. (Méadhbh) McIvor, PhD
Contact

Functie
Assistant Professor in Religion, Law and Human Rights
Law of Treaties, Sources of International Law, Theory of International Law, International Dispute Settlement, State Responsibility, International Environmental Law, Law of the Sea, Human Rights & Humanitarian Law
Rechtsfilosofie (onderzoek), Burgerlijk Recht (onderwijs)
mr. D.H. (Dirk) van der Meulen, LLM
Contact

Functie
Promovendus / Docent
Vakgebied
prof. dr. G.P. (Jeanne) Mifsud Bonnici
Contact
Functie
Hoogleraar Europees technologierecht en de rechten van de mens - Rosalind Franklin Fellow
K.P. (Karen) Mohan
Contact
Functie
PhD Researcher
Vakgebied
 ICT Law; Data Protection/Privacy law and practice
dr. S. (Shara) Monteleone, LLM
Contact
Functie
Assistant Professor and Rosalind Franklin fellow
Europese mensenrechten (Raad van Europa (EVRM, ESH) en m.n. EU (EU Grondrechtenhandvest)), internationale mensenrechten (hervorming VN verdragscomites), Grondrechtenbescherming in Nederland (Grondwet)
mr. dr. J. (John) Morijn
Contact

Functie
Universitair Docent Europese mensenrechten
Vakgebied
International law
Human rights law
Humanitarian law
European law
European technology law
Privacy and data protection
State responsibility
Public and private security
Cybersecurity
Private military and security companies
dr. E.V. (Evgeni) Moyakine, LLM
Contact

Functie
Post-doc Onderzoeker
PhD subject: The effect of the legal framework (Dutch, German and European) on the use of health data from apps and wearables
mr. T. (Trix) Mulder, BA
Contact
Functie
PhD Researcher
Vakgebied
staatsrecht
recht van decentrale overheden
regelgevingsvraagstukken
prof. mr. dr. S.A.J. (Solke) Munneke
Contact

Functie
hoogleraar staatsrecht
staatsrecht
mr. M. (Mentko) Nap
Contact

Functie
Docent Staatsrecht
Vakgebied
IT-Recht, in het bijzonder elektronisch contractenrecht, Auteursrecht & IT en Goederenrecht & IT.
mr. dr. E.D.C. (Evert) Neppelenbroek
Contact
Functie
Universitair Docent
Vakgebied
ondernemingsrecht, insolventierecht
mr. dr. M.Y. (Miriam) Nethe
Contact

Functie
universitair docent
Vakgebied
dr. T. Nowak
Contact

Functie
Universitair docent Politieke Wetenschappen
Aansprakelijkheidsrecht; i.h.b. onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid; huurrecht; religie en recht, i.h.b. op de grensvlak van kerkgenootschappen en het privaatrecht
prof. mr. dr. F.T. (Fokko) Oldenhuis
Contact
Functie
Honorair hoogleraar Religie en Recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en aan de faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Europees privaatrecht, consumentenrecht, verbintenissenrecht
prof. mr. dr. C.M.D.S. (Charlotte) Pavillon
Contact

Functie
Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. consumentenrecht
Vakgebied
prof. mr. dr. S.S.M. (Saskia) Peters
Contact
Functie
Hoogleraar Arbeidsrecht
Vakgebied
Regulering prostitutie. Onder meer: Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, registratie sekswerkers, gemeentelijk prostitutiebeleid, thuisprostitutie, prostitutiewetgeving in historisch perspectief
Contact
Functie
promovendus / docent
Vakgebied
prof. mr. dr. H. (Henry) Prakken
Contact

Functie
Hoogleraar Rechtsinformatica en juridische argumentatie
Public international law; treaty interpretation; international and regional human rights systems; international courts and tribunals; role of international law in regulating cyberspace and Internet governance institutions, Internet standardisation; human rights online & cybersecurity.
Het onderzoek van Sofia Ranchordás richt zich met name op de regulering van de deeleconomie, online beoordelingssystemen, digitale platforms, social media, en Europees- en vergelijkend staats- en bestuursrecht.
prof. mr. dr. S.H. (Sofia) Ranchordás
Contact

Functie
adjunct-hoogleraar
Vakgebied
prof. mr. dr. W.H.M. (Wim) Reehuis
Functie
Hoogleraar Privaatrecht
Vakgebied
Coordination and project management of EU research projects.
Research Ethics/ Ethics in Obstetrics and Gynecology/ Maternal-fetal surgery.
Contact

Functie
Research Officer
Staats- en bestuursrecht, overheid en privaatrecht, bestuurlijk organisatierecht; Duitse taal en cultuur.
mr. J.P. (Jelle) Roelfsema
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Internationaal-, Europees- en Nederlands Energierecht
prof. mr. dr. M.M. (Martha) Roggenkamp
Contact
Functie
Hoogleraar Energierecht
Nederlands en Europees aanbestedingsrecht
prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh
Contact

Functie
Hoogleraar aanbestedingsrecht
Vakgebied
Privaatrecht | Vastgoed | Huurrecht | Aansprakelijkheid
mr. M.H. (Menke) Rozeboom
Contact

Functie
Vakgebied
Algemene Rechtswetenschap, Rechtsgeschiedenis en Privaatrecht
mr. H.H. (Harry) Runia
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Private Law
Comparative Law
O.E. (Enrique) Santamaría
Contact

Functie
PhD student
Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken.
Voorlichting en begeleiding van premasterstudenten
mr. drs. J. (Lia) Scheffer
Contact
Functie
studieadviseur
Vakgebied
Specialisaties formeel belastingrecht en successierecht
Contact

Functie
Docent belastingrecht
Vakgebied
prof. mr. dr. J.N. (Hanny) Schutte-Veenstra
Contact

Functie
Hoogleraar Onderneming en Recht
Vakgebied
Privaatrecht
mr. E.E. (Evelieke) Slob
Contact
Functie
Docent en Coördinator Togamaster
Vakgebied
Mevrouw Smit is docent en onderzoeker op het gebied van het privaatrecht, in het bijzonder het burgerlijk procesrecht.
mr. A.J.H. (Jeannette) Smit
Contact

Functie
Docent / promovenda
Vakgebied
Ondernemingsrecht en notariswet
mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
Contact
Functie
Docent notarieel recht
Vakgebied
Contact
Functie
Centre administrator
Europees recht
(Europees) milieurecht
Europees consumentenrecht
mr. dr. L. (Lorenzo) Squintani
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Byzantijns recht
Algemeen: schrijfvaardigheidsonderwijs. Juridisch: privaatrecht; religieuze aspecten van het vermogensrecht; arbeidsrecht; grondrechten. Historisch: sociaal-economische geschiedenis; anthropometrische geschiedenis; geschiedenis van multiculturele samenlevingen.
dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar
Contact

Functie
Universitair docent
Europees privaatrecht in het bijzonder consumentenrecht
mr. L.B.A. (Leonieke) Tigelaar
Contact
Functie
Vakgebied
Specialist in internationaal recht en mensenrechten. Twintig jaar ervaring met onderzoek op het snijvlak van mensenrechten, internationaal recht, en de bescherming van de gezondheid. Momenteel een belangrijke speler in de mondiale discussie over 'internationaal gezondheidsrecht' als een nieuwe discipline onder het internationale recht. De mondiale stijging van chronische ziektes loopt als een rode draad door dit onderzoek heen; en daarbij de vraag of en in hoeverre ongezond gedrag zoals roken en ongezond voedsel, veelal aan de wortel van deze ziektes, gereguleerd kan worden. 

Bredere onderzoeksthema's: toegang tot gezondheidszorg en medicijnen, kwetsbare groepen en toegang tot zorg (eg ongedocumenteerden), de spanning tussen de bescherming van de volksgezondheid en mensenrechten (bijv. ebola crisis), WHO-Kaderverdrag inzake de Tabaksontmoediging, determinanten voor gezondheid,  sociaal-economische gezondheidsverschillen, chronische ziektes en obesitqw, privatisering in de zorg, mondiale corruptie in de zorgsector, bescherming van de gezondheid in gewapende conflicten en de 'medische neutraliteit' van artsen tijdens gewapende conflicten en andere noodsituaties.

Juridische disciplines: internationaal publiekrecht, rechten van de mens, economische, sociale en culturele rechten, nationaal en internationaal gezondheidsrecht, medische ethiek, internationaal humanitair recht. Veel interactie met gezondheidswetenschappen en internationale betrekkingen.
prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes
Contact
Functie
Adjunct hoogleraar - Rosalind Franklin Fellow - Leerstoel Internationaal Gezondheidsrecht - Directeur Global Health Law Groningen Research Centre
Algemeen bestuursrecht, regulering, beleidsregels, handhavingsrecht (Wet Bibob), sociaal zekerheidsrecht. 
mr. dr. A. (Albertjan) Tollenaar
Contact
Functie
Adjunct directeur GGSL & Universitair hoofddocent
Bestuursrecht, bestuursprocesrecht, omgevingsrecht (Omgevingswet) 
mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma
Contact
Functie
Universitair docent
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
International Human Rights Law; European Human Rights Law; National Human Rights Institutions (NHRIs); European Court of Human Rights; Council of Europe; Separation of Powers
Contact
Functie
mr. M. (Melania) Tudorica, LLM
Contact
Functie
PhD Researcher
Vakgebied
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken.
P.F.T. (Pepijn) Tukker
Contact

Functie
Studieadviseur
Vakgebied
Arbeidsrecht (m.n. collectief arbeidsrecht), Aansprakelijkheid van leidinggevenden
mr. dr. S.N. (Simone) de Valk
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Europees recht, Europees en Nederlands Mededingingsrecht, Europees milieurecht
prof. mr. dr. H.H.B. (Hans) Vedder
Contact
Functie
Hoogleraar economisch recht
Vakgebied
Aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht
prof. mr. dr. A.J. (Albert) Verheij
Contact
Functie
Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. verbintenissenrecht
Vakgebied
Goederenrecht
Contact
Functie
Docent
Vakgebied
Privaatrecht, i.h.b. familievermogensrecht, erfrecht, ondernemingsrecht en onroerend goedrecht, alsmede wetgeving rondom de notaris.
prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen
Contact
Functie
Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht
Vakgebied
Privaatrecht i.h.b. goederenrecht
prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen
Contact
Functie
Hoogleraar privaatrecht
Vakgebied
De handhaving van de openbare orde en de bestrijding van (woon)overlast. Huurrecht, huisvesting, huisuitzettingen en huisjesmelkerij.
prof. mr. dr. M. (Michel) Vols
Contact
Functie
Adjunct hoogleraar Openbare-orderecht
Vakgebied
Privaatrecht en notarieel recht, in het bijzonder het (register)goederenrecht
mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck
Contact

Functie
Universitair docent notarieel recht
Vakgebied
Public law with specialisation in social security, poverty, migration, socio-economic human rights and European law
prof. dr. G.J. (Gijsbert) Vonk
Contact
Functie
Hoogleraar socialezekerheidsrecht
Vakgebied
Europees sociaal en economisch recht, de vier vrijheden van de interne markt, sociale en economische samenhang in de EU, internationale politieke economie van de EU en Japan
Strafrechtsfilosofie
Contact

Functie
Vakgebied
Private International Law
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
(Europees) privaatrecht (in het bijzonder verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht), verhouding tussen Europees (publiek)recht en nationaal (privaat)recht), financiële dienstverlening, Europese soft law
Contact

Functie
Promovendus / Coordinator Groningen Centre for European Financial Services Law
Energy law and finance
J.J.A. (Jaap) Waverijn, LLM
Contact

Functie
Promovendus
Bestuursrecht. Omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening). Wet openbaarheid van bestuur. Subsidies. Overheidsaansprakelijkheidsrecht.
mr. drs. R.S. (Rob) Wertheim
Contact

Functie
Docent in deeltijd
Vakgebied
Rechtsfilosofie
prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman
Contact
Functie
Hoogleraar Rechtsfilosofie
Ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht, Handelsrecht.
Contact

Functie
Decaan van de faculteit. Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht
Vakgebied
Openbare-orderecht (noodrecht), rampenbestrijding & crisisbeheersing 
mr. A.J. (Adriaan) Wierenga
Contact

Functie
Docent / onderzoeker
Vakgebied
Europese integratie, klimaat en energie, handelspolitiek, strategie en foresight, Europees recht, WTO recht
prof. mr. dr. J. (Jochem) Wiers, PhD
Contact

Functie
bijzonder hoogleraar beleidsontwikkeling van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen
mr. W.W. (Wout) Wijnbeek
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
prof. mr. J.H.M. (Huub) Willems
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Corporate Litigation
Vakgebied
P. (Paulien) de Winter, MSc
Contact
Functie
Docent-onderzoeker
Privaatrecht met inbegrip van het internationaal privaatrecht en internationaal vervoerrecht
prof. mr. dr. M.H. (Mathijs) ten Wolde
Contact
Functie
hoogleraar Privaatrecht, Internationaal Privaatrecht en Internationaal Vervoerrecht
Contact

Functie
Ph.D. Researcher, Lecturer European Law
Vakgebied
Law of the Sea, Public International Law, International Relations, South China Sea
Q. Xu
Contact

Functie
PhD student
Competition/antitrust law
X. (Xingyu) Yan, LLM
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
S.E. (Suzan) Yuseinbasheva
Contact

Functie
Vakgebied
International and national (i.e Chinese) health law 
Y. (Yi) Zhang, M
Contact

Functie
PhD student
mr. T. (Tim) van Zuijlen
Contact
Functie
Docent
Vakgebied
printOok beschikbaar in het: English