Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Wetenschapsgeschiedenis

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Cultuur- en ideeëngeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, speciaal van Nederland, universiteitsgeschiedenis 
Contact
Functie
Hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen
Wetenschapsgeschiedenis/wetenschappelijke biografie; geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap; vrouwen en gendergeschiedenis; internationale vrouwenbewegingen; egodocumenten/(auto)biografie/life writing
prof. dr. C.W. (Mineke) Bosch
Contact

Functie
Hoogleraar Moderne Geschiedenis
Wetenschap en samenleving. Geschiedenis van universiteiten. Eise Eisinga. Geschiedenis van de wiskunde. Boekgeschiedenis. Podcast.
dr. A.F.B. (Arjen) Dijkstra
Contact
Functie
Hoofd Studium Generale (a.i.), Beleidsadviseur
vroeg moderne geschiedenis, geschiedenis van (anatomische) collecties, cultuurgeschiedenis van het lichaam, Nederlandse geneeskunde in de Verlichting, geschiedenis van alchemie en chemie, medical humanities
dr. H.G. (Rina) Knoeff
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Bibliotheek, Informatievaardigheden, Exacte vakken, Citatieanalyse, Geschiedenis van de natuurwetenschappen
Middeleeuwse en vroegmoderne ontwikkeling van landmeten in West-Europa
Burgerschapsvorming, geschiedenis van pedagogie en onderwijsbeleid, wetenschap- en techniekstudies, politieke en continentale filosofie
Early Modern Philosophy and Science
dr. D. (Doina-Cristina) Rusu
Contact
Functie
Postdoc onderzoeker
Early modern philosophy (especially Spinoza and Cartesian debates)
Early modern science and natural philosophy (especially debates on causation)
Continental philosophy (especially Martin Heidegger and Emanuele Severino)
A. (Andrea) Sangiacomo
Contact

Functie
Assistant Professor
Working in international and interdisciplinary scholarly teams and networks; experience in leading groups inside and outside the university; experience in publishing professional journals and book series; commitment to teaching.

Scholarly focus of interest:
European cultural history from antiquity through today, with a focus on religion in diverse cultural settings; Diversity of knowledge systems; Method and theory in the study of religion; Discursive study of religion; Esoteric discourses in European culture, with special emphasis on astrology and kabbalah; Religion, philosophy, and nature; Religion and secularity
prof. dr. C.K.M. (Kocku) von Stuckrad
Contact

Functie
Hoogleraar Religiewetenschap
Ruben Verwaal is promovendus wetenschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksproject ‘Blood, Sweat & Tears’ richt zich op de chemie van lichaamssappen in de 18de-eeuwse geneeskunde en de rol die deze speelden in de Nederlandse Verlichtingscultuur.
R.E. (Ruben) Verwaal, MA
Contact

Functie
PhD student
kosmologie, kosmische structuurvorming, grote schaal structuur van het heelal, computationele geometrie en topologie, geschiedenis van de sterrenkunde
Contact
Functie
Hoogleraar
history and philosophy of technology; aesthetics
dr. R.M. (Ryan) Wittingslow
Contact

Functie
Assistant Professor
History of the design argument
History of Newtonian natural theology
History of 18th century natural theology in Britain
drs. L.B. (Lukas) Wolf
Contact

Functie
PhD Student
printOok beschikbaar in het: English