Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Geschiedenis

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

media studies, mediageschiedenis, media archeologie, digital history, digital humanities, digitale media, media technologieën, audiovisuele cultuur, alledaagse mediapraktijken (home movies, herinneringspraktijken) documentairetheorie en geschiedenis, filmgeschiedenis, beeldcultuur.
dr. S.I. (Susan) Aasman
Contact
Functie
universitair hoofddocent mediastudies
Dead Sea Scrolls; Ancient History of the Near East; Ancient Judaism
A.W. (Ayhan) Aksu, M
Contact

Functie
PhD Student
Gender en religie in de vroegmoderne tijd; Religie en biografie; Religieuze dissidenten in het vroegmoderne Europa; Vrijzinnig protestantisme in het negentiende-eeuwse Europa
prof. dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar
Contact

Functie
Hoogleraar in de cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse religiegeschiedenis in haar internationale context.
Relaties tussen geschiedenis, ethiek en mensenrechten; censuur en misbruik van de geschiedenis; geschiedenis en filosofie van de geschiedenis
prof. dr. A.H.M. (Antoon) de Baets
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en Mensenrechten aangesteld namens de Stichting Euroclio; Universitair hoofddocent geschiedenis
Vakgebied
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, m.n. in Nederland in de 19e en 20e eeuw. Belangrijke onderzoeksthema's zijn de groei en differentiatie van pedagogische zorg voor kinderen (schoolartsen, jeugd-GGZ, speciaal onderwijs etc.) en de daarmee verbonden ontwikkeling van de kindwetenschappen (kinderpsychiatrie, kinderpsychologie en pedagogiek).
dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker
Contact
Functie
universitair hoofddocent (met ius promovendi)
Digitale leeromgevingen; ICT en onderwijs; cognitie, metacognitie en motivatie; begrijpend lezen in het VO; geschiedenisonderwijs
M. (Marlies) ter Beek, MA
Contact
Functie
Junior onderzoeker/Promovenda
Gereformeerde Godgeleerdheid met bijzondere aandacht voor haar bronnen, ontwikkeling en context. Werkzaamheden met een bijzondere aandacht voor de relatie tussen religie en cultuur. 
prof. dr. H. (Henk) van den Belt
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: Bronnen, ontwikkeling en context
Cultuur- en ideeëngeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, speciaal van Nederland, universiteitsgeschiedenis 
Contact
Functie
Hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen
Vroegmoderne Geschiedenis, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Papiergeschiedenis
F. (Frank) Birkenholz, MA
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Prince2 foundation
drs. T. (Tom) Blikslager
Contact

Functie
Library Liaison Middeleeuwse en Vroegmoderne Geschiedenis, Archeologie en Midden Oostenstudies
Vakgebied
Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek
prof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer
Contact

Functie
Emeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013)
Militaire geschiedenis, gender geschiedenis, vrouwen in de krijgsmacht, civiel-militaire relaties.
K. (Kim) Bootsma
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Jeroen Bos studied Global History at Leiden University. His research focuses on the cartography and fortification of the Dutch East India Company (VOC). He is co-author of the sixth installment in the ‘Comprehensive atlas of the Dutch United East India Company’ series.
Bos worked for several scientific or specialized libraries, such as the University of Amsterdam, Naturalis Biodiversity Center and the Rijksmuseum. He is currently also employed as library staff member for the Leiden University Libraries.
drs. J. Bos
Contact

Functie
Vakgebied
Wetenschapsgeschiedenis/wetenschappelijke biografie; geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap; vrouwen en gendergeschiedenis; internationale vrouwenbewegingen; egodocumenten/(auto)biografie/life writing
prof. dr. C.W. (Mineke) Bosch
Contact

Functie
Hoogleraar Moderne Geschiedenis
Research on R.G. Collingwood and classical pragmatism (C.S. Peirce, William James, F.C.S. Schiller & John Dewey).

Other interests: British idealism, Italian idealism, realism in early 20th century British philosophy & philosophy of history.
Y. (Ymko) Braaksma
Contact

Functie
PhD student
Economische en sociale geschiedenis
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Organisatie nascholingen
Contact

Functie
Vakgebied
Contemporary History, Cultural History, History of Development and Psychiatry, European and African History
prof. dr. H.R.H. (Hubertus) Büschel
Contact
Functie
Professor for Contemporary History
Vakgebied
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Economic and Social History, Long Term Economic Growth and Development
Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen; Geschiedenis van het lezen; Boekgeschiedenis; Europese Letterkunde
prof. dr. S. (Sabrina) Corbellini
Contact

Functie
Professor "History of Reading in Premodern Europe"
Political and social history of modern Europe
History of urban governance and urban planning in modern Europe
History of democratic theory and practice
dr. S. (Stefan) Couperus
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
Moderne geschiedenis; Wetenschapsgeschiedenis
Contact
Functie
Docent
Vakgebied
Wetenschap en samenleving. Geschiedenis van universiteiten. Eise Eisinga. Geschiedenis van de wiskunde. Boekgeschiedenis. Podcast.
dr. A.F.B. (Arjen) Dijkstra
Contact
Functie
Hoofd Universiteitsmuseum (a.i.), Hoofd Studium Generale (a.i.), Beleidsadviseur
Afrikastudies, internationale betrekkingen en ontwikkelingsproblematiek, cultureel erfgoed en ontwikkeling, niet-westerse geschiedenis; geschiedenis van de Europese expansie, geschiedenis van Nederlands buitenlands beleid (koloniale politiek), geschiedenis van internationale betrekkingen
dr. M.R. (Michel) Doortmont
Contact
Functie
Universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Afrikastudies
Middle English, late medieval English politics and literature, manuscript studies
A.A. Douma, MA
Contact

Functie
PhD student
Late Oudheid, cultuur van leiderschap in het laat-Romeinse Rijk, christianisering van de Romeinse wereld, laat-antieke historiografie (Ammianus Marcellinus), Latijnse panegyriek
dr. J.W. (Jan Willem) Drijvers
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Oude Geschiedenis (met ius promovendi)
Social-economic History, Europe since 1750, European Regional Development. The Netherlands and its regions,Historical Network Analysis, Public History.
prof. dr. M.G.J. (Maarten G J) Duijvendak
Contact
Functie
Professor of Economic, Social & Regional History
Culturele geschiedenis, Intellectuele geschiedenis, Zuid-Aziatische geschiedenis, Geschiedenis van Brits India, Moderne Duitse geschiedenis, Cultuurwetenschappen
A. (Arnab) Dutta
Contact

Functie
PhD student
prof. mr. dr. D.J. (Douwe Jan) Elzinga
Contact

Functie
hoogleraar Staatsrecht
Vroegmoderne geschiedenis
A.A. (Arend) van Essen
Contact
Functie
(Buiten-)promovendus
Vakgebied
Early Modern History
prof. dr. R.M. Esser
Contact

Functie
Hoogleraar Vroegmoderne geschiedenis
Vakgebied
dr. L.J. (Laura) Fahnenbruck
Contact

Functie
docent
Vakgebied
Latin American Studies, History of Knowledge Production, Cultural History, Colonial Studies
C.E. (Carlos Esteban) Flores Terán
Contact

Functie
PhD student
prof. dr. R.R. (Rainer) Fremdling
Contact

Functie
Emeritus Hoogleraar
Innovatie en Valorisatie, Onderzoeksfinanciering, Onderzoeksbeleid en -strategie
dr. J.B.E. (Annemieke) Galema
Contact
Functie
Directeur Northern Knowledge
Economic and Social History
dr. B.P.A. (Ben) Gales
Contact
Functie
Lecturer
Flavius Josephus, Griekse historiografie, Griekse literatuur en Rome, Joodse opstanden tegen de Romeinen (AD 66-74), Jodendom in de Grieks-Romeinse periode
Contact

Functie
PhD student
F. (Floor) Groefsema
Contact

Functie
PhD-student
Vakgebied
Geschiedenis van politiek denken in Nederland in de achttiende eeuw. Orangisme
dr. L.J. (Laurien) Hansma
Contact

Functie
Secr. Interuniversity Graduate School of Psychometrics and Sociometrics
Vakgebied
Geschiedenis en Theorie van Europese samenwerking en integratie; Nederlands buitenlands beleid; China-EU-betrekkingen
prof. dr. J. (Jan) van der Harst
Contact
Functie
Hoogleraar Europese Integratie; Afdelingsvoorzitter IBIO (sinds januari 2012)
V. (Vincent) Hazelhoff, MA
Contact
Functie
Coördinator Alfasteunpunt, Communicatiemedewerker CCS
Middeleeuwse geschiedenis
dr. K.J. (Karl) Heidecker
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Historical anthropology; medieval and cultural history; methods and theory; history of ideas, esp. the French intellectual tradition; the relationship between religion and the academic discourse; the relationship between texts and images.

Eigentijdse geschiedenis.
Migratie, vormen van in- en uitsluiting; constructies van nationale identiteiten; transnationale en transculturele netwerken, memory studies, oral history en life writing. Regio's: Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika
dr. B. (Barbara) Henkes
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Politieke geschiedenis,  Amerikaanse geschiedenis, Gender geschiedenis
dr. W.J. (Hanneke) Hoekstra
Contact
Functie
universitair docent moderne geschiedenis
Vakgebied
Contact
Functie
Vakdidacticus Geschiedenis
Vakgebied
Archeologie
Archeobotanie
Vroegmoderne Geschiedenis
Nederlandse culinaire geschiedenis
M.M.A. (Merit) Hondelink, MA
Contact

Functie
PhD student
 Eigentijdse geschiedenis
dr. S. (Sipke) de Hoop
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Communisme; ideologie in de internationale betrekkingen; DDR; Duitsland; Denemarken
dr. C.H. (Carel) Horstmeier
Contact
Functie
docent
Onderwijsontwikkeling en onderzoek vakdidactiek
dr. T.D. (Tim) Huijgen
Contact
Functie
Docent / Onderzoeker
Vakgebied
W.J.L. (Wouter) Hulstijn, MA
Contact

Functie
Promovendus/docent
Ancient Judaism
Comparative Semitics (Hebrew, Aramaic, Akkadian)
Aramaic and Greek Papyrology
Assyriology (Neo-Babylonian Period)
Ritual and Liturgy (History, Theology, Practice); Material Culture and Religion; History of the Book (Codicology; Palaeography; Beneventan Studies); Medieval Education (Distichs of Cato; Erasmus); Heritage Studies; Digital Text Editing
Early Modern History

Social and Economic History
G. (Germán) Jiménez Montes, MA
Contact
Functie
PhD Candidate
Vakgebied
Economische en Sociale Geschiedenis, Lange Termijn Economische Groei en Ontwikkeling
prof. dr. H.J. (Herman) de Jong
Contact
Functie
Hoogleraar Economische Geschiedenis
Niet- Westerse geschiedenis, i.h.b. Oost-Azië (Japan), geschiedenis en historiografie van kolonialisme,  imperialisme en globalisering, Europese politieke cultuur en politieke geschiedenis, ( 19e -21e eeuw) met speciale aandacht voor de rol van de pers.
prof. dr. J. (Janny) de Jong
Contact
Functie
Bijz. Hoogleraar Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, i.h.b. aangaande Japan, vanwege de stichting Groninger Universiteitsfonds; Universitair Hoofddocent Geschiedenis
Romeinse economische en sociale geschiedenis
dr. W.M. (Willem M) Jongman
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Vakgebied
Economische en sociale geschiedenis; landschap- en milieugeschiedenis; regionale geschiedenis; agrarische geschiedenis
dr. E.H.K. (Erwin) Karel
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
vroeg moderne geschiedenis, geschiedenis van (anatomische) collecties, cultuurgeschiedenis van het lichaam, Nederlandse geneeskunde in de Verlichting, geschiedenis van alchemie en chemie, medical humanities
dr. H.G. (Rina) Knoeff
Contact
Functie
Universitair hoofddocent met ius promovendi
Contact

Functie
Hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland
Vakgebied
Geschiedenis van politiek en media in vroegmodern Europa 
dr. J.W. (Joop W.) Koopmans
Contact
Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Contemporaine geschiedenis van Rusland, Contemporaine geschiedenis van Oekraïne, Contemporaine geschiedenis van Polen
N.A. (Nicolaas) Kraft van Ermel, MA
Contact

Functie
Staflid Nederland-Rusland Centrum
Vakgebied
 Kunst- en Cultuurgeschiedenis van West-Europa 1750-1950
prof. dr. W.E. (Wessel) Krul
Contact
Functie
Hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis
Integrale en vergelijkende geschiedenis van buitenplaatsen en landgoederen in Nederland en Europa; Antropologie van religie; historische antropologie; geschiedenis en antropologie van elites.
prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Faculteit Letteren; bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen; emeritus hoogleraar RU Groningen, bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie
China in the global context; intellectual history of modern China; conceptual history of "religion" in East Asia
dr. Y. (Ya-pei) Kuo
Contact

Functie
Universitair Docent
Joden en christenen in het Romeinse Rijk van de eerste twee eeuwen n.Chr. 
B.E.A.L. (Birgit) van der Lans, MA
Contact
Functie
Docent / PhD student
Geschiedenis en politiek
Cultuur, gedachtenis, identiteit en erfgoed
Midden- en Oosteuropa, vooral westelijke Balkan-landen/voormalige Joegoslavië
Taal en literatuur, film en media
J.W. (James) Leigh, MA
Contact
Functie
Docent Promovendus - MA Euroculture
Economic and Social History; Historical Demography.
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Vroegmoderne geschiedenis, religieuze en culturele geschiedenis van Frankrijk, herinneringscultuur, geschiedschrijving
dr. D.C. (David) van der Linden
Contact

Functie
Docent geschiedenis en NWO Veni Postdoctoraal onderzoeker
Vakgebied
I specialize in the study of the manuscripts and texts of the Hebrew Bible/Old Testament.
D.G. (Drew) Longacre, PhD
Contact

Functie
Postdoctoral researcher
American studies
American history and culture, 1848-present
Borderlands studies
Mexican American studies
U.S. Catholic history and culture
U.S.-Mexico relations
dr. A.M. (Anne) Martinez
Contact

Functie
Assistant Professor (tenured), American Studies in Polticial Culture and Theory
Eastern Roman Empire, Provincial administration, Hellenistic-Roman Judaea (society and life), Hasmonean Revolt and Rule, Jewish Wars against Rome, Judaean expatriate communities (Diaspora), works of Flavius Josephus, ancient historiography and rhetoric, Jewish-Christian (and -Roman) relations to the emperor Julian.
prof. dr. S.N. (Steve) Mason
Contact

Functie
Distinguished Professor of Ancient Mediterranean Religions and Cultures
Europese veiligheidsvraagstukken; transatlantische betrekkingen; NAVO; Nederlands buitenlands- en defensiebeleid; Europese samenwerking en de debatten over identiteit binnen Europa.
dr. C.M. (Ine) Megens
Contact

Functie
Universitair docent Eigentijdse Geschiedenis
Als historicus ben ik gespecialiseerd in (post) koloniale betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Als docent hou ik me op het terrein van de geschiedenis van de Internationale Betrekkingen vooral met Azië bezig, in het bijzonder het Verre Oosten/China.
dr. J.F. (Hans) Meijer
Contact
Functie
universitair docent / senior onderzoeker
Lezen in de gevangenis, kwantitatief onderzoek naar leeservaring, Gevangeniswezen Zuid-Amerika, literaire representatie van marginale groepen, Vroegmoderne Stadsgeschiedenis (i.h.b. Madrid), Microgeschiedenis
dr. K. (Konstantin) Mierau
Contact

Functie
Universitair Docent (UD1)
Social, Political, and Environmental History of Modern Europe.  Particular interest in transnational history, and social movements.
S.H. (Stephen) Milder, PhD
Contact
Functie
Assistant Professor
- Geschiedenis van grensoverschrijdende samenwerking
- Regionale analyse van rurale en stedelijke ontwikkeling (19e-21e eeuw)
dr. A.M. (Marijn) Molema
Contact

Functie
Docent
Geschiedenis van de 19e en 20e eeuwse Duitse en Nederlandse Theologie en Godsdienstwetenschap; Ernst Troeltsch (1865-1923); Geschiedenis van het liberale protestantisme; Religie en samenleving; Materieel christendom; Religie in de publieke sfeer
prof. dr. A.L. (Arie) Molendijk
Contact
Functie
Hoogleraar geschiedenis van het christendom en hoogleraar wijsbegeerte
drs. K.E.A. (Karen) Mulders
Contact
Functie
Secretaresse Rechtsgeschiedenis
Geschiedenis van de filosofie
prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta
Contact
Functie
Decaan van de Faculteit, Hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie
Politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis en sociale geschiedenis van de Griekse stad in de Hellenistische en Romeinse periode; sportgeschiedenis;  Griekse epigrafie, Antiek Burgerschap, Grafcultuur
prof. dr. O.M. (Onno) van Nijf
Contact
Functie
Hoogleraar Oude Geschiedenis
Moderne geschiedenis
dr. J.E. (Annelies) Noordhof-Hoorn
Contact

Functie
Docent/Lecturer
Vakgebied
Retorica en retorische kritiek, geschiedenis van de Verenigde Staten (1750-1900), Amerikaanse grondwet en politiek
dr. J. Olthof
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Economische en Sociale Geschiedenis, Economie, Demografie
dr. R.F.J. (Richard) Paping
Contact

Functie
Universitair docent
Geschiedfilosofie; Historiografie; Religiegeschiedenis
prof. dr. H.J. (Herman) Paul
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar vanwege IZB / GZB met de leeropdracht Secularisatie Studies
Romeins Imperialisme en Kolonialisme, Romeinse Republiek, Romeinse Rurale Geschiedenis, Hellenistisch Italië, Ideeëngeschiedenis, Landschapsarcheologie
Contact
Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Moderne Geschiedenis - Geschiedtheorie - Leergeschiedenis - Retorica
dr. R.G.P. (Rik) Peters
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Joodse Geschiedenis en Midden- en Oost-Europa
dr. S. van der Poel
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Bijbel, Dode Zeerollen, Jodendom in de Grieks-Romeinse periode, archeologie, Romeins Judaea en de Joodse oorlog tegen Rome, para-Bijbelse literatuur, astrologie en magie

zie ook http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/inbeeld/mpopovic

prof. dr. M. (Mladen) Popovic
Contact

Functie
Decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Theorie van de Biografie; Geschiedenis van de Journalistiek; Cultuurgeschiedenis; Tweede Wereldoorlog; Uitgeverijgeschiedenis; Avant Garde in het interbellum en Theo van Doesburg.
prof. dr. J.W. (Hans) Renders
Contact
Functie
Hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie
Vakgebied
Cultuurgeschiedenis van het kasteel, de buitenplaats en het landgoed
De musealisering van het kasteel en de buitenplaats   

Zie voor mijn publicaties mijn CV
prof. dr. H. (Hanneke) Ronnes
Contact

Functie
Bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen (Stichting Van der Wyck-De Kempenaer)
The Egyptian Muslim Brotherhood under the rules of Sadat and Mubarak: My researches focuses on the Egyptian Muslim Brotherhood during the Sadat-Mubarak period. My studies are primarily based on the Arabic journals of the Muslim Brotherhood. These sources prove to be of great relevance for new insights into the Brotherhood’s mentality history in the build-up to the events of January 2011.
dr. K.M. (Kiki) Santing
Contact
Functie
Universitair Docent Midden-Oostenstudies
Middeleeuwse geschiedenis; Financiële, economische en sociale geschiedenis van middeleeuwen en vroegmoderne tijd; Lokale en regionale geschiedenis van de noordelijke en oostelijke Nederlanden en aangrenzende Duitse territoria; Paleografie en handschriftenkunde
dr. R.W.M. (Remi) van Schaik
Contact
Functie
Universitair docent (1995-2015)
Vakgebied
D. (Dannielle) Shaw
Contact

Functie
PhD student
South Asian and Global History of the early modern period;
History of the VOC (Dutch East India Company) in India and Asia; Indian Ocean Port Cities and Trading Communities; Social History of Knowledge; SondToll Registers Online
dr. A. (Anjana) Singh
Contact
Functie
Universitair docent
Contemporary South and Southeast Asian history; history of North-South relations; history of international development cooperation
dr. C. (Clemens) Six
Contact

Functie
Universitair docent
academisch erfgoed
museologie
Contact
Functie
conservator academisch erfgoed
ir. H. (Harm) Smeenge
Contact

Functie
PhD student
Strategische netwerken, Europees beleid en subsidies, Horizon 2020, impact, co-creatie, profilering, relatiebeheer, makelaarschap, projectontwikkeling en projectmanagement.
drs. S.E. (Sharon) Smit
Contact

Functie
Directeur Sustainable Society
Romeinse geschiedenis, sociale en culturele geschiedenis van de Late Republiek en Vroege Keizertijd, eten/dineren, begroetingsrituelen, sociale hierarchie.
S.A. (Simon) Speksnijder
Contact

Functie
PhD student
publieksgeschiedenis, medische geschiedenis
Contact

Functie
Vakgebied
Sociale en economische geschiedenis van de Europese middeleeuwen, in het bijzonder stadsgeschiedenis en adelsgeschiedenis.
Contact
Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Byzantijns recht
Juridisch: privaatrecht; arbeidsrecht, (historisch ontwikkeling van) grondrechten.
Historisch: sociaal-economische geschiedenis; antropometrische geschiedenis; geschiedenis van multiculturele samenlevingen.
dr. mr. P.G. (Vincent) Tassenaar
Contact

Functie
Universitair docent
American Studies
Colonial America
The American Revolution
The Early American Republic
The US South
The early modern Atlantic World
Ethnicity, national identity, and race
M.L. (Mark) Thompson
Contact

Functie
Universitair Docent
Moderne Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Vrouwengeschiedenis, Biografiën
drs. A.E. (Esmeralda) Tijhoff
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Gender Studies, Niet-Westerse Studies, Cultuurcontacten, Cultuurgeschiedenis 

Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Religion and Society in Modern China; Buddhism and Buddhists in 20th century China and Taiwan; Buddhist teaching of Yinshun (1906-2005); Madhyamika in China and 大智度論; Religion and the Media in China (online Buddhist rituals; Buddhist films and documentaries); Buddhist Women in Taiwan; Buddhist Education in Chinese History; New Guanyin Worship.
Contact

Functie
Assistant Professor of Religion in Asia (tenure track)
Middeleeuwse geschiedenis
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Ideeëngeschiedenis (Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne Tijd), geschiedenis van de plantkunde (amateur)
prof. dr. A.J. (Arjo) Vanderjagt
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Ideeëngeschiedenis
Sociaal-economische geschiedenis in de vroeg-moderne tijd (1500-1800) .
dr. J.W. (Jan Willem) Veluwenkamp
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
Vakgebied
Moderne geschiedenis, cultuurgeschiedenis, life writing, dagboeken, geschiedenis van ziekte en gezondheid, lichaamsgeschiedenis, medische geschiedenis, relatie literatuur en wetenschap, cultureel erfgoed, Nederlandse geschiedenis
dr. L.K. (Leonieke) Vermeer
Contact
Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Archaïsch Griekenland: staatsvorming, anthropologische benaderingen; Klassiek Athene: politieke cultuur; ethnografie in de Klassieke Oudheid: Strabo
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
Partijen en partijstelsels in Nederland en de Europese Unie
prof. dr. G. Voerman
Contact

Functie
Hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel
K. (Kathelijne) de Vrijer
Contact

Functie
Studentassessor College van Bestuur
Vakgebied
Curriculum Development, Quality Assurance and Enhancement and Policy Analysis in Higher Education, International Education    
drs. R. (Robert) Wagenaar
Contact
Functie
Directeur International Tuning Academy Groningen
R. (Rozemarijn) van de Wal, MA
Contact

Functie
PhD Student
Vakgebied
Cultuurgeschiedenis van de nieuwste tijd, (vak)didactiek
drs. G.H. (Anita) Warmelink
Contact

Functie
Coördinator Scholierenacademie
Vakgebied
Cultural and Intellectual History of Modern Germany and Europe; Transnational History of Religion and Secularism; History of modern worldviews.
prof. dr. T.H. (Todd) Weir
Contact

Functie
N.M. (Niké) Wentholt, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Griekse geschiedenis, Atheense politieke cultuur, Atheense polisreligie, Atheense epigrafie, receptie van de Perzische oorlogen in de oudheid
dr. S.M. (Sara) Wijma
Contact

Functie
Onderzoeker
IR Theory, Security Studies, European Studies, Global Governance, Energy & Geopolitics
prof. dr. J.H. (Jaap) de Wilde
Contact
Functie
Hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheidsstudies
Vroegmoderne geschiedenis


Gespecialiseerd in: diplomatieke geschiedenis; geschiedenis van de politieke communicatie; papiergeschiedenis; Habsburgse geschiedenis; geschiedenis van de 16e eeuw; Centraal en Oosteuropese geschiedenis; geschiedenis van het Mediterrane zeegebied
dr. M.K. Williams
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Hellenistic period, Asia Minor, state formation, sanctuaries, ancient architecture, urbanism, GIS
dr. C.G. (Christina) Williamson
Contact
Functie
Docent/Onderzoeker
Geschiedenis van politiek- westers - niet-westers, geschiedenis van de internationale betrekkingen, geschiedenis van lokaal bestuur, geschiedenis van ruimtelijke ordening
prof. dr. D.J. (Dirk Jan) Wolffram
Contact

Functie
Hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd
Vakgebied
Judaism in the Graeco-Roman Period, Ancient Historiography, Flavius Josephus, Ancient Cosmology
Contact

Functie
PhD student
Judaism in the Greco-Roman period, Jewish Hellenistic literature, Hebrew Bible, New Testament, pseudepigrapha, Philo of Alexandria, Septuagint, ancient education
J.M. (Jason) Zurawski, PhD
Contact

Functie
Postdoctoral Fellow, Qumran Institute
Regionale identiteit, rurale geschiedenis, Amerikaanse politiek, Amerikaanse geschiedenis, geschiedenis van het Amerikaanse Zuiden, politieke cultuur, Amerikanistiek, Southern Studies, burgerrechtenbeweging in de VS, Amerikaanse Burgeroorlog.
dr. M. (Maarten) Zwiers
Contact

Functie
Universitair docent
printView this page in: English